poniedziałek, 26 stycznia, 2015
   
Czcionka

Wyszukiwanie w witrynie

Wszystkie artykuły

Wtorek, 13 stycznia 2015

Referat Gospodarki Komunalnej informuje Drukuj
wtorek, 13 stycznia 2015 13:42 Inne

W celu zwiększenia oglądalności i związanego z tym możliwego potencjalnego wzrostu zainteresowania na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sprzedaży (I przetarg) nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Parzniewice Duże, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 25/2 o powierzchni 1,8926 ha, mającej urządzoną księgę wieczystą KW PT1P/00100439/3.

 

Trwa wczytywanie dokumentu ... szybkość zależy od prędkości twojego łącza ...

Czytaj więcej...


Poniedziałek, 05 stycznia 2015

Pismo Starosty Powiatu Piotrkowskiego Drukuj
poniedziałek, 05 stycznia 2015 13:35 Inne

Poniżej zamieszczamy skan pisma przesłanego przez Starostę Powiatu Piotrkowskiego w sprawie opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Piotrkowskiego na tle sytuacji jaka zaistniała w zakresie zapewnienia świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Czytaj więcej...


Piątek, 02 stycznia 2015

Strategia rozwoju gminy - konsultacje Drukuj
piątek, 02 stycznia 2015 10:03 Informacje główne

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska wraz z Zespołem pracującym nad Strategią zapraszają do zgłaszania uwag do projektu "Strategia Rozwoju Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2014-2020".

Czytaj więcej...


Sobota, 27 grudnia 2014

Jasełka w Gomulinie Drukuj
sobota, 27 grudnia 2014 08:44 Imprezy, wydarzenia

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia 19 grudnia 2014 r. w Gimnazjum w Gomulinie można było zobaczyć wystawione przez uczniów Jasełka Betlejemskie. Zgodnie z tradycją na scenie pojawili się Maria i Józef, trzej królowie, pasterze i anioł.  Prócz tych bohaterów wystąpiły również pełne humoru postaci mieszczek przygotowujących się do świąt, herold obwieszczający początek Bożego Narodzenia, kronikarz opisujący życie krzątających się ludzi , Herod i diabły.

Klimatyczne sceny, dobrze znane dźwięki muzyki – czasem lirycznej, czasem pełnej radości, a czasem nawet mrocznej, kiedy to na scenie pojawiły się czarty, przepiękna scenografia w postaci „lasu” urokliwie oświetlonych choinek, stajenki, świątecznego kramu i sterty siana, barwne kostiumy i wiele, wiele innych elementów w cudowny sposób wprowadziło widzów w świąteczny nastrój.

Młodzi aktorzy wzruszali i bawili zarówno społeczność szkolną, jak i zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: ks. dziekan Jan Cholewa, pani Karolina Piotrkowska, pani Małgorzata Gniewaszewska, pani Beata Gawryszczak, pani Kazimiera Dryżek, pani Julia Karlińska, pani Agnieszka Adamczyk i pan Paweł Rozpędek. Dyrektor gimnazjum pani Irena Kasztelan podziękowała gościom za przybycie i złożyła wszystkim obecnym życzenia świąteczne i noworoczne.

Czytaj więcej...


Niedziela, 21 grudnia 2014

Zapasy w każdej szkole Drukuj
niedziela, 21 grudnia 2014 13:15 Aktualności

W dniu 14.11.2014 r. w Woli Krzysztoporskiej odbył się "Turniej Zapasy w Każdej Szkole" w ramach ogólnopolskiego programu "Mały Mistrz" pod patronatem Akadami Sportu Andrzeja Suprona, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Do turnieju przystąpiło 6 szkół Powiatu Piotrkowskiego i zajęły następujące miejsca:

 • SP Wola Krzysztoporska - I miejsce
 • SP Gomulin - II miejsce
 • SP nr 5 Piotrków Tryb. - III miejsce
 • SP nr 16 Piotrków Tryb. - IV miejsce
 • SP Bujny - V miejsce
 • SP Parzniewice - VI miejsce.

Każdy uczestnik dostał medal i koszulkę promującą w/w program i program "STOP zwolnieniom z WFu" oraz z podpisami Medalistów Olimpijskich w zapasach Andrzejem Supronem i Piotrem Stępniem. Pierwsze trzy szkoły dostały puchary, a najlepsza szkoła matę zapaśniczą i prawo uczestnictwa w turnieju finałowym w Warszawie.

Czytaj więcej...


Czwartek, 18 grudnia 2014

Nowa Rada Gminy Drukuj
czwartek, 18 grudnia 2014 14:11 Informacje główne

W wyniku przeprowadzonych wyborów na radnych Gminy Wola Krzysztoporska ukonstytuował się nowy skład Rady Gminy na kadencję 2014-2018. Przedstawiamy relacje z przebiegu pierwszych, uroczystych sesji nowej rady.

Czytaj więcej...


Poniedziałek, 15 grudnia 2014

Nowy plac zabaw Drukuj
poniedziałek, 15 grudnia 2014 16:19 Aktualności

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Parzniewicach mają nowy plac zabaw, który powstał w ramach programu rządowego  „Radosna szkoła”. Całkowity koszt  inwestycji to kwota 130 000 zł z czego 70 000 wyłożyła Gmina Wola Krzysztoporska a 60.000 zł otrzymano z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W ramach inwestycji  wykonano projekt techniczny placu zabaw, podbudowę pod nawierzchnię, sztuczną nawierzchnię amortyzującą, urządzenia – zabawki wysokiej jakości spełniające wymagane norm bezpieczeństwa oraz infrastrukturę terenu. Nie obyło się bez komplikacji. Wyłoniona do budowy  w przetargu w m-cu sierpniu 2014 firma, nie wywiązała się z umowy. Gmina zmuszona była od umowy odstąpić i wyłonić  kolejnego wykonawcę. Udało się.  W miesiącu listopadzie wybrano nowego wykonawcę – firmę INTER–FLORA, który podszedł do budowy profesjonalnie i już na początku grudnia oddał do użytkowania nowy obiekt.

Czytaj więcej...


Piątek, 12 grudnia 2014

Gospodarska wizyta w Parzniewicach Drukuj
piątek, 12 grudnia 2014 16:21 Inne

W dniu 12 grudnia 2014 Wójt Roman Drozdek i jego zastępca Mieczysław Warszada odbyli wizytę gospodarską w Parzniewicach. Obejrzeli piękny dopiero co oddany do użytkowania dzieciom szkolny plac zabaw. Doglądali też trwającej budowy przedszkola oraz sali gimnastycznej.

Ku zadowoleniu włodarzy naszej gminy budowa postępuje zgodnie z planem. Budynki są już przykryte  i trwają prace wewnętrzne. Planowany  termin oddania obiektów dzieciom i młodzieży tj. wrzesień 2015 r. wydaje się być niezagrożony.

Czytaj więcej...

Rewaloryzacja parku w Woli Krzysztoporskiej Drukuj
piątek, 12 grudnia 2014 13:06 Ekologia

W dniu 03.12.2014 roku zawarto umowę o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania prac rewaloryzacji parku w Woli Krzysztoporskiej".

Wartość ogólna zadania: 60 000 zł
Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:  47 900 zł

Proponowany zakresy dokumentacji:

1. Projekt rewaloryzacji parku w Woli Krzysztoporskiej.
1.1 Inwentaryzacja terenu i szaty roślinnej z oceną zachowania i wytycznymi konserwatorskimi.
1.2 Projekt gospodarki drzewostanem.
1.3 Projekt zagospodarowania parku:

 • projekt zieleni,
 • projekt małej architektury,
 • projekt oświetlenia,
 • projekt układu wodnego,
 • projekt układu komunikacyjnego.


Wykonanie dokumentacji rewaloryzacji parku w Woli Krzysztoporskiej umożliwi Gminie prowadzenie prac rewaloryzacyjnych na tym terenie oraz umożliwi pozyskanie środków finansowych. W dalszym etapie przyczyni się to do ożywienia terenu, poprawy jego funkcjonalności i użyteczności oraz estetyki przy jednoczesnym zachowaniu ukształtowania terenu, ciągów komunikacyjnych wraz z cennym starodrzewiem. Zostanie podniesiona atrakcyjność terenu.

 

www.zainwestujwekologie.pl

Czytaj więcej...


środa, 10 grudnia 2014

'Nowa' Rada Gminy - I sesja Drukuj
środa, 10 grudnia 2014 08:30 Rada Gminy

W wyniku przeprowadzonych wyborów na radnych Gminy Wola Krzysztoporska ukonstytuował się nowy skład Rady Gminy na kadencje 2014-2018:

 • Monika Czarczyńska
 • Feliks Gałkowski
 • Michał Gaworczyk
 • Beata Gawryszczak
 • Maria Głowacka
 • Małgorzata Gniewaszewska
 • Grzegorz Konecki
 • Jerzy Krzesiński
 • Edyta Michalak
 • Marcin Olejnik
 • Ryszard Olejnik
 • Dariusz Pytka
 • Barbara Torchalska
 • Beata Wieczorek

Ze względu na to, że mimo wygrania wyborów w okręgu numer trzynaście, Ewa Rabenda zrezygnowała z pełnienia funkcji radnej, w okręgu tym odbędą się powtórne wybory.

Na zdjęciu: w górnym rzędzie od lewej: Roman Drozdek, Wiesław Jagiełło, Marek Ogrodnik, Michał Gaworczyk, Dariusz Pytka, Jerzy Krzysiński, Grzegorz Konecki, Ryszard Olejnik, Feliks Gałkowski, Marcin Olejnik, w dolnym rzędzie od lewej: Monika Czarczyńska, Michalak Edyta, Głowacka Maria, Gawryszczak Beata, Barbara Torchalska, Beata Wolankiewicz, Gniewaszewska Małgorzata.

I sesja nowej Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się w dniu 01.12.2014 roku w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej.

Porządek posiedzenia przebiegał  zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 listopada 2014 roku:
1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy:
a) zgłaszanie kandydatów;
b) wybór komisji skrutacyjnej;
c) przeprowadzenie głosowania - przewodniczącą została Maria Głowacka
4. Przejęcie obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady – wiceprzewodniczącym został Grzegorz Konecki.
a) ustalenie liczby wiceprzewodniczących;
b) zgłaszanie kandydatów;
c) wybór komisji skrutacyjnej;
d) przeprowadzenie głosowania.
6. Zamknięcie sesji

Czytaj więcej...


Czwartek, 04 grudnia 2014

Historia OSP Mąkolice Drukuj
czwartek, 04 grudnia 2014 14:39 OSP Mąkolice

Na podstawie informacji odnalezionych w Archiwum Głównym  Akt Dawnych w Warszawie  ustalono, że początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkolicach sięgają lat 20-tych ubiegłego wieku. Do dnia dzisiejszego zachowały się fragmenty  archiwalne dokumentu podpisanego przez sekretarza straży.

Z powyższego dokumentu wynika, że  27 listopada 1927 roku podpisano uchwałę gromadzką, w której wszyscy mieszkańcy byli zgodni do utworzenia jednostki OSP w Mąkolicach, brakowało tylko pieniędzy  na zakup potrzebnych narzędzi. Jednogłośnie wprowadzono opłatę na gospodarzy 50 groszy z morgi, pieniądze gromadzono na książeczce oszczędnościowej co pozwoliło na zakup w kolejnych latach sprzętu potrzebnego jednostce. Na początku była to sikawka przenośna i beczkowóz dwukołowy żelazny.
Obecnie wyposażenie i wyszkolenie członków OSP umożliwia podjęcie działań ratowniczo-gaśniczych w czasie pożarów. Jednostka dysponuje od września 2005 r. samochodem FS Lublin, wyposażonym w pompę, motopompę i sprzęt ratowniczy.

Plany jednostki na przyszłość to doprowadzenie do modernizacji strażnicy oraz  zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego.
Obecny Zarząd Jednostki przedstawia się następująco: Prezes OSP Mąkolice – Stanisław Gniewaszewski, (kierowca), Wiceprezes i Naczelnik- Mariusz Kacperski, Sekretarz -  Marek Młoczkowski, Skarbnik – Sylwester Pieprzowski.

Czytaj więcej...

RGK - lokale do wynajęcia Drukuj
czwartek, 04 grudnia 2014 13:22 Inne

W celu zwiększenia oglądalności i związanego z tym możliwego potencjalnego wzrostu zainteresowania na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawies porządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia

 

Trwa wczytywanie dokumentu ... szybkość zależy od prędkości twojego łącza ...

Czytaj więcej...


Poniedziałek, 01 grudnia 2014

Kolejna ekopracownia Drukuj
poniedziałek, 01 grudnia 2014 13:50 Aktualności

W dniu 14 XI 2014 roku w Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej odbyło się otwarcie nowo powstałej ekopracowni. Projekt pn. "Moja wymarzona ekopracownia" polegał na modernizacji i wyposażeniu istniejącej już pracowni biologicznej w pomoce dydaktyczne, sprzęt informatyczny, meble i kwiaty. Program edukacyjny oraz projekt do konkursu opracowała nauczycielka biologii Joanna Szulc.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi:

 • wiceprezes WFOS i GW w Łodzi pan Andrzej Czapla,
 • Wójt Gminy Roman Drozdek,
 • ks. proboszcz Janusz Chylewski,
 • przedstawiciele Urzędu Gminy,
 • przedstawiciele Rady Rodziców i młodzieży.

Gości powitał dyrektor Zbigniew Ziemba i poprosił o symboliczne przecięcie wstęgi a  proboszcza tutejszej parafii o dokonanie poświęcenia nowej pracowni. Całkowity  koszt projektu wyniósł  43 293,93 zł w tym dofinansowanie z WFOŚiGW  to kwota 39 500,00 zł . Na uwagę zasługują mi. m: tablica interaktywna, rzutnik multimedialny, komputer, wizualizer oraz mikroskopy. W pracowni jest także akwarium z rybkami, oraz wiele okazów roślin w tym również egzotycznych. W części artystycznej pt. "Pamiętajmy o ogrodach" zaprezentowanej przez młodzież szkolną  podkreślono rolę ekologii we współczesnym świecie.
Dyrektor Zbigniew Ziemba, dziękując za wsparcie finansowe  WFOŚiGW w Łodzi i Gminie Wola Krzysztoporska, wyraził  nadzieję, że pracownia przyczyni się do kształtowania wśród uczniów świadomości ekologicznej i postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska.

Czytaj więcej...

Wyniki II tury wyborów Drukuj
poniedziałek, 01 grudnia 2014 09:38 Informacje główne

Dostępny jest protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Wola Krzysztoporska. W przeprowadzonej w dniu 30 listopada br. drugiej turze wyborów zwyciężył przewagą 116 głosów Roman Drozdek. Czytaj więcej...Poniedziałek, 24 listopada 2014

Utwardzenie placu w Krężnej Drukuj
poniedziałek, 24 listopada 2014 12:38 Inne

W Krężnej przy budynku Domu Ludowego wykonywany jest utwardzony kostką brukową plac o powierzchni 545 m2.

Zakres zleconych robót budowlanych zamówienia obejmuje:

 • korytowanie,
 • wykonanie podbudowy z kruszywa,
 • ułożenie kostki betonowej szarej o grubości 8cm – 545,40 m2
 • ułożenie obrzeży betonowych szarych o wym. 30x8x100 – 96,6mb

Zamówienie wykonuje wybrana w konkursie ofert Firma Usługowa Antoni Kołodziej za kwotę 56 961,19 zlp brutto. Plac służył będzie miejscowej ludności oraz druhom z jednostki OSP Krężna.

Plac budowy 30.10.2014

 

Czytaj więcej...


Piątek, 21 listopada 2014

Komentarz Wójta w sprawie elektrowni wiatrowej w Krzyżanowie Drukuj
piątek, 21 listopada 2014 12:25 Informacje główne

Wiele osób zadaje sobie pytanie o co chodzi z tą budową elektrowni wiatrowej w Krzyżanowie. Często pojawiające się sprzeczne i co należy podkreślić często nieprawdziwe Czytaj więcej...Czwartek, 20 listopada 2014

Inwestycje drogowe 2014 Drukuj
czwartek, 20 listopada 2014 12:41 Inwestycje drogowe

Drogomistrz p. Tomasz Szustkiewicz sprawdza poprawność wykonywania drogi w Kolonii GomulinW lipcu bieżącego roku Gmina przystąpiła do realizacji inwestycji drogowych, ogłaszając przetarg na modernizację dróg lokalnych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 8 września podpisano z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim umowę  na wykonanie robót drogowych polegających na ułożeniu na istniejącej podbudowie  drogowej dodatkowej warstwy kruszywa oraz warstwy asfaltu o grubości 4 cm.
W ramach umowy zostaną wykonane następujące drogi:

 • droga w Piekarach - działka geodezyjna  nr  360 i 364  /długość 558 m/,
 • droga Mąkolice-Piekary-Stradzew na odcinku  od drogi powiatowej Niedyszyna-Stradzew do połączenia z drogą oznaczoną w zestawieniu pod nr 1 (Piekary)  /długość 1300m/,
 • droga w Gomulin Kolonii  -  działka geodezyjna  nr 62 /długość 354 m/,
 • droga w Gomulinie - działka geodezyjna nr  480 /długość 306,1m/,
 • droga w Kamiennej - działki geodezyjna nr 14 i 40  / długość 360 m /,
 • droga w Gomulinie - działka geodezyjna nr 218  /długość 1450 m/,
 • droga w Pracy - działka geodezyjna nr 97 /długość 726 m/,
 • droga w Koloni  Woźniki - działka geodezyjna  nr 170 /długość 458 m/,
 • droga w obrębie Władysławów - działka geodezyjna  nr  311, 266, 480 /długość 755 m/,
 • droga w Gomulinie - działka geodezyjna  nr 418  /długość 140 m/,
 • droga w Gomulin Kolonii - działka geodezyjna  nr 62  /długość 930 m/,
 • droga w Gomulinie - działka geodezyjna nr 479 /długość 1200 m/,
 • droga w Laskach - działka geodezyjna nr 133 /długość 720m/.

Termin wykonania  umowy ustalono na dzień  20.11.2014 r. za wyjątkiem drogi  w miejscowości Laski dla której wymagany termin wykonania robót ustalono na  30.09.2014 r. (z uwagi na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego).

Z uwagi na to, że w przetargu przewidziano możliwość zlecania zamówień uzupełniających a jednocześnie uzyskano bardzo atrakcyjne ceny zlecono spółce ERBEDIM dodatkowo wykonanie następujących odcinków dróg:

 • droga w Gomulin Kolonii - działka geodezyjna  nr 46 i 80  /długość 1592 m/,
 • droga w Parzniewicach  Dużych -  działka geodezyjna  nr 7, 42, 43  /długość 1550 m/,
 • droga w Siomkach - działka geodezyjna nr 97 /530 m/,
 • droga w Siomkach Siomki  -  działka geodezyjna  nr 97, 91/2, 92/2, 93/2, 94/2, 95/4, 95/6  /długość 290 m/.

Dla dróg tych termin wykonania ustalono na dzień 30.04.2015 r. Łącznie na wykonanie wszystkich wymienionych odcinków dróg przeznaczono ok.  3 mln. złotych.

Równolegle trwają roboty wykonywane przez firmę ZIB Jan Ratajczyk polegające na profilowaniu, uzupełnianiu ubytków kruszywem o frakcji 0-31,5mm i wałowaniu dróg walcem wibracyjnym w miejscowościach:

 • Parzniewice Duże, szacunkowa długość odcinka drogi – 1100 m,
 • Majków Duży, szacunkowa długość odcinka drogi – 400 m,
 • Bujny, szacunkowa długość odcinka drogi – 900 m.
Czytaj więcej...


środa, 19 listopada 2014

Kanalizacja w Bujnach Drukuj
środa, 19 listopada 2014 12:43 Inw. wodno-kanalizacyjne

Dobiegają końca prace przy budowie 9-cio kilometrowego odcinka kanalizacji w Bujnach. Do wykonania zostało odtworzenie zniszczonych podczas budowy dróg, wykonanie tłoczni oraz kanalizacji w ul. Piotrkowskiej. Ze względu na problemy związane z wycinką drzew termin realizacji umowy został przesunięty na listopad 2014 i, o ile pogoda na to pozwoli, w tym okresie prace budowlane zostaną zakończone.

Wykonywanie przyłącza - ul. Piotrkowska

Przygotowania do budowy tłoczni - ul. Mickiewicza

Czytaj więcej...


Wtorek, 18 listopada 2014

Wyniki wyborów na wójta i do rady gminy Drukuj
wtorek, 18 listopada 2014 21:51 Informacje główne

Dostępne są protokoły wyników głosowania i wyników wyborów na Wójta i do Rady Gminy Wola Krzysztoporska. W przeprowadzonych w dniu 16 listopada br. wyborach żaden z trzech kandydatów nie został wybrany na wójta gminy Czytaj więcej...środa, 12 listopada 2014

Otwarcie ekopracowni Drukuj
środa, 12 listopada 2014 13:16 Aktualności

'Jesteśmy częścią ziemi…' pod takim hasłem młodzież Gimnazjum w Gomulinie w dniu 14 października 2014 r. przygotowała montaż poetycko – muzyczny, pragnąc uświetnić uroczystość otwarcia ekopracowni ufundowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej. Całkowity koszt wyposażenia pracowni w nowe meble, szafy, gabloty, sprzęt audiowizualny, rośliny doniczkowe i pomoce dydaktyczne, w tym modele demonstracyjne, filmy edukacyjne, plansze, programy multimedialne i fototapetę o tematyce przyrodniczej wyniósł 39 874,78 zł. Koszt dotacji WFOŚiGW w Łodzi wyniósł 31 760,00 zł.

Zieloną wstęgę symbolizującą otwarcie nowej pracowni przecięli: wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Andrzej Czapla, wójt Gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek oraz dyrektor Gimnazjum Irena Kasztelan. Nie obeszło się również bez poświęcenia sali, co uczynił proboszcz parafii Gomulin - ksiądz dziekan Jan Cholewa.

Podczas programu artystycznego, wykorzystującego piękną twórczość polskich poetów, przygotowanego pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego pani Joanny Murat, młodzież starała się uświadomić wszystkim zebranym, jak ważny jest szacunek do naszej planety. Dyrektor Gimnazjum w Gomulinie pani Irena Kasztelan, dziękując za wsparcie finansowe umożliwiające wyposażenie ekopracowni, wyraziła nadzieję, że pracownia przyczyni się do kształtowania wśród uczniów świadomości ekologicznej i postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska, uatrakcyjni zajęcia dydaktyczne i uaktywni młodzież w podejmowanie działań proekologicznych.

Czytaj więcej...


Czwartek, 30 października 2014

Inwentaryzacja azbestu Drukuj
czwartek, 30 października 2014 14:35 Ekologia

Na zlecenie Gminy Wola Krzysztoporska w miesiącu wrześniu Firma AT GROUP S.A z siedzibą w Krupskim Płynie przeprowadziła inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.

Gmina na ten cel otrzymała dotację z Ministerstwa Gospodarki w kwocie 13,5 tys. zł. Jej wyniki posłużą do opracowania PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST z terenu Gminy Wola Krzysztoporska.

Aktualizacja wyrobów zawierających azbest wykazała, że na terenie naszej Gminy znajduje się jeszcze blisko 400 metrów kwadratowych eternitu.

Co roku staramy się pozyskiwać środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Zachęcamy do odwiedzenia strony: www.polskabezazbestu.pl

 

Czytaj więcej...


środa, 29 października 2014

XLVII Sesja Rady Gminy cz. 4/4 (02.09.14) Drukuj
środa, 29 października 2014 09:44 XLVII Sesja Rady Gminy (02.09.2014 r.)

Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XLVII Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 2 września 2014 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części.

Czwarta część relacji z XLVII Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska obejmuje przedział czasowy od godz. ~ 1443 do zakończenia obrad (oczywiście z pominięciem ogłoszonych przerw).

Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

Gmina Wola Krzysztoporska 2014 r.

{youtube}CpE1KnqNryU|920|518|{/youtube}

Czytaj więcej...


Wtorek, 28 października 2014

RGK informuje Drukuj
wtorek, 28 października 2014 14:34 Inne

W celu zwiększenia oglądalności i związanego z tym możliwego potencjalnego wzrostu zainteresowania na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - nieruchomość zabudowana oznaczona nr ewidencyjnym działki 25/2 o pow. 1,8926 ha, położoną w obrębie Parzniewice Duże

 

Trwa wczytywanie dokumentu ... szybkość zależy od prędkości twojego łącza ...

Czytaj więcej...


Czwartek, 16 października 2014

Festyn integracyjny Drukuj
czwartek, 16 października 2014 10:12 Imprezy, wydarzenia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” zaprasza wszystkich na festyn integracyjny połączony z biegiem św. Huberta.
Start:  18 października  godz. 13:00, Rzepki (gm. Czarnocin). W programie:

 • Uroczysta prezentacja uczestników biegu
 • Przejażdżki konne, przejazdy zaprzęgami
 • Pokaz sokolników
 • Konkurs na najsprawniejszego ułana
 • Dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci
 • Wielka gra planszowa z nagrodami
 • Zabawa taneczna

Zapraszamy również na Konną Grę Terenową, która poprzedzi festyn. Miejsce rozpoczęcia gry: Punkt Informowania i Monitorowania Turysty w Czarnocinie – 18 października, godz. 1000. Pięć drużyn konnych, zadania, wyścigi, emocje!

Czytaj więcej...


Wtorek, 14 października 2014

Smaki Królowej Bony Drukuj
wtorek, 14 października 2014 12:41 Imprezy, wydarzenia

Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na kolejne już "Smaki Królowej Bony". Poniżej oficjalny plakat promujący imprezę, oraz do pobrania regulamin pieszego rajdu pn.: 'Szlakiem Królowej Bony' zaplanowanego na najbliższą sobotę tj.  18 października 2014 r. (materiał przekazany przez Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej).

Czytaj więcej...


Piątek, 10 października 2014

Inwestycje wodociągowe Drukuj
piątek, 10 października 2014 09:31 Inw. wodno-kanalizacyjne

W budżecie Gminy Wola Krzysztoporska na rok 2014 przewidziano również inwestycje związane z budową i przebudową sieci wodociągowych. Przeprowadzono przetargi w wyniku, których wyłoniono wykonawców dla inwestycji w miejscowościach: Majków Duży i Krężna. Inwestycja w Majkowie Dużym polega na budowie nowego odcinka wodociągu  z rur PVC-U o średnicy 110 mm  i  długości  1,8 km . Roboty budowlane kosztować będą 138 tysięcy złotych. W miejscowości Krężna natomiast  realizowana jest przebudowa istniejącej sieci wodociągowej żeliwnej dn. 250  mm na sieć z rur PVC-U dn. 225 mm na  długości 0,8 km. Wartość robót budowlanych to 167 tysięcy złotych. Planowany termin zakończenia prac budowlanych:  wrzesień 2013 r. Wykonawcą obu inwestycji jest firma: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Inżynieryjnych „Kaźmierczak” z Kosowa.

 

Na zdjęciach: Prace przy przebudowie w Krężnej

Czytaj więcej...

Informacja dla właścicieli psów Drukuj
piątek, 10 października 2014 08:18 Inne

Uprzejmie informuję, że do tutejszego Urzędu Gminy wpływają informacje o psach pozostających bez opieki na obszarze niektórych miejscowości. W związku z tym przypominam, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt właściciel psa powinien skutecznie zabezpieczyć swoją posesję przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej teren, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych mieszkańców.

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane wyprowadzać je poza teren swojej posesji wyłącznie pod swoją opieką bądź opieką osoby zdolnej do panowania nad nimi oraz stworzyć warunki zabezpieczające osoby  trzecie przed agresywnym zachowaniem zwierząt. Wyprowadzanie psów odbywać się może tylko na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie ze smyczy dozwolone jest tylko w rejonie terenów niezagospodarowanych mało uczęszczanych przez ludzi oraz oddalonych od szlaków komunikacyjnych i pod warunkiem sprawowania bezpośredniej kontroli nad zachowaniem psa. Uwolnienie psa z kagańca dozwolone jest  w sytuacjach, kiedy zwierzę nie stwarza zagrożenia dla  osób trzecich i mienia.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym art. 431 § 1 kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależne od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność nie ponoszą winy.
W związku z powyższym apelujemy do właścicieli psów o sprawowanie nad nimi należytej pieczy.

Czytaj więcej...


Wtorek, 07 października 2014

RGK informuje - kolejny przetarg Drukuj
wtorek, 07 października 2014 13:53 Inne

W celu zwiększenia oglądalności i związanego z tym możliwego potencjalnego wzrostu zainteresowania na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o IV-tym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole, położonej w miejscowości Kolonia Woźniki

 

Trwa wczytywanie dokumentu ... szybkość zależy od prędkości twojego łącza ...

Czytaj więcej...

Usuwanie azbestu z terenu gminy Drukuj
wtorek, 07 października 2014 09:21 Ekologia

W dniu 27.08.2014 roku zawarto umowę o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: 'Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wola Krzysztoporska w 2014 roku'.

Wartość Zadania w kwocie: 56 196, 00  zł  sfinansowana z dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 55 634, 00 zł (w tym środki udostępnione przez NFOŚ i GW: 28 098, 00 zł i środki własne WFOŚIGW w Łodzi: 27 536, 00 zł).

Prace polegały na odpowiednim zapakowaniu, załadunku, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na nieruchomościach osób fizycznych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska. Zadaniem objęte były 56 nieruchomości z których odebrano do unieszkodliwienia poprzez składowanie 126,56 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
Wykonawcą zadania była firma wyłoniona w drodze postępowania o udzielenie zamówienia: TONSMEIER Wschód Sp. z o. o., ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom.

Realizacja w/w zadnia spowoduje poprawę jakości życia mieszkańców oraz wpłynie pozytywnie na środowisko i zdrowie ludności lokalnej przez usunięcie wyrobów azbestowych. Dodatkowym bardzo ważnym elementem realizacji zadania jest pewność, że odpady „eternitowe” trafią na zalegalizowane składowisko i unieszkodliwione w ten sposób nie będą stwarzały zagrożenia zarówno dla zdrowia mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska jak i środowiska naturalnego.

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl

Czytaj więcej...


Sobota, 04 października 2014

XLVII Sesja Rady Gminy cz. 3/4 (02.09.14) Drukuj
sobota, 04 października 2014 23:19 XLVII Sesja Rady Gminy (02.09.2014 r.)

Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XLVII Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 2 września 2014 roku (na ekranie startowym błędnie wpisany jest nr XLVI choć zgodnie z zapowiedzią Przewodniczącej Rady Gminy).

Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części. Trzecia część relacji z XLVII Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska obejmuje przedział czasowy od wznowienia obrad po ogłoszonej przerwie tzn. ~ godz. 1341 do ogłoszenia kolejnej przerwy w obradach tzn. godz. ~ 1445.

Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

Gmina Wola Krzysztoporska 2014 r.

{youtube}XJYfix5sCM0|920|518|{/youtube}

Czytaj więcej...


Czwartek, 02 października 2014

XLVII Sesji Rady Gminy cz. 2/4 (02.09.14) Drukuj
czwartek, 02 października 2014 23:15 XLVII Sesja Rady Gminy (02.09.2014 r.)

Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XLVII Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 2 września 2014 roku (na ekranie startowym błędnie wpisany jest nr XLVI choć zgodnie z zapowiedzią Przewodniczącej Rady Gminy).

Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części. Druga część relacji z XLVII Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska obejmuje przedział czasowy od wznowienia obrad tzn. ~ godz. 1145 do ogłoszenia kolejnej przerwy w obradach tzn. godz. ~ 1326.

Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

Gmina Wola Krzysztoporska 2014 r.

{youtube}cmfNCFX4R0E|920|518|{/youtube}

Czytaj więcej...


środa, 01 października 2014

XLVII Sesja Rady Gminy cz. 1/4 (02.09.14) Drukuj
środa, 01 października 2014 22:59 XLVII Sesja Rady Gminy (02.09.2014 r.)

Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XLVII Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 2 września 2014 roku (na ekranie startowym błędnie wpisany jest nr XLVI choć zgodnie z zapowiedzią Przewodniczącej Rady Gminy).

Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części. Pierwsza część relacji z XLVII Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska obejmuje przedział czasowy od rozpoczęcia obrad obrad tzn. ~ godz. 1004 do ogłoszenia przerwy w obradach tzn.  ~ godz. 1127.

Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

Gmina Wola Krzysztoporska 2014 r.

{youtube}ivQvTlXs5UY|920|518|{/youtube}

Czytaj więcej...


Wtorek, 30 września 2014

Poświęcenie pamiątkowej tablicy Drukuj
wtorek, 30 września 2014 16:15 Inne

Z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wola Krzysztoporska „RAZEM” i Społecznego Komitetu Ufundowania Tablicy dnia 6 września br. w Woli Krzysztoporskiej odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej rozstrzelanych mieszkańców Woli Krzysztoporskiej.

75 lat temu przez nazistów zostali zamordowani: Grudzień Wincenty, Grudzień Feliks, Grudzień Tadeusz, Jakubik Stanisław, Lalek Antoni, Lalek Jan, Kiereś Józef. Wcześniejsza tablica upamiętniająca to wydarzenie została skradziona w listopadzie 2013 r. Z przeprowadzonej w kościele zbiórki pieniędzy zakupiono nową tablicę z treścią, identyczną jaka była poprzednio. W uroczystości udział wzięli licznie zgromadzeni mieszkańcy Woli, członkowie ZBOWiD, druhowie OSP, młodzież.

Przybyły syn zamordowanego Jana  - Wiktor Lalek i opowiedział historię, którą przeżył jako dziecko. W paru słowach przeniósł zgromadzonych w atmosferę tego tragicznego dnia, udzielając tym samym lekcji żywej historii.

Aktu poświęcenia tablicy dokonał proboszcz parafii - ks. Kanonik Janusz Chylewski. Po złożeniu wiązanek i odprawieniu Mszy świętej w kościele odbył się montaż słowno - muzyczny rodzeństwa Anielki i Konrada Rybaków, uczniów warszawskich szkół, laureatów ogólnopolskich konkursów recytatorskich i muzycznych.

Czytaj więcej...


Wtorek, 23 września 2014

Parafiada w Bujnach Drukuj
wtorek, 23 września 2014 08:06 Imprezy, wydarzenia

Organizatorzy festynu rodzinnego pn."Orlikowe szaleństwo" zapraszają wszystkich mieszkańców na 28 września br. do Bujen gdzie w godz. 10 - 18 na zespole boisk 'Orlik' będą miały miejsce przeróżne gry i zabawy dla małych i dużych.

Poniżej zamieszczamy oficjalny plakat promujący imprezę.

 

Trwa wczytywanie dokumentu ... szybkość zależy od prędkości twojego łącza ...

Czytaj więcej...


Poniedziałek, 22 września 2014

V Rajd na Góry Borowskie Drukuj
poniedziałek, 22 września 2014 14:25 Aktualności

13 września odbył się V Pieszy Rajd na Góry Borowskie. Organizatorkami rajdu były panie Beata Wieczorek i Grażyna Pielużek opiekunki SKTT PTTK Oddział w Żarnowie. Do organizacji rajdu włączył się również Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej. Na wędrówkę wyruszyła silna grupa pozytywnie nastawionych nauczycieli i uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Pogoda była piękna i dziesięciokilometrową trasę rajdu przeszliśmy w fantastycznych nastrojach.

Tegoroczny rajd miał formę questingu. Przygotowany przez panią Beatę Wieczorek i pana Andrzeja Srogosza quest dotyczył Gór Borowskich i ich okolic. Zamiast turystycznych przewodników otrzymaliśmy pięknie wydaną ulotkę z zestawem wierszowanych zagadek zawierających wskazówki dotyczące trasy rajdu. Motywem przewodnim były walki na Górach Borowskich w czasie II wojny światowej.

Rajd zakończył się pod pomnikiem Obrońców Gór Borowskich, gdzie wszyscy jego uczestnicy wraz z Dyrektorem Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Woli Krzysztoporskiej panem Zbigniewem Ziembą złożyli kwiaty i znicze. Kolejną atrakcją był konkurs wiedzy o walkach na Górach Borowskich. Zanim jednak komisja konkursowa w składzie: Maria Brtłomiejczyk, Katarzyna Stawiak i Zbigniew Ziemba zajęła się ocenianiem reprezentantów grup, wysłuchaliśmy wykładu Katarzyny Stawiak dotyczącego historii walk na Górach Borowskich. Nagrody wręczył zwycięzcom dyrektor szkoły.

Organizatorzy rajdu dziękują Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Woli Krzysztoporskiej za zakup nagród dla zwycięzców konkursu.

Czytaj więcej...


Niedziela, 21 września 2014

Rozbudowa placówki w Parzniewicach Drukuj
niedziela, 21 września 2014 14:55 Inne

Przystąpiono do realizacji kolejnego etapu Strategii Rozwoju Oświaty na terenie Gminy Wola Krzysztoporska. W ostatnich latach na podstawie tego dokumentu wykonano termomodernizację i remont kapitalny obiektów Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Woli Krzysztoporskiej, rozbudowę placówki oświatowej w Gomulinie (m.in. budowę sali gimnastycznej, przedszkola, budynku gimnazjum), rozbudowę placówki oświatowej w Bujnach (budowa budynków przedszkola, sali gimnastycznej oraz stołówki).

Wykonano też kompleksowe remonty  istniejących budynków szkół podstawowych w Gomulinie i  Bujnach. Obecny etap realizacji Strategii zakłada rozbudowę placówki oświatowej w Parzniewicach o budynek sali gimnastycznej oraz budynek przedszkola. Już kilka lat temu wykonano projekty budowlane  inwestycji a następnie wykonano fundamenty budynków. W pierwszej połowie 2014 r. pracownicy UG w Woli Krzysztoporskiej zorganizowali przetarg na wyłonienie wykonawcy pozostałych robót budowlanych.

Fot.: Budowa przedszkola, sierpień 2014

W wyniku przeprowadzonej procedury 01.07.2014 r.  została z firmą wykonawczą podpisana umowa na roboty budowlane za kwotę  4,5 mln złotych, z czego 3 mln złotych to koszt wykonania sali gimnastycznej, a 1,5 mln złotych koszt wykonania przedszkola. Oprócz budynków zostanie wykonana również infrastruktura towarzysząca: parkingi, drogi dojazdowe oraz boisko sportowe  o sztucznej nawierzchni. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to maj 2015. Warto zaznaczyć, że na budowę sali gimnastycznej Gmina uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki  w wysokości 33% kosztów tj. około 1 mln złotych.

Czytaj więcej...


Sobota, 20 września 2014

Żołnierze Września 39 Drukuj
sobota, 20 września 2014 15:35 Aktualności

Z inicjatywy Dyrektora Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Woli Krzysztoporskiej - Zbigniewa Ziemby, dla uczniów gimnazjum została przygotowana prelekcja na temat umundurowania polskich żołnierzy we wrześniu 1939 r. Wykład poprowadzili członkowie Klubu Historycznego im. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim, którego celem jest zapoznanie szczególnie młodzieży z rzetelną wiedzą historyczną o losach państwa i społeczeństwa polskiego w latach okupacji i powojennego zniewolenia. Członkowie klubu to kombatanci, pracownicy naukowi, nauczyciele, studenci, działacze samorządowi, których łączy wspólny temat. Prelekcję poprowadzili: Paweł Wąs - przewodniczący klubu oraz Łukasz Politański – pracownik Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.

Wykład połączony z pokazem mundurów został pozytywnie odebrany przez uczniów, którzy podczas spotkania pogłębili również wiedzę na temat wydarzeń z września 1939 r., rozgrywających się na Borowskich Górach. Patriotyczny klimat podtrzymała też wizyta w Szkolnej Izbie Pamięci, w której gromadzone są  historyczne „pamiątki” regionu.

Czytaj więcej...


Piątek, 19 września 2014

Nowe wodociągi w Majkowie i Krężnej Drukuj
piątek, 19 września 2014 19:27 Inne

W budżecie Gminy Wola Krzysztoporska na rok bieżący przewidziano również inwestycje związane z budową i przebudową sieci wodociągowych. Przeprowadzono przetargi w wyniku, których wyłoniono wykonawców dla inwestycji w miejscowościach: Majków Duży i Krężna.

Inwestycja w Majkowie Dużym polega na budowie nowego odcinka wodociągu z rur PVC-U o średnicy 110 mm  i  długości  1,8 km . Roboty budowlane kosztować będą 138 tysięcy złotych. W miejscowości Krężna natomiast realizowana jest przebudowa istniejącej sieci wodociągowej żeliwnej dn. 250  mm na sieć z rur PVC-U dn. 225 mm na  długości 0,8 km. Wartość robót budowlanych to 167 tysięcy złotych. Planowany termin zakończenia prac budowlanych to wrzesień 2014 r.

Wykonawcą obu inwestycji jest firma: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Inżynieryjnych 'Kaźmierczak' z Kosowa.

Czytaj więcej...


środa, 17 września 2014

Uroczystości na Górach Borowskich Drukuj
środa, 17 września 2014 12:35 Wydarzenia, Uroczystości

W dniu 7 września 2014 r. w piękne niedzielne przedpołudnie odbyły się po raz kolejny podniosłe uroczystości patriotyczne na Górach Borowskich.

W 75 rocznicę napaści wojsk niemieckich na Polskę pod pomnikiem zgromadzili się kombatanci, liczne poczty sztandarowe, kompania reprezentacyjna z 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku,  druhowie OSP, przedstawiciele Senatu RP, władz samorządowych oraz wielu mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska aby uczcić śmierć poległych tam 663 żołnierzy.{phocagallery view=category|categoryid=56|imageid=4051|displayname=0|displaydetail=0|float=left|displaydownload=0|displaybuttons=1|displaydescription=0|displayimgrating=0}

Uroczystość poprowadził major Krzysztof  Jewgiejuk. Mszę święta polową odprawili i koncelebrowali Ks. kanonik Wojciech Gonera, ks. wikariusz Wojciech Więdłocha z kościoła parafialnego w Bogdanowie oraz ks. kapelan Marcin Felczuk z kościoła w Woli Krzysztoporskiej.

Oprawę muzyczna zapewniła orkiestra dęta Suchcice i okolice pod batuta Pana Mateusza Cieślaka oraz Pan Radosław Blonka - mieszkaniec Gminy Wola Krzysztoporska, student Akademii Muzycznej w Gdańsku. {phocagallery view=category|categoryid=56|imageid=4035|displayname=0|displaydetail=0|float=left|displaydownload=0|displaybuttons=1|displaydescription=0|displayimgrating=0}{phocagallery view=category|categoryid=56|imageid=4102|displayname=0|displaydetail=0|float=right|displaydownload=0|displaybuttons=1|displaydescription=0|displayimgrating=0}Po uroczystej mszy świętej głos zabrał Wójt Gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek, który otrzymał z rąk brygadiera Józefa Wodzińskiego szablę Generała Janusza Głuchowskiego. Natomiast ksiądz wikariusz Tomasz Chrzęstek z kościoła parafialnego w Bogdanowie został uhonorowany statuetką pn. „Rogatywka ppor. Apoloniusza Zawilskiego”.

Podczas niedzielnych obchodów został także wręczony puchar dla zwycięzcy Pierwszego Biegu Pamięci Obrońców Gór Borowskich zorganizowanego przez ZSG w Woli Krzysztoporskiej– Dawidowi Jachimowiczowi.

W dalszej kolejności został przeprowadzony Apel Pamięci, po którym nastąpiła salwa honorowa. Na zakończenie uroczystości pod pomnikiem poległych w 1939r. Zostały złożone wiązanki i wieńce przez blisko 40 delegacji. {phocagallery view=category|categoryid=56|imageid=4071|displayname=0|displaydetail=0|float=left|displaydownload=0|displaybuttons=1|displaydescription=0|displayimgrating=0}{phocagallery view=category|categoryid=56|imageid=4085|displayname=0|displaydetail=0|float=right|displaydownload=0|displaybuttons=1|displaydescription=0|displayimgrating=0}Tegoroczne uroczystości na Górach Borowskich miały bardzo podniosłą atmosferę. Na wzgórzu pojawiło się około 700 osób, co jest dowodem, iż pamięć poległych, którzy oddali życie za naszą Ojczyznę jest nam nadal bardzo droga.

Cześć bohaterom września 1939!

>> Zapoznaj się z galerią fotografii z uroczystości (fot. GOK) >>

Czytaj więcej...


Niedziela, 14 września 2014

Spotkanie z sołtysami Drukuj
niedziela, 14 września 2014 20:20 Inne

W dniu 04.07.2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej odbyło się spotkanie władz gminnych z sołtysami. Cyklicznie spotkania służą wzajemnemu przekazywaniu informacji. Biorący udział w spotkaniu Wójt, jego Zastępca, Sekretarz i Skarbnik  informują sołtysów o działalności Gminy, realizowanych zadaniach, budżecie i inwestycjach.

Foto - Uczestnicy spotkania z dnia 4 lipca

Czytaj więcej...


Piątek, 12 września 2014

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych Drukuj
piątek, 12 września 2014 19:55 Gospodarka komunalna

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wola Krzysztoporska EKO-REGION sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach 13.10.-17.10.2014 r. od godziny 600 na terenie Gminy Wola Krzysztoporska odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane sprzed posesji według następującego harmonogramu:

13.10.2014 r.

14.10.2014 r.

15.10.2014 r.

16.10.2014 r.

17.10.2014 r.

Bogdanów

Bogdanów Kol.

Miłaków

Moników

Borowa

Ludwików

Radziątków

Kacprów

Krężna

Krężna Kol.

Mzurki

Budków

Stradzew

Piekary

Mąkolice

Kozierogi

Piekarki

Kol. Woźniki

Woźniki

Bujny

Glina

Piaski

Krzyżanów

Gąski

Siomki

Wola Krzysztoporska

 

Majków Duży

Praca

Żachta

Gomulin

Kol. Gomulin

Rokszyce

Rokszyce Drugie

Kargał Las

Wola Rokszycka

Kol. Oprzężów

Oprzężów

Wygoda

Jeżów

Laski

Blizin

Kamienna

Pawłów Dolny

Pawłów Górny

Parzniewice Duże

Parzniewiczki

Poraj

Parzniewice Małe

 

Odpady powstające w gospodarstwie domowym o rozmiarach wielkogabarytowych należy wystawić przed posesję lub do drogi dojazdowej. W ramach wystawki odbierane będą: radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV, lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD, opony z samochodów osobowych, złom metalowy – rynny, rury, blachy, piece, dywany, wykładziny, meble duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości – beczki, skrzynki, wiadra, elementy stolarki – listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna, odpady zielone – powiązane gałęzie z drzew i krzewów.

Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie będą odbierane: odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie, odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce), szkło w żadnej postaci, duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, odpady zawierające azbest – eternit.

UWAGA! Odpady należy wystawić przed posesję do drogi dojazdowej. Czas przeznaczony przez obsługującego na obsługę odbioru odpadów obejmuje: czas załadunku, przejazd i transport oraz czas rozładunków dla wszystkich wymienionych w danym dniu ulic.

Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do godziny 600 rano w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich odbioru – samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie. Objazd wymienionymi ulicami jest jednokrotny. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 44 632-39-00.

Czytaj więcej...

RGK informuje Drukuj
piątek, 12 września 2014 14:06 Inne

W celu zwiększenia oglądalności i związanego z tym możliwego potencjalnego wzrostu zainteresowania na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o przetargach ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska:

 

Trwa wczytywanie dokumentu ... szybkość zależy od prędkości twojego łącza ...

Czytaj więcej...

Dożynki Gminne - Krężna 2014 Drukuj
piątek, 12 września 2014 11:15 Informacje główne

W dniu 31 sierpnia 2014 r. w miejscowości Krężna odbyły się Dożynki Gminy Wola Krzysztoporska. Starostami dożynek byli: Edyta Wnuk z miejscowości Kolonia Krężna oraz Łukasz Michalak z miejscowości Glina. Czytaj więcej...środa, 10 września 2014

Zawody wędkarskie Drukuj
środa, 10 września 2014 15:49 Aktualności

30 sierpnia 2014 z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego zostały zorganizowane przez Koło nr 35 PZW w Woli Krzysztoporskiej  zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży. Zawody odbyły  się na stawie w miejscowości Wygoda i uczestniczyło w nich 29 osób.

Rywalizowano w dwóch kategoriach: dziewczęta i chłopcy. Konkurs przebiegał sprawnie  przy pięknej pogodzie. Organizatorzy pomagali, doradzali, służyli radą młodszym i mniej doświadczonym wędkarzom. Nie zawsze było to konieczne o czym świadczą wyniki konkursu.

W kategorii dziewcząt I miejsce zajęła Sochańska Natalia, II miejsce Sochańska Patrycja, III miejsce Nowakowska Agata. Wśród chłopców: I miejsce Płosa Krystian, II miejsce Sochański Tomasz, III miejsce Płosa Mariusz.

Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni przez organizatorów na  grillowanie. Były ciepłe kiełbaski, słodycze, napoje i pytania uczestników o kolejne tak fajnie zorganizowane zawody. Wędkarze z Koła nr 35 zapewnili, że takie zawody będą organizowane bo warto by nasze dzieci  mogły spędzać czas na łonie natury, w urokliwym miejscu i w miłej, kulturalnej atmosferze.

Należy wspomnieć, że koło wędkarskie z Woli Krzysztoporskiej przy realizacji zawodów wędkarskich wspierane jest finansowo przez Gminę Wola Krzysztoporska, która już od kilku lat przekazuje na ten cel dotację.

Czytaj więcej...


Wtorek, 09 września 2014

Ogólnopolski turniej wiedzy Pożarniczej Drukuj
wtorek, 09 września 2014 11:29 Informacje bieżące

Serdecznie zapraszamy młodzież z terenu Gminy Wola Krzysztoporska do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej (OTWP)

Podstawowe informacje na temat Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 2014:

Etap szkolny:

 1. Termin: do 15 grudnia 2014 r.
 2. Forma - w trzech kategoriach wiekowych podstawówka, gimnazjum, liceum.
 3. Kwalifikacja do etapu gminnego – 3 uczniowie z najlepszymi wynikami.


Etap gminny:

 1. Termin: do 15 marca 2015 r.
 2. Miejsce konkursu: Wola Krzysztoporska.
 3. Forma: test pisemny i egzamin ustny.
 4. Z każdej grupy wiekowej 1 finalista będzie reprezentować Gminę Wola Krzysztoporska na szczeblu Powiatowym.


W załączeniu przykładowe zestawy pytań, protokół jury, zgłoszenie uczestników eliminacji szkolnych.

Czytaj więcej...


Piątek, 05 września 2014

Turniej w Pawłowie Drukuj
piątek, 05 września 2014 15:25 Aktualności

24 sierpnia br. na boisku w Pawłowie Górnym odbył się turniej piłki nożnej mężczyzn drużyn siedmioosobowych zorganizowany z okazji jubileuszu 5-lecia działalności Kopalni Kruszyw Górażdże w tej miejscowości. Mimo zmiennej pogody turniej cieszył się dużym zainteresowaniem miejscowego środowiska.

Turniej zakończono wspólnym grillowaniem wszystkich uczestników spotkania. Po ciekawej i emocjonującej rywalizacji końcowa tabela rozgrywek przedstawiała się następująco:

 • I miejsce LZS Wygoda
 • II miejsce LZS Pawłów Górny
 • III miejsce LZS Parzniewice
 • IV miejsce LZS Mąkolice
 • V miejsce LZS Blizin

Na zdjęciu:  zwycięska drużyna LZS Wygoda

Czytaj więcej...


Czwartek, 04 września 2014

Otwarcie domu ludowego w Pawłowie Drukuj
czwartek, 04 września 2014 14:30 Inne

W dniu 16 sierpnia nastąpiło uroczyste otwarcie wyremontowanego Domu Ludowego w Pawłowie Górnym. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: ksiądz proboszcz Antoni Góra, najstarsi mieszkańcy wsi Wiesław Szafarski, Marian Malczyk, Wójt Gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek, z-ca Mieczysław Warszada, radny Jerzy Krzesiński, Przewodnicząca Rady Gminy Maria Głowacka. Dla wszystkich przybyłych gości został przygotowany poczęstunek przez panie z KGW. Gościnnie wystąpił Zespól Ludowy 'Pasjonatki'. Organizatorzy zapewnili także oprawę muzyczną, przy skocznej i rytmicznej muzyce bawili się wszyscy zebrani goście.

Czytaj więcej...


Wtorek, 02 września 2014

IX edycja GLPN Drukuj
wtorek, 02 września 2014 14:58 Aktualności

10 sierpnia 2014 r. na boisku sportowym w Woźnikach rozegrany został finałowy turniej IX edycji Gminnej Ligi Piłki Nożnej Mężczyzn Drużyn Niezwiązkowych  prowadzonej przez Gminne Zrzeszenie LZS w Woli Krzysztoporskiej. W rozgrywkach ligowych w fazie eliminacyjnej uczestniczyło 12 zespołów z terenu gminy Wola Krzysztoporska. Tytuł mistrza gminnej ligi 2014 roku zdobyła drużyna LZS OLDBOY Wola Krzysztoporska. Nagrodą za zajęcie I-ego miejsca był Puchar Wójta Gminy Wola Krzysztoporska Romana Drozdka, za II miejsce Puchar Przewodniczącego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi Marka Mazura, za III miejsce Puchar Prezesa OZPN w Piotrkowie Tryb. Stanisława Sipy a za IV miejsce Puchar Przewodniczącego Społecznej Sekcji Piłki Nożnej Gminnego Zrzeszenia LZS w Woli Krzysztoporskiej Rafała Mańkowskiego.

Najlepszym bramkarzem turnieju finałowego został Ostrowski Jarek z LZS Pawłów Górny i otrzymał Puchar V-ce Starosty Piotrkowskiego Grzegorza Adamczyka. Królem strzelców finałowych rozgrywek ligowych został Marcin Przybył z LZS OLDBOY Wola Krzysztoporska, zdobył 4 bramki i otrzymał statuetkę piłkarską ufundowana przez Sołtysa Woźnik Jadwigę Kauc. Na zakończenie zawodów Panie z KGW Woźniki przygotowały niespodziankę dla uczestników rozgrywek i zaproszonych gości w postaci pysznej wiejskiej grochówki oraz ciast własnego wypieku. Organizatorzy gminnych rozgrywek ligowych serdecznie dziękują wszystkim za pomoc przy organizacji turnieju.

Czytaj więcej...


środa, 20 sierpnia 2014

Nieruchomości do wydzierżawienia Drukuj
środa, 20 sierpnia 2014 09:29 Inne

W celu zwiększenia oglądalności i związanego z tym możliwego potencjalnego wzrostu zainteresowania na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

 • Parzniewice Duże: działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 196/1-0,8754 ha, 197- 0,94 ha,
 • Kacprów: działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 6-0,71 ha, 25-1,34 ha,
 • Wola Krzysztoporska: działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 635-0,89 ha, 651-0,99 ha,
 • Siomki: działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 291/3-1,08 ha, 420/3-1,52 ha.

 

Trwa wczytywanie dokumentu ... szybkość zależy od prędkości twojego łącza ...

Czytaj więcej...


Wtorek, 12 sierpnia 2014

Dożynki Gminne 2014 Drukuj
wtorek, 12 sierpnia 2014 13:00 Imprezy, wydarzenia

Wójt, Rada Gminy Wola Krzysztoporska wraz z mieszkańcami sołectwa Krężna serdecznie zapraszają na Dożynki Gminne. Obchody święta plonów będą miały miejsce 31 sierpnia br. w miejscowości Krężna.

Czytaj więcej...

Obóz profilaktyczno - wypoczynkowy Drukuj
wtorek, 12 sierpnia 2014 10:50 Inne

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej w dniach od 7 do 18 lipca 2014 r. zorganizowała 12-dniowy obóz profilaktyczno – wypoczynkowy do Kościeliska. W obozie uczestniczyły 43 dzieci w wieku 12–14 lat z terenu gminy Wola Krzysztoporska. Dzieci zakwaterowane były w 3, 4 i 5 osobowych pokojach z węzłem sanitarnym, w Ośrodku Wczasowo – Kolonijnym 'HARNAŚ II' w Kościelisku.

Celem obozu była integracja dzieci, promocja zdrowego stylu życia, zwiększenie świadomości na temat istoty uzależnień ich skutków, oraz kształtowanie i wzmacnianie postaw społecznych. Podczas trwania obozu został przygotowany dla dzieci program zajęć, który obejmował: konkursy, turnieje, zabawy i gry ruchowe, ogniska z pieczeniem kiełbasek i nauką piosenek obozowych oraz liczne dyskoteki. Dzieci mogły korzystać z sali dyskotekowej, telewizyjnej, boisk sportowych, placu zabaw. W trakcie podróży do Kościeliska zorganizowano zwiedzanie Krakowa (Sukiennice, Kościół Mariacki, Wawel), oraz wysłuchanie hejnału. Ponadto na miejscu dzieci uczestniczyły w wielu wycieczkach, oraz pieszych wędrówkach.

Młodzież pokonywała tatrzańskie szlaki wraz z przewodnikiem m. in. Dolinę Kościeliską wraz z Jaskinią Mroźną, Gubałówkę wraz z wjazdem kolejką torowo-liniową z Butorowego Wierchu. Najdłuższą wycieczką podczas obozu była wędrówka z Palenicy do Morskiego Oka. Uczestnicy  odbyli pieszą wyprawę do Zakopanego – gdzie zwiedzili Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, kościółek i cmentarz na Pęksowym Brzysku, oraz Krupówki. Dzieci były na wycieczkach autokarowych w Nowym Targu, Czorsztynie, Niedzicy i Szczawnicy. Podczas słonecznej pogody korzystały z kąpieliska na Polanie Szymoszkowej. Wypoczęte i zadowolone wróciły 18 lipca do swoich rodzinnych domów.

Czytaj więcej...


Wtorek, 05 sierpnia 2014

Bezpłatny odbiór osadu ściekowego Drukuj
wtorek, 05 sierpnia 2014 13:24 Ekologia

Gmina Wola Krzysztoporska informuje, iż istnieje możliwość  bezpłatnego odbioru ustabilizowanego osadu ściekowego do wykorzystania jako nawóz na pola uprawne przez rolników z naszej gminy. Osad ściekowy powstający w wyniku mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych na Oczyszczalni ścieków w Woli Krzysztoporskiej jest ustabilizowany tlenowo i odwodniony.

Ustabilizowany osad ściekowy jest mieszaniną osadu komunalnego i wapna palonego. Może być stosowany w polowej uprawie roślin na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, na wszystkich glebach wymagających wapnowania i pod wszystkie rośliny na zasadzie stosowania wapna nawozowego. Na podobnych zasadach jak w polowej uprawie roślin, nawóz może być stosowany w szkółkach drzew i krzewów owocowych.Ustabilizowany osad ściekowy zawiera makro i mikroelementy takie jak np.: magnez, żelazo, cynk, wapń.

Zawartość składników odżywczych w suchej masie osadu przedstawia się następująco: fosfor ogólny - 0,62 % s.m., wapń - 9,94 % s.m., magnez - 1,67% s.m., cynk - 385mg/kg s.m., substancja organiczna - 50,2 % s.m. Dopuszczalna dawka komunalnego osadu ściekowego zależy od rodzaju gruntu, sposobu jego użytkowania, jakości komunalnego osadu ściekowego i gleby oraz zapotrzebowania roślin na fosfor i azot. Koszty badania gruntu na których będzie stosowany osad zleca i pokrywa Gmina Wola Krzysztoporska.

Zgodnie z ustawą o odpadach art. 12 zakazuje się stosowania komunalnych osadów ściekowych:

a) na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody,
b) na terenach ochrony pośredniej stref ochrony ujęć wody,
c) w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegających do brzegów jezior i cieków,
d) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz na terenach czasowo podtopionych i bagiennych,
e) na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem,
f) na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabo bagniste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu,
g) na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10 %,
h) na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, w przypadku ich ustanowienia w akcie prawa miejscowego wydanym na podstawie art.60 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – prawo wodne,
i) na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody niewymienionymi w pkt. 1, jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami,
j) na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności,
k) na gruntach na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych,
l) na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym - w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów,
m) na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki,
n) na gruntach wykorzystanych do upraw pod osłonami.

W przypadku zainteresowania pozyskaniem oraz zagospodarowaniem osadu ściekowego na swoim gruncie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 44 6163726.

Czytaj więcej...


Poniedziałek, 28 lipca 2014

Festyn rodzinny w Woźnikach Drukuj
poniedziałek, 28 lipca 2014 14:07 Wydarzenia, Uroczystości

W dniu 26.07.2014. odbył się i festyn rodzinny w Woźnikach zorganizowany przez fundację 'Piekarnia Dobrych Uczynków'. Dla wszystkich uczestników imprezy czekał darmowy poczęstunek: kiełbaska z grilla, chlebek ze smalcem i ogóreczkiem, ciasto i  napoje. Największą atrakcją podczas festynu była piana zorganizowana przez OSP Wola Krzysztoporska, do której wchodziły nie tylko dzieci ale również dorośli.

W związku z tym, że na  26 lipca przypadały imieniny Anny, każda obecna pani o tym imieniu otrzymała bukiet kwiatów. Festyn zakończył się zabawą taneczną pod gwiazdami, uczestnicy bawili się do późnych godzin nocnych. Fundacja pragnie podziękować sponsorom oraz wszystkim tym, którzy włączyli się w przygotowania do festynu.

Czytaj więcej...


Piątek, 25 lipca 2014

Oferta kolonii letnich dla dzieci Drukuj
piątek, 25 lipca 2014 13:08 Inne

Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Częstochowie (Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości) przesłał informację dotyczącą oferty kolonii letnich nad morzem w miejscowości Łeba - Nowęcin dla dzieci.

ZP ZMW gwarantujemy dowóz dzieci na miejsce kolonii, zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki, zajęcia artystyczne w miejscu kolonii, zwiedzanie okolic, ubezpieczenie NNW i koszty leczenia. Koszt to 1200 zł. Zostało kilka wolnych miejsc na turnus w okresie od 10-23.08.2014 r.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem ZP ZMW w Częstochowie: 507 796 968 lub 34 324 97 25. Poniżej zamieszczamy plakat przesłany przez Biuro ZP ZMW w Częstochowie.

 

Czytaj więcej...


Wtorek, 15 lipca 2014

RGK informuje - dzierżawa działki Drukuj
wtorek, 15 lipca 2014 13:29 Inne

W celu zwiększenia oglądalności i związanego z tym możliwego potencjalnego wzrostu zainteresowania na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Ogłoszenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie:

 • wydzierżawienia części działki oznaczonej nr 480/122, położonej w obrębie Wola Krzysztoporska.

 

Trwa wczytywanie dokumentu ... szybkość zależy od prędkości twojego łącza ...

Czytaj więcej...


Piątek, 11 lipca 2014

Gdy gaśnie pamięć ludzka kamienie wołać będą ... Drukuj
piątek, 11 lipca 2014 09:02 Historia miejscowości - artykuły

29 czerwca 1944 roku, godzina 5 rano.

Mieszkańców wsi Oprzężów i Piekarek obudziły krzyki i łomot do drzwi.

- Aufmachen! Otwierać!
- Wychodzić! Zabierać 50 kilogramów dobytku i na plac!
- Schnell! - poganianie i szturchanie kolbami karabinów.

Przerażeni mieszkańcy w pośpiechu zaczynają się pakować i z tobołkami na plecach, całymi rodzinami opuszczają domostwa. Słychać ciągłe pokrzykiwania na ludzi i płacz pobudzonych dzieci.

Za stodołami naokoło wsi, gęsto jeden od drugiego, nie dalej jak na 20 metrów rozstawieni niemieccy żołnierze z karabinami. Na wozie przy drodze leży zastrzelona starsza kobieta z Piekarek. Była schorowana, nie nadawała się do pracy. Jej nazwisko - Lacheta. Plac naprzeciwko kuźni, przy skrzyżowaniu dróg, obstawiono ciężkimi karabinami maszynowymi. Tam spędzono ludzi.

Na placu gęstnieje tłum. Jedna z gospodyń gubi świeżo upieczone bochenki chleba. Przerażony mężczyzna dźwiga pusty szklany balon. Z porozrywanych pierzyn unosi się wszędzie dużo piór. Przed kuźnią młoda i krzepka kobieta o imieniu Waleria kopie łopatą, a nad nią stoi esesman i wrzeszczy wymachując rękami. Podchodzi do niego burmistrz Mayer i coś tłumaczy gestapowcowi, ten puszcza ją wolno. Była mieszkanką Kolonii Oprzężów.

Na plac podjeżdżają samochody, zaczyna się segregacja ludzi Bronisława Lauksa, braci Floriana i Zygmunta Ulcyferów, oraz Wacława, który był służącym Mayera wyczytują na początku. Jako pierwsi opuszczą wieś, by już nigdy do niej nie powrócić. Cała czwórka zginie w obozie koncentracyjnym. Pozostali mieszkańcy odkrytymi ciężarówkami, pod strażą zostają wywiezieni do Piotrkowa. Następnego dnia towarowym pociągiem, w bydlęcych wagonach opuszczą rodzinne strony. Czeka ich przymusowa, niewolnicza praca na terenie Rzeszy Niemieckiej.

W 70-tą rocznicę tego wydarzenia 29 czerwca 2014 roku w Oprzężowie została odprawiona msza święta, którą celebrował ksiądz proboszcz Jan Cholewa. Przed nabożeństwem została odsłonięta tablica pamiątkowa. Zakupiono ją ze składek mieszkańców z inicjatywy sołtysa Zdzisława Piekuta. Tablicę umieszczono przy przydrożnej kapliczce, milczącym świadku tych wydarzeń.

Autor tekstu: Julia Karlińska

Czytaj więcej...


Czwartek, 10 lipca 2014

Gminne zawody sportowo pożarnicze 2014 Drukuj
czwartek, 10 lipca 2014 11:51 Informacje bieżące

W dniu 6 lipca 2014 roku w miejscowości Majków Duży odbyła się  druga tura zawodów sportowo pożarniczych. Do zawodów swoje reprezentacje wystawiło 14 jednostek z terenu gminy Wola Krzysztoporska z miejscowości: Krężna, Krzyżanów, Piekary, Mąkolice, Woźniki, Bujny, Gomulin, Jeżów, Blizin, Majków Duży, Rokszyce, Wola Krzysztoporska, Oprzężów i Parzniewice. Tradycyjne swoją reprezentację wystawił też Samorząd Gminny, a jednostka OSP Majków Duży zaprezentowała swoją drużynę młodzieżową. W trakcie zawodów seniorzy uzyskali następujące lokaty:

 • I miejsce - ubiegłoroczny finalista zawodów, jednostka, która trzcie raz z rzędu wygrała Zawody Gminne - OSP Rokszyce,{phocagallery view=category|categoryid=54|imageid=3324|displayname=0|displaydetail=1|float=right|displaydownload=0|displaybuttons=1|displaydescription=0|displayimgrating=0}{phocagallery view=category|categoryid=54|imageid=3326|displayname=0|displaydetail=1|float=right|displaydownload=0|displaybuttons=1|displaydescription=0|displayimgrating=0}
 • II miejsce – OSP Gomulin,
 • III miejsce - OSP Woźniki,
 • IV miejsce - OSP Krężna,
 • V miejsce - OSP Majków Duży (gospodarz),
 • VI miejsce - OSP Krzyżanów,
 • VII miejsce - OSP Bujny,
 • VIII miejsce - OSP Mąkolice,
 • IX miejsce - OSP Jeżów,
 • X miejsce - OSP Blizin,
 • XI miejsce - OSP Parzniewice,
 • XII miejsce - OSP Oprzężów XIII Piekary.

Reprezentacja OSP Wola Krzysztoporska nie ukończyła ćwiczeń i nie została sklasyfikowana.

{phocagallery view=category|categoryid=54|displayname=0|float=left|imageid=3331}Uroczystości przebiegały w miłej i uroczystej atmosferze. Uroczystą defiladę  jednostek OSP w dniu 06 lipca otwierała i później koncertowała dla licznie zgromadzonej publiczności istniejąca już ponad 100 lat orkiestra OSP z Bogdanowa. Uroczystą defiladę pododdziałów prowadził Komendant Gminny Mirosław Jakubczyk, który złożył także meldunek Wójtowi Gminy - Romanowi Drozdkowi. Licznie przybyłych gości i radnych na czele z Przewodniczącą Rady Gminy Marią Głowacką i Wójtem Gminy Wola Krzysztoporska, oraz kapelanem strażaków OSP Wola Krzysztoporska ks. Grzegorzem Cierlińskim witał Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Grzegorz Konecki, który jako najważniejszych wymienił uczestników zawodów, wszystkich strażaków  i radnych oraz publiczność. Przybyłe na zawody drużyny{phocagallery view=category|categoryid=54|displayname=0|float=left|imageid=3436}prezentowały wysoki  poziom wyszkolenia. Po zakończeniu zawodów nikt nie czuł się przegranym. Wszystkie drużyny otrzymały podziękowania i pamiątkowe nagrody a dodatkowo zwycięskie drużyny otrzymały puchary i podziękowania finansowe ufundowane przez Gminę Wola Krzysztoporska z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu strażackiego. Tegoroczne zawody okazały się wspaniałym sprawdzianem umiejętności strażackich jak też i widowiskiem na miarę oczekiwań licznie zgromadzonej publiczności z terenu Gminy Wola Krzysztoporska, Gminy Grabica, a nawet Piotrkowa Trybunalskiego. Wspaniałą atmosferę rywalizacji i zabawy do końca podtrzymywali i podkreślali przybyli na zawody przedstawiciele Władz ZOSP RP i Gminy Wola Krzysztoporska, którzy wręczali wywalczone trofea. Największy aplauz  drużyn pożarniczych, strażaków i publiczności, wzbudziła decyzja drużyny samorządowej, która tradycyjnie zrezygnowała z wywalczonej nagrody i przekazała ją na rzecz  drużyn uczestniczących w zawodach. Zawody zakończyły się wspaniałej atmosferze. Nie było żadnego protestu, urazu ani kontuzji. Awarie i uszkodzenia sprzętu które wystąpił w trakcie zawodów mają zostać usunięte niezwłocznie. Ceremonii zamknięcia dokonał tradycyjne Komendant Gminny ZOSP RP w Woli Krzysztoporskiej. Do zobaczenia za rok.

Relacja: druh Jan Czubała

>> Zapoznaj się z fotorelacją z zawodów >>

Czytaj więcej...


Poniedziałek, 07 lipca 2014

Inwentaryzacja wyrobów azbestowych Drukuj
poniedziałek, 07 lipca 2014 09:36 Ekologia

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska informuje, iż Gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Gospodarki na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. W związku z powyższym w miesiącu lipcu, na terenie Gminy  zostanie przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest przez pracowników Firmy AT GROUP S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie.

Osoby przeprowadzające inwentaryzację będą posiadały stosowne upoważnienie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska. Przeprowadzona inwentaryzacja posłuży do opracowania Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy, który umożliwi pozyskanie środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Prosimy o wyrozumiałość i udzielanie pracownikom Firmy AT GROUP S.A. niezbędnych informacji w celu pełnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Więcej informacji na temat wyrobów zawierających azbest na stronie internetowej www.polskabezazbestu.pl. Zachęcamy również do odwiedzenia strony Ministerstwa Gospodarki poświęconej Programowi Oczyszczania Kraju z Azbestu.

Ilość produktów azbestowo-cementowych zastosowanych jako materiały budowlane wg województw (kg/osobę)

Czytaj więcej...


Piątek, 04 lipca 2014

Polska Wieś - Dziedzictwo i Przyszłość Drukuj
piątek, 04 lipca 2014 08:49 Inne

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłasza VI edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W RAMACH KONKURSU KAPITUŁA OCENI PRACE W DWÓCH KATEGORIACH:

1) Prace naukowe, popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

2) Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.
W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar. TERMIN NADSYŁANIA PRAC MIJA 31 LIPCA 2014 R.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Karolina Witeska-Chmielewska, e-mail kwiteska@fdpa.org.pl tel. 784 013 951, Anna Czapla, e-mail a.czapla@fdpa.org.pl, tel. 531 829 506; tel. 22 864 03 90, fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

Czytaj więcej...


Wtorek, 01 lipca 2014

Dni Gminy 2014 - relacja z obchodów Drukuj
wtorek, 01 lipca 2014 10:53 Informacje główne

W dniach 21-22 czerwca odbyły się w Woli Krzysztoporskiej uroczyste obchody Dni Gminy. Patronat imprezy objął Wójt oraz Rada Gminy natomiast organizatorem obchodów był Gminny Ośrodek Kultury.

Czytaj więcej...


Czwartek, 26 czerwca 2014

XLV Sesja Rady Gminy cz. 3 (04.06.14) Drukuj
czwartek, 26 czerwca 2014 22:23 XLV Sesja Rady Gminy (04.06.2014 r.)

Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XLV Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 4 czerwca 2014 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części.

Trzecia część relacji z XLV Sesji Rady Gminy obejmuje przedział czasowy od wznowienia obrad tzn. od ~ godz. 1318 do godz. 1500 z pominięciem ogłoszonych przerw.

Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

Gmina Wola Krzysztoporska 2014 r.

{youtube}kM07_1H8egU|920|518|{/youtube}

Czytaj więcej...


środa, 25 czerwca 2014

Zmieniaj nawyki nie klimat Drukuj
środa, 25 czerwca 2014 08:38 Aktualności

Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata, obchodzone od 1970 roku, obecnie w 192 krajach świata. Obchody organizowane są od Singapuru do Rzymu i od Alaski po Australię, a organizatorzy ze wszystkich krajów od wielu lat skupieni są w 'Earth Day Network', z siedzibą w Waszyngtonie.

W Polsce początek obchodów to rok 1990. W tym roku obchody Dnia Ziemi są organizowane pod hasłem 'Zmieniaj nawyki - nie klimat'. W Szkole Podstawowej w Bogdanowie obchody tego dnia odbyły się 29 kwietnia. Na początku był apel. Uczniowie klas I-VI zaprezentowali przedstawienie, w którym zachęcali wszystkich do dbania o środowisko naturalne. Przedstawienie uświetniła piosenka o tematyce ekologicznej i informacje na temat Dnia Ziemi, jego powstania i tradycji. Ostatnim etapem Dnia Ziemi był pochód uczniów przez ulice Bogdanowa, którzy nieśli transparenty z hasłami zakazującymi niszczenie przyrody.

Ważnym elementem marszu była zbiórka śmieci, które wrzucono do stojących obok szkoły koszy. Wszyscy zrozumieli, że tylko w ten sposób można walczyć o czyste lasy, podwórka, drogi, place zabaw. Później uczniowie i nauczyciele rozmawiali o tym, jak ważne jest uświadomienie sobie, że dbanie o czystość przynosi korzyści ludziom i środowisku naturalnemu.

Czytaj więcej...

Nadanie sztandaru OSP Parzniewice Drukuj
środa, 25 czerwca 2014 08:21 Informacje bieżące

W dniu 27.04.2014r. w Parzniewicach odbyły się uroczystości przekazania nowego sztandaru dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzniewicach. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym w Parzniewicach podczas której dokonano poświęcenia nowego sztandaru, a następnie kontynuowano je na placu przed remizą gdzie przeprowadzono cały ceremoniał. Przekazania nowego sztandaru w imieniu fundatorów dokonali sołtysi okolicznych miejscowości natomiast akt fundacji odczytał Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Sztandaru - ks. prob. Antoni Góra. Ważnym punktem spotkania było symboliczne przybicie gwoździ przez fundatorów do drzewca sztandaru. Jako pierwszy dokonał tego Jerzy Krzesiński sołtys sołectwa Parzniewice oraz miejscowy radny, czyniąc to w imieniu wszystkich mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy ofiarnie wsparli dzieło fundacji nowego sztandaru.

Podczas uroczystości przypomniano ponad stuletnia historię działalności jednostki, oraz dokonano jej odznaczenia złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Najbardziej zasłużonym strażakom wręczono odznaczenia i wyróżnienia. W święcie jednostki wzięło udział czternaście jednostek OSP z terenu Gminy Wola Krzysztoporska i gmin ościennych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. gen. Tadeusz Karcz - w-ce Prezesa ZOW ZOSP RP, mjr Krzysztof Jewgiejuk – przedstawiciel 32 Bazy Lotnictwa taktycznego w Łasku, bryg. Paweł Kardas – z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Piotrkowie Trybunalskim, dh Marek Rakoczy – w-ce Prezes ZOP ZOSP RP, dh Grzegorz Konecki – prezes ZOG ZOSP RP, Roman Drozdek – Wójt Gminy Wola Krzysztoporska, Maria Głowacka – przewodnicząca rady gminy Wola Krzysztoporska, Paulina Dziadczyk – w-ce Przewodnicząca rady powiatu, Marek Ogrodnik – Sekretarz Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej. Na zakończenie zaproszeni goście zabierali głos wręczając listy okolicznościowe i upominki.

Czytaj więcej...


Wtorek, 24 czerwca 2014

XLV Sesja Rady Gminy cz. 2 (04.06.14) Drukuj
wtorek, 24 czerwca 2014 23:16 XLV Sesja Rady Gminy (04.06.2014 r.)

Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XLV Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 4 czerwca 2014 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części.

Druga część relacji z XLV Sesji Rady Gminy obejmuje przedział czasowy od  godz. 1100 do godz. 1300 z pominięciem ogłoszonych przerw w obradach.

Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

Gmina Wola Krzysztoporska 2014 r.

{youtube}jJqk-CWEUV8|920|518|{/youtube}

Czytaj więcej...


Poniedziałek, 23 czerwca 2014

XLV Sesja Rady Gminy cz. 1 (04.06.14) Drukuj
poniedziałek, 23 czerwca 2014 23:41 XLV Sesja Rady Gminy (04.06.2014 r.)

Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XLV Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 4 czerwca 2014 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części.

Pierwsza część relacji z XLV Sesji Rady Gminy obejmuje przedział czasowy od rozpoczęcia obrad ~ godz. 1007 do godz. 1100.

Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

Gmina Wola Krzysztoporska 2014 r.

{youtube}ofAnj7LqxOc|920|518|{/youtube}

Czytaj więcej...


Piątek, 20 czerwca 2014

Festyn w Pawłowie Drukuj
piątek, 20 czerwca 2014 12:58 Aktualności

1 czerwca 2014 r. w Pawłowie Górnym Rada Sołecka, LZS Pawłów z pomocą GZ LZS w Woli Krzysztoporskiej zorganizowali Rodzinny Sportowo - Rekreacyjny Festyn z okazji Dnia Dziecka i 5-ciolecia działalności Kopalni Kruszywa Górażdże. Festyn cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności, uczestniczyło w nim około 300 osób. Wspólnie bawiły się całe rodziny.

Wśród przygotowanych przez organizatorów konkurencji sportowo-rekreacyjnych znalazły się m.in. rzut lotka, rzut podkową, bieg w workach, konkurs rodzinny - wbijanie gwoździa w pieniek, w którym rywalizowały rodzinne duety. Ponadto dzieci poniżej lat 8 rywalizowały w rzucie piłką lekarską i rzucie piłeczkami do kosza. W poszczególnych konkurencjach zwyciężyli:

 • Rzut lotką: I miejsce- Bies Bartłomiej, II miejsce – Kocałek Bartłomiej, III miejsce Tarnecki Adam
 • Rzut podkową: I miejsce- Stefaniak Łukasz, II miejsce Łaszek Malwina, III miejsce Kuśmierek Adam
 • Bieg w workach dzieci: I miejsce - Nowak Tymon, II miejsce – Łaszek Monika, III miejsce - Neubauer Konrad
 • Bieg w workach dorośli: I miejsce – Stefaniak Beata, II miejsce - Nowak Monika, III miejsce - Robak Wioletta
 • Rodzinne wbijanie gwoździa w pieniek (duety): I miejsce – Kacper i Paweł Robak, II miejsce – Beata i Łukasz Stefaniak, III miejsce - Tręda Ola i Mikołajczyk Wojciech
 • Rzut piłką lekarską dzieci do lat 8: I miejsce Robak Kacper, II miejsce- Łaszek Malwina, III miejsce- Jarek Igor
 • Rzut piłeczką do kosza dzieci do lat 8: I miejsce - Stefaniak Iza, II miejsce - Mikołajczyk Filip, III miejsce - Szczukocka Nadia.

Zawodnicy, którzy zajęli najlepsze pierwsze trzy miejsca otrzymali drobne upominki i pamiątkowe dyplomy. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich i Rada Sołecka Pawłowa Górnego przygotowali poczęstunek dla wszystkich dzieci uczestniczących w Festynie – pączki, słodycze i napoje. Imprezą towarzysząca był turniej piłki nożnej mężczyzn drużyn 7-mioosobowych o Puchar Sołtysa Pawłowa Górnego - Agnieszki Mikołajczyk, w którym uczestniczyły 4 zespoły z tereny gminy Wola Krzysztoporska LZS Blizin, LZS Kacprów, LZS Pawłów Górny, LZS Wygoda. Zwycięzcą turnieju został LZS Wygoda zdobywając Puchar Sołtysa Pawłowa Górnego. Drużyny uczestniczące w turnieju otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz sprzęt sportowy m.in. piłki do gry w piłkę nożną ufundowane przez Wójta gminy Wola Krzysztoporska Romana Drozdka.

Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom oraz wszystkim mieszkańcom, którzy przyczynili się do organizacji Festynu z okazji Dnia Dziecka w Pawłowie Górnym.

Czytaj więcej...


Poniedziałek, 16 czerwca 2014

Koncert z okazji Dnia Matki Drukuj
poniedziałek, 16 czerwca 2014 11:11 Imprezy, wydarzenia

W sobotę 31 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej odbył się Koncert z okazji Dnia Matki i Dziecka połączony z rozstrzygnięciem III edycji konkursu wokalnego „Mikrofon dla Ciebie”. Koncert, niezwykle wiosennym tańcem, rozpoczęły dzieci z Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej, które zostały nagrodzone ogromnymi brawami. Zgromadzonych widzów, zaproszonych gości a przede wszystkim wszystkie dzieci i mamy serdecznie przywitała dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej Jolanta Kołacińska. Głos zabrał również z-ca Wójta Gminy Wola Krzysztoporska Mieczysław Warszada, który złożył wszystkim mamom i dzieciom serdeczne życzenia. Koncert rozpoczął się na dobre, a jako kolejna na scenie wystąpiła grupa akrobatyczna Caravella z rodzimego Ośrodka Kultury. Żywo reagująca publiczność i nieustające brawa były najlepszym dowodem na to, że występ był zaskakujący i dostarczył widzom wiele emocji. Dzień ten był szczególnie ważny także dla małych aktorów kółka teatralnego z Gminnego Ośrodka Kultury, którzy wystąpili w nim po raz pierwszy na dużej scenie przed tak liczną publicznością.

Teatrzyk Poezji zaprezentował się w wierszach i piosenkach dla wszystkich mam oraz w pierwszym akcie przedstawienia „Kopciuszek”, a publiczność przyjęła małych debiutantów dużymi brawami. Było także tanecznie za sprawą zespołów Cumbia i Selenas działających w naszym ośrodku. Energetyczne tańce dziewcząt sprawiły, że publiczność bawiła się świetnie. Dalsza część koncertu była wokalna, nie tylko za sprawą laureatów konkursu „Mikrofon dla Ciebie”, ale także występu gościa specjalnego. Wprowadzeniem do ogłoszenia wyników był krótki występ utalentowanego, młodego wokalisty i kompozytora Dawida Dorożyńskiego. Jest on wieloletnim członkiem orkiestry młodzieżowej „Suchcice i okolice” i uczniem Szkoły Muzycznej II Stopnia w Piotrkowie Trybunalskim. Jednocześnie był jednym z jurorów oceniających małych wykonawców podczas konkursu. Mini recital w jego wykonaniu zachwycił publiczność, a zaraz po nim nastąpiło wyczekiwane ogłoszenie wyników.

Wspaniałe nagrody i statuetki otrzymali:

soliści – przedszkola i 6-latki

 • I miejsce Julia Gątkowska, Oddział Przedszkolny w Bujnach
 • II miejsce Nikola Kozubska, Oddział Przedszkolny w Woli Krzysztoporskiej
 • III miejsce Amelia Książek, Przedszkole Samorządowe w Woli Krzysztoporskiej

Wyróżnienia: Igor Bartosiewicz, Dawid Woźniak – Przedszkole Stowarzyszenia Szkół Katolickich  w Woli Krzysztoporskiej, Miłosz Siebiata, Julia Lipka – Przedszkole Samorządowe w Woli Krzysztoporskiej, Daniel Nowak, Amelia Miśkiewicz – Oddział Przedszkolny w Bujnach, Julia Gaj – Oddział Przedszkolny w Krzyżanowie

soliści – szkoły podstawowe

 • I miejsce Julia Stawicka , Szkoła Podstawowa w Woli Krzysztoporskiej
 • I miejsce Joanna Kluf, Szkoła Podstawowa w Gomulinie
 • II miejsce Magdalena Pielużek, Szkoła Podstawowa w Woli Krzysztoporskiej

Wyróżnienie:  Martyna Mizera, Szkoła Podstawowa w Krzyżanowie

soliści – gimnazjum

 • I miejsce Ewelina Pirek, Gimnazjum w Gomulinie
 • III miejsce Michał Kauc, Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej

zespoły wokalne

 • I miejsce Zespół Iskierki, Szkoła Podstawowa w Parzniewicach
 • II miejsce Duet Kacper i Marcel Blaźniak, Oddział Przedszkolny w Woli Krzysztoporskiej
 • III miejsce Zespół Cantabille, Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej
 • III miejsce Zespół Jagódki, Oddział Przedszkolny w Gomulinie

zespoły wokalno – instrumentalne

 • I miejsce Zespół GOK STAR, Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Czytaj więcej...

Dni Gminy AD 2014 Drukuj
poniedziałek, 16 czerwca 2014 07:21 Imprezy, wydarzenia

Wójt, Rada Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej serdecznie zapraszają na Dni Gminy Wola Krzysztoporska, które odbędą się w dniach 21 - 22 czerwca 2014 r.

Rozpoczęcie imprezy zaplanowane jest na najbliższą sobotę - plac przy Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej godz. 1600.

Dwudniowe, oficjalne obchody będą uzupełniać imprezy towarzyszące. Poniżej zamieszczamy oficjalny plakat promujący imprezę, a jednocześnie plan przebiegu tej ważnej dla Naszej Gminy uroczystości. Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej...


Niedziela, 15 czerwca 2014

Dom Ludowy w Stradzewie Drukuj
niedziela, 15 czerwca 2014 21:47 Wydarzenia, Uroczystości

Uroczystość oficjalnego otwarcia Domu Ludowego w Stradzewie połączona z obchodami 50-lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich miała miejsce w dniu 10.05.2014 r. i była wydarzeniem niezwykle ważnym dla mieszkańców wsi Stradzew oraz dla członkiń koła. {phocagallery view=category|categoryid=52|imageid=2833|displayname=0|displaydetail=0|float=left|displaydownload=0|displaybuttons=1|displaydescription=0|displayimgrating=0}

Na początek Pani Ewa Ceglarek sołtys wsi i przewodnicząca KGW gorąco przywitała przybyłych gości. Następnie okolicznościowe przemówienia wygłosiła Przewodnicząca Rady Gminy - p. Maria Głowacka oraz p. Grażyna Staszek - była przewodnicząca KGW Stardzew. Nie zabrakło również symbolicznego przecięcia czerwonej wstęgi.{phocagallery view=category|categoryid=52|imageid=2836|displayname=0|displaydetail=1|float=right|displaydownload=0|displaybuttons=1|displaydescription=0|displayimgrating=0}

{phocagallery view=category|categoryid=52|imageid=2837|displayname=0|displaydetail=0|float=right|displaydownload=0|displaybuttons=1|displaydescription=0|displayimgrating=0}Oficjalnego otwarcia Domu Ludowego dokonali:

 • Roman Drozdek - wójt gminy,
 • Maria Głowacka – przewodnicząca Rady Gminy,
 • Grażyna Staszek – przez 30 lat była przewodniczącą KGW,
 • Krzysztof Kaczmarek - przewodniczący Rady Sołeckiej,
 • Ewa Ceglarek – sołtys i przewodnicząca KGW.

{phocagallery view=category|categoryid=52|imageid=2835|displayname=0|displaydetail=1|float=left|displaydownload=0|displaybuttons=1|displaydescription=0|displayimgrating=0}Po części oficjalnej wszyscy  zaproszeni goście zasiedli do stołu by móc posmakować pyszności przygotowanych na te szczególna okazję przez Panie z KGW Stradzew.  Organizatorzy zapewnili także oprawę muzyczna, przy skocznej i rytmicznej muzyce bawiła się cała sala.

Tego dnia nie zabrakło uśmiechu i zadowolenia z wyremontowanego Domu Ludowego, który będzie sprzyjał integracji lokalnej społeczności a członkinie koła nie będą szczędziły swych sił w pielęgnowaniu ludowych tradycji.

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska p. Roman Drozdek dokonuje wpisu do księgi pamiątkowej

Czytaj więcej...


Sobota, 14 czerwca 2014

Dzień strażaka w Bujnach Drukuj
sobota, 14 czerwca 2014 07:41 Aktualności

9 maja 2014 roku w Szkole Podstawowej w Bujnach odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka. W obecności znakomitych gości mieliśmy okazję przeżywać międzynarodowe święto strażaków, które obchodzone jest 4 maja w dniu Świętego Floriana. Gościliśmy Komendanta Gminnego OSP pana Mirosława Jakubczyka, przedstawicieli OSP, ks. proboszcza Grzegorza Cierlińskiego oraz rodziców i dziadków. Pani Dyrektor Elżbieta Przybył w imieniu własnym i społeczności szkoły złożyła przedstawicielom OSP życzenia. Życzyła, aby Święto Patrona Strażaków - Świętego Floriana, było dla Nich źródłem siły w życiu codziennym, a także przyniosło spełnienie oczekiwań i planów, by otaczała Ich atmosfera życzliwości i wdzięczności ludzi, którym ochotniczo pomagają.

Uczniowie klasy V i II, pod kierunkiem pani Eweliny Ogrodnik, przygotowali inscenizację pod tytułem „Spotkanie z balladą, czyli jeden dzień z życia strażaka”. Następnie zaproszeni goście mogli obejrzeć występy taneczne w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Dzieci zostały przygotowane przez instruktora tańca panią Martynę Kowalewską. W dalszej części uroczystości finaliści szkolnego konkursu piosenki angielskiej w prezencie dla Panów Strażaków zaprezentowali anglojęzyczne utwory.

Czytaj więcej...


Wtorek, 03 czerwca 2014

RGK informuje Drukuj
wtorek, 03 czerwca 2014 11:27 Inne

W celu zwiększenia oglądalności i związanego z tym możliwego potencjalnego wzrostu zainteresowania na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Ogłoszenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie:

 • przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole, położonej w miejscowości Kolonia Woźniki, oraz przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w obrębie Władysławów

 

Trwa wczytywanie dokumentu ... szybkość zależy od prędkości twojego łącza ...

Czytaj więcej...


Czwartek, 29 maja 2014

WZM informuje Drukuj
czwartek, 29 maja 2014 21:56 Inne

Poniżej zamieszczamy informację Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi - Terenowego Inspektoratu w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie niepokojących zjawisk związanych z nieprzestrzeganiem prawa wodnego.

Wszyscy mieszkańcy, a w szczególności ci, których działki sąsiadują z rzekami upraszani są o nie ingerowanie samowolne w środowisko wodne. Prosimy także o ochronę, dbałość i poszanowanie środowiska w ramach postępowania zgodnego z prawem.

 

Trwa wczytywanie dokumentu ... szybkość zależy od prędkości twojego łącza ...

Czytaj więcej...


Wtorek, 27 maja 2014

RGK informuje Drukuj
wtorek, 27 maja 2014 19:11 Inne

W celu zwiększenia oglądalności i związanego z tym możliwego potencjalnego wzrostu zainteresowania na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Ogłoszenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie:

 • sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym działki 726 o pow. 0,07 ha położona w obrębie Kacprów

 

Trwa wczytywanie dokumentu ... szybkość zależy od prędkości twojego łącza ...

Czytaj więcej...


Piątek, 16 maja 2014

Usuwanie azbestu - nabór wniosków Drukuj
piątek, 16 maja 2014 14:44 Ekologia

Informujemy, że Gmina Wola Krzysztoporska będzie ubiegała się o środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

W terminie od 26 maja do 16 czerwca 2014 roku mieszkańcy Gminy Wola Krzysztoporska mogą składać wnioski o sfinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest.

W przypadku pozyskania środków finansowych na realizację powyższego zadania wyłoniony zostanie wykonawca w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie rozpoczną się prace związane z usuwaniem eternitu z posesji mieszkańców, których wnioski zostaną przyjęte do realizacji.

We wniosku należy określić m. in. rodzaj i ilość odpadów podlegających usunięciu.

Dofinansowanie polega na jednorazowym pokryciu przez gminę kosztów realizacji zadania polegającego na odpowiednim zapakowaniu, załadunku, transporcie i unieszkodliwianiu azbestu i wyrobów zawierających azbest.

UWAGA! Nie podlega sfinansowaniu koszt demontażu eternitu.

Druk wniosku oraz regulamin sfinansowania zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wola Krzysztoporska dostępne są w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w pok. nr 14 lub do pobrania w wersji elektronicznej na stronie urzędu.

Więcej informacji można uzyskać:

 • w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska, pokój nr 14 (Referat Gospodarki Komunalnej),
 • pod nr tel.: 44 616-39-83 w poniedziałki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 730 do 1530.

 

Czytaj więcej...

RGK informuje Drukuj
piątek, 16 maja 2014 14:31 Inne

W celu zwiększenia oglądalności i związanego z tym możliwego potencjalnego wzrostu zainteresowania na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Ogłoszenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie:

 • sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - nieruchomość rolna położona w obrębie Mąkolice:  dz. nr 237 o pow. 1,0033 ha.

 

Trwa wczytywanie dokumentu ... szybkość zależy od prędkości twojego łącza ...

Czytaj więcej...


Poniedziałek, 12 maja 2014

Koncert profilaktyczny Drukuj
poniedziałek, 12 maja 2014 11:20 Aktualności

Gimnazjum w Gomulinie w dniu 29.04.2014 r. gościło pana Lecha Dyblika - aktora Teatru Narodowego w Warszawie, znanego również z filmów i ról w serialach telewizyjnych. Aktor wprowadził gimnazjalistów i uczniów szóstych klas szkoły podstawowej w świat uzależnienia od alkoholu i walki z tą często śmiertelną, nieuleczalną chorobą.

W  przystępny i zrozumiały sposób przekazywał treści trudne dla młodzieży. Pan Lech Dyblik w swoich opowieściach podkreślał znaczenie rodziny, okazywanie szacunku drugiemu człowiekowi, konieczność budowania i doskonalenia wzajemnych relacji, wiary w wartość Bożych Przykazań. Opowieści z własnego życia przeplatane pieśniami Okudżawy miały na celu pomóc młodym ludziom dokonywać właściwych wyborów życiowych, wolnych od uzależnień.

Koncert odbył się z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej.

Czytaj więcej...


Sobota, 10 maja 2014

Złote Gody Par Małżeńskich Drukuj
sobota, 10 maja 2014 13:26 Wydarzenia, Uroczystości

Medal  „Za długoletnie pożycie małżeńskie”  to polskie cywilne odznaczenie państwowe ustanowione jako nagroda dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Odznaczenia są przyznawane corocznie postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

24 kwietnia br. świętowano Złote Gody par małżeńskich zamieszkujących na terenie Naszej Gminy. Uroczystość, na której wręczono medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” zorganizowana została w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej. Medale wręczał Wójt Gminy Roman Drozdek, a towarzyszyli mu Przewodnicząca Rady Gminy Maria Głowacka, Sekretarz Gminy Marek Ogrodnik, oraz z-ca Kierownika USC w Woli Krzysztoporskiej Monika Dybała. Oprawę muzyczną przygotował Zespół Ludowy Pasjonatki.

Minęło 50 lat – pół wieku od kiedy jubilaci stanęli na ślubnym kobiercu, kiedy przysięgali sobie wierność i miłość. Wśród tegorocznych Jubilatów, którym udało się przetrwać próbę czasu znaleźli się:

 • Marianna i Wacław Cecotkowie
 • Bronisława i Piotr Frączkowscy
 • Anna i Józef Goździkowie
 • Anna i Edward Jędrzejczykowie
 • Zofia i Zdzisław Kawczyńscy
 • Teresa i Jerzy Krasoniowie
 • Stanisława i Zygmunt Łopatowscy
 • Teresa i Wiesław Merkowie
 • Jadwiga i Zdzisław Michalscy
 • Marianna i Kazimierz Sobierajowie
 • Alicja i Bronisław Wieczorkowie
 • Jadwiga i Henryk Wojtasikowie
 • Stanisława i Tadeusz Rejniakowie
 • Stanisława i Władysław Dróżdżowie
 • Genowefa i Czesław Członkowie
 • Szczególnie wyróżnione  zostało małżeństwo Wacławy i Jana Chojwa, którzy w tym roku obchodzili 65 rocznicę ślubu. Wszystkim Jubilatom gratulujemy, życząc dużo zdrowia uśmiechu i wiele radości każdego dnia.

  Czytaj więcej...


  Czwartek, 08 maja 2014

  Pieśń Wielkopostna Drukuj
  czwartek, 08 maja 2014 12:42 Imprezy, wydarzenia

  W sobotę 05.04.2014 r. w miejscowości Mzurki - Budków odbył się przegląd pieśni wielkopostnych. Zgłosiło się 17 młodych solistów. Konkurs przewidziano dla wokalistów i instrumentalistów. Uczestników konkursu oceniało Jury w składzie: przewodnicząca Ewa Szymkiewicz – solistka Teatru Wielkiego w Łodzi, Sławomir Bartkiewicz – muzyk, kompozytor, dyrygent, pedagog, Radosłąw Blonka - student V roku kierunku wokalno-aktorskiego w AM w Gdańsku.               
  Po wzięciu pod uwagę ogólnych kryteriów zawartych w regulaminie konkursu w  kategorii instrumentaliści w wieku od 8 do 13 lat przyznało:

  - wyróżnienia: Wiktoria Kuśmierska, Szymon Staszek, Kinga Zalepa,

  • II miejsce Olga Kotas,
  • II miejsce Natalia Osicińska,
  • I miejsce Weronika Sęk,
  • I miejsce Marika Szczepańska.

  W kategorii instrumentaliści w wieku od 13 do 18 lat jury przyznało:

  • III miejsce Michał Tuta,
  • III miejsce Kacper Wysmyk,
  • II miejsce Weronika Pietras,
  • I miejsce Justyna Robak,
  • Grande Prix Przemysław Olszewski.

  W kategorii wokaliści jury przyznało:

  • II miejsce Weronika Sęk,
  • I miejsce Marta Parteka,
  • I miejsce Martyna Wojtasik,
  • Grande Prix Joanna Kluf.

  Poczęstunek dla gości przygotowało KGW Budków - Mzurki i Piekarnia Grabica. Nagrody ufundował ks. proboszcz Mariusz Staszczyk, sponsorzy i darczyńcy. Koncert laureatów odbył się 06.04.2014 roku  w pięknym drewnianym zabytkowym kościele w Suchcicach.

  Na zdjęciu: Joanna Kluf z tatą

  Czytaj więcej...


  Wtorek, 06 maja 2014

  Jan Paweł II ogłoszony świętym! Drukuj
  wtorek, 06 maja 2014 13:42 Wydarzenia, Uroczystości

  27 kwietnia na placu Św. Piotra w Rzymie odbyła się wyjątkowa uroczystość, podczas której dwóch papieży, Jan Paweł II i Jan XXIII zostali ogłoszeni świętymi. Papież Polak zyskał miano świętego kilkanaście dni po dziewiątej rocznicy śmierci, a na chwilę tę z niecierpliwością czekali wierni na całym świecie.

  W nawiązaniu do tego niezwykle ważnego wydarzenia, w dniu 25 kwietnia o godz. 1800 w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej odbył się koncert poświęcony pamięci Papieża Polaka, na którym wystąpiła grupa artystyczna Jasna Strona Mocy. Widzowie przed wejściem na salę widowiskową mogli obejrzeć wystawę zdjęć Papieża Jana Pawła II z różnych okresów jego pontyfikatu.

  Występ artystów stanowił wprowadzenie do projekcji filmu dokumentalnego pt. 'Jan Paweł II. Szukałem Was...'. Ten niezwykle prawdziwy obraz Ojca Świętego wywołał w widzach wiele emocji, a przede wszystkim wzruszenie i dumę. Jan Paweł II jest w nim przedstawiony jako człowiek charyzmatyczny, kochający wszystkich ludzi i mający również dystans do samego siebie. Dokument zawiera wiele unikatowych zdjęć i materiałów, które utwierdzają nas w przekonaniu, że był on człowiekiem niezwykłym, posiadającym łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi wszystkich wyznań.

  Jest w nim również zawarty przekaz mówiący o doświadczaniu cierpienia i wybaczaniu, nawet kiedy wydaje nam się to niemożliwe. Piątkowy koncert i projekcja filmu, kolejny raz uświadomiły nam jak wielkim człowiekiem był Jan Paweł II, a jego słowa raz za razem skłaniają do refleksji i pomagają trwać w wierze.

  Dyrektor i pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej dziękują wszystkim obecnym, z nadzieją że w przyszłości podczas tak ważnych wydarzeń spotkamy się  w jeszcze szerszym gronie.

  Czytaj więcej...


  Poniedziałek, 05 maja 2014

  Koło nr 35 PZW Drukuj
  poniedziałek, 05 maja 2014 10:49 Aktualności

  W związku z rozpoczęciem sezonu wędkarskiego w Kole nr 35 PZW, działającym na terenie naszej gminy trwały intensywnie prace. Do zbiorników wodnych na Wygodzie został wpuszczony materiał zarybieniowy.

  Wędkarze w ramach czynów społecznych posprzątali tereny wokół wszystkich zbiorników i harcówki w miejscowości Wygoda. Członkowie koła wizytowali i sprzątali również tereny rzeki Bogdanówki, które leżą na terenie naszej gminy. Należy wspomnieć, że Koło nr 35 prężnie się rozwija.

  Do koła wstępują młodzi mieszkańcy gminy. Najmłodszy wędkarz to 11-letni kolega Nigel Ściegliński, a najstarszy 81-letni kolega Antoni Kopertowski. W 2014 roku dołączyła do koła pierwsza w historii kobieta koleżanka Dorota Drozdek.

  Zarząd koła życzy wszystkim wędkarzom udanego sezonu, dużych, pięknych złapanych okazów i odpoczynku na łonie natury. Tych, którzy nie są zrzeszeni w strukturach PZW zapraszamy na konkursy otwarte, które będziemy organizować, jak co roku, a o ich terminach poinformujemy w ogłoszeniach.

  Czytaj więcej...


  Wtorek, 15 kwietnia 2014

  Modernizacja linii el-en 400 kV Drukuj
  wtorek, 15 kwietnia 2014 10:25 Inne

  Na terenie gminy prowadzone są prace związane z modernizacją linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Tucznawa – Rogowiec, Joachimów – Rogowiec 3.  Celem podjętej inwestycji jest  poprawa stanu technicznego linii, która po okresie długotrwałego użytkowania wymaga remontu. Szczegółowe informacje na temat  prac są dostępne na stronie internetowej  http://linia-tucznawa-rogowiec.pl. Za realizację przedsięwzięcia odpowiedzialne są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) oraz wykonawcy: Elbud Katowice Sp. z o.o. i SAG Elbud Gdańsk S.A. Poniżej folder informacyjny.

  Trwa wczytywanie dokumentu ... szybkość zależy od prędkości twojego łącza ...

  Czytaj więcej...


  Piątek, 11 kwietnia 2014

  XLIII Sesja Rady Gminy (31.03.14) Drukuj
  piątek, 11 kwietnia 2014 08:34 XLIII Sesja Rady Gminy (31.03.2014 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XLIII Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 31 marca 2014 roku.

  Ze względu na długość i fakt zamieszczenia materiału w sieci Internet pełne nagranie obrad tzn. 7 godz. 16 min. relacji (z pominięciem ogłoszonych przerw w obradach) zostało zamieszczone w jakości strumienia 768 kb/s i rozdzielczości 640x480.

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 2014 r.

  {youtube}V9cq7NxHMOo|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  środa, 02 kwietnia 2014

  Wrześniowa historia fotografii polskich czołgów z Woli Krzysztoporskiej Drukuj
  środa, 02 kwietnia 2014 21:12 Historia miejscowości - artykuły

  Większość z nas utożsamia badania historyczne z mozolnym przesiadywaniem nad starymi dokumentami. I mają rację, gdyż w wielu przypadkach opracowania dotyczące naszych dziejów powstają na bazie informacji uzyskanych w archiwach i bibliotekach. Jednak gdy zasoby danych są wyjątkowo skąpe – a ma to miejsce w przypadku dokumentów dotyczących Kampanii Wrześniowej 1939 r. – tradycyjne metody poszukiwań dość często zawodzą. Wtedy trzeba sięgnąć do innych narzędzi, których dostępność w epoce powszechnej cyfryzacji znakomicie się poprawiła: badań archeologicznych, zdjęć satelitarnych, fotograficznych baz danych, map cyfrowych. Często jednak zapominamy o jeszcze dwu innych, bardzo istotnych źródłach informacji historycznej – ludzkiej pamięci i zawartości szuflad i szaf świadków Tamtych Dni, którzy jeszcze są wśród nas.

  Historia polskich czołgów z Woli Krzysztoporskiej rozpoczyna się po południu 4 września 1939 r., kiedy to 49 czołgów 7TP z 2. batalionu czołgów lekkich zajęło stanowiska w rejonie las Wygoda – Wola Krzysztoporska. Dowodzony przez majora Edmunda Karpówa batalion otrzymał zadanie wsparcia wysiłków 2. pułku piechoty Legionów mających na celu obronę prawego lewego skrzydła Armii „Łódź” na odcinku Góry Borowskie. Jeszcze tego samego dnia czołgi 1. kompanii dowodzonej przez kapitana Antoniego Próchniewicza wzięły udział w walce z niemiecka bronią pancerną, z powodzeniem odpierając jej atak w rejonie Woli Krzysztoporskiej. Najcięższe walki z udziałem 2. batalionu miały jednak miejsce dopiero 5 września. Uderzająca z lasu Graby 2. kompania czołgów lekkich pod dowództwem kpt. Konstantego Hajdenki najpierw zniszczyła niemiecką kolumnę zmotoryzowaną jadącą w kierunku Piotrkowa, a następnie – wspólnie z 11. batalionem strzelców Wołyńskiej Brygady Kawalerii - zajęły Wolę Krzysztoporską, biorąc wielu jeńców. Polskie 7TP dotarły aż pod Jeżów, ale tam natknęły się na niemieckie czołgi z 4. dywizji pancernej, która właśnie rozpoczęła natarcie na Piotrków. W obliczu nieomal dziesięciokrotnej przewagi liczebnej nieprzyjaciela polscy czołgiści zostali zmuszeni do odwrotu przez Krężną i Kamocin na Rzgów. Tego dnia żołnierze 1. batalionu unieszkodliwili kilkanaście pojazdów pancernych przeciwnika. Na polu walki pozostało jednak 8 naszych wozów; poległo także co najmniej 15 czołgistów, a kilkunastu innych zostało rannych.

  I tu rozpoczyna się historia fotografii polskich czołgów z Woli Krzysztoporskiej. Zostały one wykonane przez niemieckich żołnierzy we wrześniu 1939 r., by zrządzeniem losu po wielu latach trafić do mojej skromnej kolekcji. Charakterystyczne uszkodzenie przedniego pancerza czołgu (otwór po niemieckim pocisku przeciwpancernym) pozwoliły na odkrycie kilku zdjęć tego szczególnego wozu. Niestety, brak opisów przez prawie 20 lat nie pozwalał na identyfikację miejsca, a co za tym idzie, także i okoliczności wykonanie tych ujęć. Dopiero kilkunastogodzinna analiza zdjęć satelitarnych, przedwojennych map, a wreszcie fotografii zamieszczonych w popularnych serwisie internetowym pozwoliła na precyzyjne określenie lokalizacji. Dzięki pomocy pracowników Urzędu Gminy, udało się wstępnie ustalić, że zdjęcia zostały wykonane na skrzyżowaniu przy północnym wyjeździe z Woli Krzysztoporskiej, gdzie w 1939 r. obok glinianki droga rozdzielała się na trakt gruntowy wiodący na północ do Krężnej i na wschód, w kierunku na Siomki. Choć w ciągu minionych 75 lat wygląd bezpośredniej okolicy skrzyżowania bardzo się zmienił to jesteśmy pewni, że wreszcie udało się nam określić położenie obu czołgów 7TP 2. batalionu nie tylko w czasie (wrzesień 1939 r.), ale i w przestrzeni (Wola Krzysztoporska).
  Koniec jednej historii jest zazwyczaj początkiem kilku następnych. Na usta cisną się kolejne pytania, na które do tej pory nie znamy odpowiedzi: w jakich okolicznościach oba czołgi znalazły się na skrzyżowaniu? Co się stało z ich załogami – czy to właśnie pancerniacy z Woli Krzysztoporskiej zostali pochowani na cmentarzu w Gomulinie? Czy to właśnie zabrane z Woli Krzysztoporskiej czołgi były potem remontowane w niemiecki warsztatach pancernych w majątku Bujny?

  I w tym miejscu zwracam się do Czytelników z prośbą pomoc w uzyskaniu dodatkowych informacji na temat działań polskich czołgów w Woli Krzysztoporskiej i jej okolicy we Wrześniu 1939 r. Nawet fragmenty opowiadań Waszych rodziców, dziadków i znajomych mogą mieć bardzo duże znaczenie dla ustalenia wrześniowych losów żołnierzy majora Karpówa i pozwolą na należne udokumentowanie ich zmagań w czasie Wojny Obronnej.

  Mariusz Zimny zimnymar@poczta.onet.pl tel.: 601 25 33 61

  Czytaj więcej...

  Budowa kolejnego etapu kanalizacji w miejscowości Bujny Drukuj
  środa, 02 kwietnia 2014 12:14 Informacje główne

  W latach 2007 - 2010 wykonano projekty skanalizowania Gminy Wola Krzysztoporska. Zgodnie z tymi projektami kanalizacja sanitarna ma być wybudowana prawie we wszystkich miejscowościach gminnych Czytaj więcej...  Sobota, 29 marca 2014

  XLII Sesja Rady Gminy cz. 2 (23.01.14) Drukuj
  sobota, 29 marca 2014 08:24 XLII Sesja Rady Gminy (23.01.2014 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XLII Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 23 stycznia 2013 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczenia materiału w sieci Internet druga część relacji z obrad obrad tzn. 4 godz. 15 min. materiału (z pominięciem ogłoszonych przerw w obradach) zostało zamieszczone w jakości strumienia 768 kb/s i rozdzielczości 640x480.

  Podana na kanale liczba wyświetleń tyczy się tylko wywołań przez wyszukiwarkę youtube i nie uwzględnia wyświetleń filmu zamieszczonego na stronie http://www.wola-krzysztoporska.pl

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 2014 r.

  {youtube}_IE8qwFvqbs|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Wtorek, 18 marca 2014

  Referat Gospodarki Komunalnej informuje Drukuj
  wtorek, 18 marca 2014 14:03 Inne

  W celu zwiększenia oglądalności i związanego z tym możliwego potencjalnego wzrostu zainteresowania na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Ogłoszenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie:

  • II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole, położonej w miejscowości Kolonia Woźniki

   

  Trwa wczytywanie dokumentu ... szybkość zależy od prędkości twojego łącza ...

  Czytaj więcej...

  Ostatki w Woźnikach Drukuj
  wtorek, 18 marca 2014 13:52 Imprezy, wydarzenia

  W dniu 4 marca 2014 roku odbyła się 'Zabawa Ostatkowa 2014', zorganizowana przez 'Fundację Piekarnia Dobrych Uczynków', KGW z Woźnik oraz Panią Sołtys. Na zabawę bardzo licznie przybyli przebrani w stroje ostatkowo - karnawałowy mieszkańcy Woźnik oraz okolic jak i zaproszeni Goście.

  Uczestnicy spędzili 6 godzin dobrej zabawy prowadzonej przez DJ Karola Ozgę. Dla wszystkich również czekał darmowy poczęstunek: wszelkiego rodzaju ciasta, ciasteczka, tradycyjny smalec z ogórkami, sałatki, kanapki i wiele innych oraz gorąca herbatka - ponadto wszyscy kosztowali dania gorącego przygotowanego przez KGW.

  Na zabawie odbyła się 'Biesiada Woźnicka', w której wszyscy z sympatią i tanecznym krokiem wzięli udział. Kolejnym punktem zabawy był występ taneczny młodej artystki z Woźnik Wiktorii Matyji. Wyłoniono również Króla i Królową 'Balu Ostatkowego 2014'. Królową balu zostały Pani Maria Kauc oraz Pani Magdalena Magiera. Natomiast Królami zostali: Pan Andrzej Wasik i Pan Jan Kauc.

  Zarząd Fundacji 'Piekarnia Dobrych Uczynków' dziękuje wszystkim darczyńcom oraz wolontariuszom którzy przyczynili się do zorganizowania zabawy.

  Czytaj więcej...


  Poniedziałek, 17 marca 2014

  XLII Sesja Rady Gminy cz. 1 (23.01.14) Drukuj
  poniedziałek, 17 marca 2014 21:57 XLII Sesja Rady Gminy (23.01.2014 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XLII Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 23 stycznia 2013 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części.

  Podana na kanale liczba wyświetleń tyczy się tylko wywołań przez wyszukiwarkę youtube i nie uwzględnia wyświetleń filmu zamieszczonego na stronie http://www.wola-krzysztoporska.pl

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 2014 r.

  {youtube}gbE7_NFw9TA|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Niedziela, 16 marca 2014

  XLI Sesji Rady Gminy cz. 4/4 (27.12.13) Drukuj
  niedziela, 16 marca 2014 17:35 XLI Sesja Rady Gminy (27.12.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XLI Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 27 grudnia 2013 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części.

  Czwarta część relacji z XLI sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska obejmuje czas obrad od godz. 1330 do godz. ~ 1425 (zakończenie sesji).

  Podana na kanale liczba wyświetleń tyczy się tylko wywołań przez wyszukiwarkę youtube i nie uwzględnia wyświetleń filmu zamieszczonego na stronie http://www.wola-krzysztoporska.pl

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 2014 r.

  {youtube}GH6ObnDkeX0|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Sobota, 15 marca 2014

  XLI Sesja Rady Gminy cz. 3/4 (27.12.13) Drukuj
  sobota, 15 marca 2014 16:24 XLI Sesja Rady Gminy (27.12.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XLI Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 27 grudnia 2013 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części.

  Trzecia część relacji z XLI sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska obejmuje czas obrad od godz. 1200 do godz. 1330 z pominięciem ogłoszonych przerw.

  Podana na kanale liczba wyświetleń tyczy się tylko wywołań przez wyszukiwarkę youtube i nie uwzględnia wyświetleń filmu zamieszczonego na stronie http://www.wola-krzysztoporska.pl

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 2014 r.

  {youtube}ys_TPW7ijlE|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Czwartek, 13 marca 2014

  XLI Sesja Rady Gminy cz. 2/4 (27.12.13) Drukuj
  czwartek, 13 marca 2014 23:07 XLI Sesja Rady Gminy (27.12.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XLI Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 27 grudnia 2013 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części.

  Druga część relacji z XLI sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska obejmuje czas obrad od godz. 1030 do godz. 1200 z pominięciem ogłoszonych przerw.

  Podana na kanale liczba wyświetleń tyczy się tylko wywołań przez wyszukiwarkę youtube i nie uwzględnia wyświetleń filmu zamieszczonego na stronie http://www.wola-krzysztoporska.pl

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 2014 r.

  {youtube}pVy3qLxTcxo|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  środa, 12 marca 2014

  Drużyna LZS Wygoda Drukuj
  środa, 12 marca 2014 12:50 Aktualności

  Drużyna piłki nożnej LZS Wygoda reprezentowała Gminę Wola Krzysztoporska w rozgrywkach halowej piłki nożnej seniorów drużyn 5-cioosobowych o mistrzostwo LZS powiatu piotrkowskiego. Rozgrywki o mistrzostwo powiatu piotrkowskiego w halowej piłce nożnej seniorów odbyły się dwuetapowo. Rozgrywki eliminacyjne o wejście do finału odbyły się w dwóch grupach. W eliminacjach LZS Wygoda wywalczył awans do finału. Finał odbył się w hali sportowej w Moszczenicy, gdzie LZS Wygoda zajął V miejsce.

  Należy podkreślić, że w finałach uczestniczyły najlepsze drużyny związkowe naszego powiatu tj.: "Włókniarz Moszczenica, Start Niechcice, LKS Czarnocin, Grabka Grabica. Mistrzostwo powiatu wywalczył zespół LKS Czarnocin. Drużyna LZS Wygoda wystąpiła w składzie:

  • Piotr Bogus Łukasz Poradowski, Tomasz Adamus, Bartłomiej Kocałek, Rafał Mańkowski (kapitan drużyny), Szymon Markiewicz, Kamil Budzisz, Przemysław Pietrus.

  Kierownikiem drużyny by Władysław Wawrzyńczak.

   

  Czytaj więcej...


  Wtorek, 11 marca 2014

  XLI Sesja Rady Gminy cz. 1/4 (27.12.13) Drukuj
  wtorek, 11 marca 2014 22:23 XLI Sesja Rady Gminy (27.12.2013 r.)

  Po nieplanowanej przerwie spowodowanej przez 'siły wyższe' za, którą serdecznie przepraszamy, pragniemy poinformować Państwa, iż powracamy z zamieszczaniem Relacji Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska w sieci Internet. Wszelkie zaległe materiały zostaną sekwencyjnie opublikowane w najbliższych dniach.

  Poniżej dostępny materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XLI Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 27 grudnia 2013 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części.

  Podana na kanale liczba wyświetleń tyczy się tylko wywołań przez wyszukiwarkę youtube i nie uwzględnia wyświetleń filmu zamieszczonego na stronie http://www.wola-krzysztoporska.pl

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 2014 r.

  {youtube}Z5KXsLTjBeY|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...

  Bohater z Gomulina - Żołnierz Wolności Roku 1863 Drukuj
  wtorek, 11 marca 2014 12:32 Historia miejscowości - artykuły

  Dobiegł końca rok 2013, który Senat RP ustanowił Rokiem Powstania Styczniowego z okazji 150 rocznicy jego wybuchu. Tym razem na łamach naszego biuletynu prezentujemy postać niezwykłego mieszkańca naszej gminy - bohatera walk powstańczych Wawrzyńca Wiśniewskiego.

  Wawrzyniec Wiśniewski herbu Prus I był właścicielem rozległego majątku ziemskiego Gomulin obejmującego obszarem ponad 2000 mórg ziemi ornej i lasów. W rok przed powstaniem na mocy ustawy o szkolnictwie w Królestwie Polskim utworzył w Gomulinie szkołę elementarną. Wyprzedził tym samym całą okolicę. Pomimo możliwości zakładania szkół w większości miejscowości brakowało ludzi światłych i wykształconych którzy tworzyliby szkoły na wsi. Dziś Gomulin poszczycić się może jedną z najstarszych placówek oświatowych w powiecie piotrkowskim. Szkoła Podstawowa im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego jest zarazem najstarszą szkołą w Gminie Wola Krzysztoporska. Wawrzyniec Wiśniewski rozumiał potrzebę zmian społecznych. Widział w chłopach pełnoprawnych obywateli, a nie tylko warstwę służebną. Swój majątek prowadził w nowoczesny sposób z poszanowaniem dla swych pracowników.

  Po wybuchu Powstania Styczniowego 22 stycznia 1863 roku aktywnie uczestniczył w walkach z rosyjskim zaborcą . Walczył pod dowództwem majora Józefa Oksińskiego Naczelnika Wojskowego powiatu piotrkowskiego. Do walk powstańczych zwerbował wspólnie z Kazimierzem Stokowskim 11 mężczyzn z Gomulina, z którymi walczył w bitwach i potyczkach ze zorganizowanym wojskiem rosyjskim między innymi pod Przedborzem i Koniecpolem. W tym okresie w Gomulinie we dworze Wiśniewskiego znajdowali schronienie ranni powstańcy.

  Dwór stawał się obiektem częstych zainteresowań Rosjan. Pod koniec 1863 r. Wawrzyniec Wiśniewski został aresztowany i umieszczony w cytadeli Sądu Wojennego w Piotrkowie. Rosjanie prowadzili szczegółowe śledztwo. Zachowane protokoły z przesłuchań pokazują że Wiśniewski skutecznie opierał się śledczym. Pomimo powszechnych tortur nie wydał nikogo z powstańców tak ze szlachty jak i z włościan. Śledztwo w sprawie Wawrzyńca Wiśniewskiego obejmowało również mieszkańców majątku i wsi Gomulin.

  W maju 1864 r. w gomulińskim kościele przed niedzielną sumą zmuszono księdza Benona Skurczyńskiego do odczytania policyjnej odezwy z nakazem pomocy w śledztwie. Ksiądz Skurczyński odezwę odczytał, lecz w czasie kazania wygłosił w obecności carskiej policji mowę o zdradzie Jezusa przez Judasza. Parafianie gomulińscy pojęli przesłanie księdza mówiące o zdradzie. Zrozumieli je również Rosjanie. Ks. Benon Skurczyński musiał opuścić Gomulin. Po tych wydarzeniach parafianie gomulińscy opierali się przesłuchaniom. Dzięki takiej postawie uniknęli aresztowań ofiarni powstańczej sprawie dziedzic z Majkowa Antoni Przyłuski i dziedzic Rokszyc Wojciech Gogolewski.

  Wawrzyniec Wiśniewski stanął przed sądem 2 sierpnia 1864 r. Rosyjski naczelnik wojenny pow. Piotrkowskiego odezwą numer 4874 postanowił „szlachtę powiatu piotrkowskiego Wawrzyńca Wiśniewskiego właściciela dóbr Gomulin i Kazimierza Stokowskiego właściciela dóbr Ładzice za przestępstwa polityczne zesłać na osiedlenie na Syberię, a majątki ich tak spadkowe jak i nabyte skonfiskować na rzecz skarbu”. Wartość skonfiskowanego majątku Gomulin szacowano na zawrotną sumę 15 tysięcy rubli srebrem. Dobra te otrzymał od cara rosyjski gubernator nadbałtycki generał Meller-Zakomenski. Rodzina Wiśniewskiego pozbawiona domu, znalazła schronienie i opiekę u brata zesłańca księdza Jana Wiśniewskiego proboszcza w Będkowie.

  Wawrzyniec Wiśniewski w 1879 r. (po 15 latach zesłania) powrócił w rodzinne strony i osiadł w Piotrkowie. Próbował sił w rolnictwie lecz bez szczególnych sukcesów. Do końca pozostawał orędownikiem sprawy Polskiej. Wspierał organizacje dobroczynne kościelne i żydowskie. W styczniu 1903 r. 80 letni Wawrzyniec Wiśniewski pisał: „Upadek Powstania do końca w myśl Moskali nie przypieczętował trwałego upadku Polski. Na ziemiach objętych powstaniem chłopi otrzymali na własność ziemię, formalnie z rąk caratu, lecz na założeniach podyktowanych przez Polski Powstańczy Rząd Narodowy. Chłopi otrzymali ziemię na warunkach korzystniejszych niż gdziekolwiek indziej w tej części Europy. Uwłaszczenie chłopów jako dziejowa sprawiedliwość przyniosło wspaniałe następstwa. Już wkrótce po Powstaniu, a dziś w cztery dziesiątki lat od jego początku widać wyraziście że miliony włościan uwłaszczonych w Kongresówce poczuło i na stałe zostało świadomemi swej narodowości obywatelami polskiemi”.

  Wawrzyniec Wiśniewski zmarł w Piotrkowie 24 września 1913 r. w wieku 90 lat. Spoczywa na starym cmentarzu w Piotrkowie. Potomkowie Powstańca obecnie zamieszkują w Zabrzu.

  Czytaj więcej...


  Poniedziałek, 10 marca 2014

  Zespół Szkoł Rolniczych im. Wincentego Witosa Drukuj
  poniedziałek, 10 marca 2014 18:49 Informacje główne

  W roku 1944 w powiecie piotrkowskim wyłączono dwadzieścia ośrodków, które zostały przeznaczone na cele oświaty rolniczej. Wśród nich znalazły się również Bujny. Czytaj więcej...  Piątek, 28 lutego 2014

  Biwak harcerski Drukuj
  piątek, 28 lutego 2014 14:32 Aktualności

  Ponad 160 osób wzięło udział w harcerskim biwaku zorganizowanym w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Woli Krzysztoporskiej, przy którym działa Próbna Drużyna Harcerska ze Szczepu Drużyn Ósmych HARC. Zuchy i harcerze z Piotrkowa Trybunalskiego, Woli Krzysztoporskiej, Warszawy oraz Szczercowa wspierani przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC realizowali intensywne programy w poszczególnych pionach wiekowych. Biwak rozpoczął się 17 stycznia, w 69 rocznicę wyzwolenia Warszawy i Piotrkowa Trybunalskiego, Świeczkowiskiem obrazującym ten historyczny moment, a jednocześnie integrującym środowisko harcerskie.

  Zuchy i harcerze zwiedzali również Szkolną Izbę Pamięci poświęconą patronom placówki – gen. Ludwikowi Czyżewskiemu i obrońcom Gór Borowskich 1939 r. Istotnym elementem biwaku było odkrywanie w gminie Wola Krzysztoporska ciekawych i historycznych miejsc. Starsi harcerze z 8 PDHS 'TROP' uczestniczyli w pieszym, kilkukilometrowym zwiadzie na Borowskie Góry, natomiast młodsi mieli okazję zwiedzić niezwykły zabytkowy pałacyk należący niegdyś do właścicieli fabryki barwników i poznali jego interesującą historię.

  W programie nie zabrakło również zajęć związanych z technikami harcerskimi, samarytanką, pionierką, historią, czy też szyfrologią. Zorganizowane gry i zabawy sprawnościowe, treningi wysokościowe z użyciem lin, lekcje chwytów samoobrony, czy też zajęcia sportowe uatrakcyjniły dzieciom pierwszy weekend ferii zimowych. Ważne spotkanie, które zostało poświęcone patronowi drużyn Szczepu - Włodzimierzowi Puchalskiemu - miłośnikowi przyrody i fotografowi - przeżyły dzieci z drużyn. Harcerze zaprosili również swoich rodziców na zorganizowane przez siebie zajęcia otwarte, aby spędzić czas w harcerskim klimacie i zaprezentować się w mundurach, które otrzymali podczas biwaku.

  Za niezwykłą gościnę na terenie gminy Wola Krzysztoporska i fantastyczne przeżycia podczas weekendowego biwaku zuchy i harcerze Szczepu Drużyn Ósmych „HARC” oraz 18 Drużyny Harcerskiej „Kuźnia” ze Szczercowa dziękują:

  • Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska Romanowi Drozdkowi za gościnność i aktywne wspieranie działań środowiska harcerskiego,
  • Dyrektorowi Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego Zbigniewowi Ziembie za gościnne przyjęcie i zapewnienie znakomitych warunków bytowych dla dzieci i młodzieży,
  • Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Jolancie Kołacińskiej za możliwość udziału w pięknym 'Koncercie Noworocznym',
  • właścicielom piekarni „Danielak” - za bezinteresowną pomoc dla dzieci i młodzieży ze Szczepu,
  • rodzicom drużyny z Woli Krzysztoporskiej - za stuprocentową obecność w zajęciach otwartych.
  Czytaj więcej...


  Poniedziałek, 24 lutego 2014

  Nieruchomości do wydzierżawienia Drukuj
  poniedziałek, 24 lutego 2014 16:50 Inne

  W celu zwiększenia oglądalności i związanego z tym możliwego potencjalnego wzrostu zainteresowania na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Ogłoszenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie:

  • sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

   

  Trwa wczytywanie dokumentu ... szybkość zależy od prędkości twojego łącza ...

  Czytaj więcej...


  Wtorek, 18 lutego 2014

  Nabór kandydatów do komisji konkursowych Drukuj
  wtorek, 18 lutego 2014 09:05 Inne

  Na podstawie art. 15 ust. 2a – 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz Rozdziału XII „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XL/325/13 z dnia 29 listopada 2013 r. Rady Gminy Wola Krzysztoporska

  Wójt Gminy Wola Krzysztoporska
  Zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2014 r.

  Imiennego zgłoszenia kandydatów prosimy dokonywać do dnia 28.02.2014 r. na załączonym formularzu. Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, adres:

  Urząd Gminy Wola Krzysztoporska
  ul. Kościuszki 5
  97-371 Wola Krzysztoporska

  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór kandydatów do komisji konkursowych 2014”. O terminie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy – zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  Do zadań komisji konkursowych należeć będzie:
  1. Dokonanie oceny złożonych ofert pod względem formalnym, merytorycznym – z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego;
  2. Przygotowanie propozycji ewentualnego podziału środków finansowych pomiędzy oferentami.
  Praca w komisji konkursowej świadczona jest nieodpłatnie. W wyniku naboru utworzona zostanie lista kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Gminę Wola Krzysztoporska w 2014 r. Po ogłoszeniu konkursu, uwzględniając rodzaj i zakres zadań objętych konkursem, Wójt Gminy Wola Krzysztoporska powoła do komisji konkursowej osobę z listy kandydatów z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie. Ponadto w ocenie ofert złożonych w konkursie nie mogą uczestniczyć osoby, których powiązania z organizacjami/podmiotami składającymi oferty mogą budzić podejrzenia co do ich bezstronności. Treść ogłoszenie w BIP >>

  Czytaj więcej...


  Poniedziałek, 17 lutego 2014

  Upowszechnianie kultury fizycznej Drukuj
  poniedziałek, 17 lutego 2014 10:55 Inne

  Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami), a także uchwały nr XL/325/13 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia 'Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014', na zasadach określonych w tych aktach prawnych oraz regulaminie konkursu, Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza:

   

  • KONKURS NR 1
   Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze: szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych dla uczniów w wieku gimnazjalnym w zakresie m.in: halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej, lekkiej atletyki - kwota na realizację zadania 8 000,00 zł,

   

  • KONKURS NR 2
   Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
   szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych dla uczniów w wieku ponadgimnazjalnym w zakresie m.in: halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej, lekkiej atletyki - kwota na realizację zadania 5 500,00 zł,

   

  Czytaj więcej...


  Wtorek, 28 stycznia 2014

  WOŚP 2014 w GOK Drukuj
  wtorek, 28 stycznia 2014 13:11 Imprezy, wydarzenia

  W niedzielę 12 stycznia 2014 r. Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej dołączył do kwestujących na rzecz 22 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizując koncert połączony z licytacją. Pomimo nie sprzyjającej aury o godz. 1600 mieszkańcy Gminy przybyli, aby wspólnie zbierać środki na szczytny cel, czyli zakup sprzętu specjalistycznego dla medycyny ratunkowej dla dzieci oraz godną opiekę medyczną dla seniorów.

  Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury wystąpiły działające w nim zespoły: Carawella, Cumbia, Selenas, Gok Star, The Masters, grupa teatralna Jasna Strona Mocy, oraz dzieci z Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Woli Krzysztoporskiej a także zespół muzyczny Red Dance.

  Przedszkole Samorządowe, Zespół Szkolno – Gimnazjalny, Straż Pożarna oraz GOK przygotowały przedmioty, które zostały zlicytowane. Można było wylicytować m.in. ręcznie robione ozdoby, koszulki i kalendarze strażackie, talerz zdobiony złotem oraz przejazd wozem strażackim. Podczas niedzielnego dwugodzinnego koncertu z licytacją  zebrano aż 1675 złotych /w tym z licytacji 1120zł./.
  Dyrektor i pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej dziękują wszystkim za przybycie i okazaną pomoc oraz zapraszają za rok.

  Czytaj więcej...


  Czwartek, 23 stycznia 2014

  Przetragi ustnie nieograniczone Drukuj
  czwartek, 23 stycznia 2014 14:31 Inne

  W celu zwiększenia oglądalności i związanego z tym możliwego potencjalnego wzrostu zainteresowania na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Ogłoszenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż:

  1) nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębach: Siomki, Wola Krzysztoporska, oraz Mąkolice

  Trwa wczytywanie dokumentu ... szybkość zależy od prędkości twojego łącza ...

  2) VI przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Woli Krzysztoporskiej

  Trwa wczytywanie dokumentu ... szybkość zależy od prędkości twojego łącza ...

   

  Czytaj więcej...


  środa, 15 stycznia 2014

  Jasełka w Parzniewicach Drukuj
  środa, 15 stycznia 2014 09:13 Aktualności

  Uczniowie Szkoły Podstawowej w Parzniewicach przygotowali pod kierunkiem nauczycieli: Lidii Brzozowskiej, Lidii Nicińskiej i Doroty Kotas bożonarodzeniowe przedstawienie i w dniu 17 grudnia 2013 r. zaprezentowali je szkolnej społeczności oraz zaproszonym gościom. Świąteczną oprawę muzyczną zapewnił reaktywowany zespół wokalny "Iskierki".

  Za piękną inscenizację podziękowała uczniom i nauczycielom dyrektor szkoły Paulina Dziadczyk. W dniu 05.01.2014 r. jasełka zaprezentowane zostały lokalnej społeczności w Domu Ludowym w Parzniewicach.

  Uczniowie wystąpili również gościnnie 21.01.2014r. na deskach sceny Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej, uświetniając swoim występem choinkę zorganizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Za każdym razem przedstawienie było bardzo pozytywnie odbierane, dostarczając widzom niezapomnianych wzruszeń.

  Czytaj więcej...


  Sobota, 28 grudnia 2013

  Gospodarka komunalna - informacje Drukuj
  sobota, 28 grudnia 2013 10:52 Gospodarka komunalna

  Przypominamy, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wola Krzysztoporska wynosi 10 zł za osobę miesięcznie, natomiast jeżeli odpady gromadzone są w sposób selektywny - 6,80 zł.
  Mieszkańcy Gminy są obowiązani opłatę uiszczać w systemie kwartalnym tj.:

  • I kwartał (styczeń, luty, marzec) – do 15 kwietnia;
  • II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) – do 15 lipca;
  • III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) – do 15 października;
  • IV kwartał (październik, listopad, grudzień) – do 15 stycznia.

  Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy numer: 59 8973 0003 0010 0200 1496 0003 przelewem za pośrednictwem placówek bankowych, na poczcie lub bez opłat gotówką bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Szkolnej 6. Nie ma możliwości uiszczenia opłaty w kasie Urzędu Gminy!

  Uiszczając opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy o precyzyjne określanie tytułu przelewu np. "opłata za śmieci IV kwartał 2013 Jan Kowalski, Kacprów 125a". Doprecyzowanie osoby która złożyła deklarację oraz adresu nieruchomości jest niezbędne dla prawidłowej identyfikacji wpłaty. Deklarację określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy korygować w sytuacji zmieniającej się liczby osób zamieszkałych pod danym adresem (np.: czasowa zmiana miejsca zamieszkania; studia dzienne w innym mieście; narodziny/śmierć domownika itp.) w terminie 14 dni od jej powstania. Zaktualizowana wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana.  Wątpliwości związane z opłatą jak również problemy z odbiorem odpadów komunalnych prosimy zgłaszać pracownikom Referatu Gospodarki Komunalnej (pokój 14 w budynku UG, tel. 44 616-39-83).

  HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2014
  Informujemy, iż mieszkańcy Woli Krzysztoporskiej w styczniu br. mogą być narażeni na niedogodności związane z przesunięciem terminów odbioru odpadów z początkowych na końcowe dni każdego miesiąca. W związku z zaistniałą sytuacją uzyskaliśmy od firmy EKO-REGION zapewnienie, że zostaną odebrane dodatkowe ilości nagromadzonych w tym wydłużonym czasie odpadów komunalnych. Odpady zabezpieczone w workach należy pozostawić obok pojemników na śmieci Za utrudnienia przepraszamy.

  Trwa wczytywanie dokumentu ... szybkość zależy od prędkości twojego łącza ...

  Czytaj więcej...


  Piątek, 27 grudnia 2013

  Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi Drukuj
  piątek, 27 grudnia 2013 14:50 Inne

  Informujemy, że zadanie inwestycyjne pn. 'Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bujny, Gąski i Glina – w Gminie Wola Krzysztoporska' otrzymało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do łącznej wysokości 2 050 000,00 zł, w tym:
  - pożyczka 1 230 000,00 zł
  - dotacja 820 000,00 zł.
  Inwestycja współfinansowana jest również przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

   

   

  Czytaj więcej...


  Piątek, 20 grudnia 2013

  XL Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 4 (29.11.13) Drukuj
  piątek, 20 grudnia 2013 08:55 XL Sesja Rady Gminy (29.11.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XL Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 29 listopada 2013 roku.

  Ze względu na długość i fakt zamieszczenia materiału w sieci Internet czwarta część relacji z XL sesji tzn. 2 godz. 19 min. materiału (z pominięciem ogłoszonych przerw w obradach) została zamieszczona w jakości strumienia 768 kb/s i rozdzielczości 640x480.

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 2013 r.

  {youtube}N4vj4iSZIwM|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Czwartek, 19 grudnia 2013

  XL Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 3 Drukuj
  czwartek, 19 grudnia 2013 22:15 XL Sesja Rady Gminy (29.11.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XL Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 29 listopada 2013 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części.

  Trzecia część relacji z XL Sesji Rady Gminy obejmuje trzecią godzinę obrad (z pominięciem ogłoszonych przerw).

  Podana na kanale liczba wyświetleń tyczy się tylko wywołań przez wyszukiwarkę youtube i nie uwzględnia wyświetleń filmu zamieszczonego na stronie http://www.wola-krzysztoporska.pl

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 12/2013 r.

  {youtube}ScWoWW0rYmc|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  środa, 18 grudnia 2013

  XL Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 2 Drukuj
  środa, 18 grudnia 2013 23:03 XL Sesja Rady Gminy (29.11.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XL Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 29 listopada 2013 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części.

  Druga część relacji z XL Sesji Rady Gminy obejmuje drugą godzinę obrad (z pominięciem ogłoszonych przerw w obradach).

  Podana na kanale liczba wyświetleń tyczy się tylko wywołań przez wyszukiwarkę youtube i nie uwzględnia wyświetleń filmu zamieszczonego na stronie http://www.wola-krzysztoporska.pl

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 12/2013 r.

  {youtube}cWuZtBM8XEY|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Niedziela, 15 grudnia 2013

  XL Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 1 Drukuj
  niedziela, 15 grudnia 2013 22:22 XL Sesja Rady Gminy (29.11.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XL Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 29 listopada 2013 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części.

  Pierwsza część relacji z XL Sesji Rady Gminy obejmuje pierwszą godzinę obrad.

  Podana na kanale liczba wyświetleń tyczy się tylko wywołań przez wyszukiwarkę youtube i nie uwzględnia wyświetleń filmu zamieszczonego na stronie http://www.wola-krzysztoporska.pl

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 12/2013 r.

  {youtube}c2TF2Hlsx3I|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Poniedziałek, 02 grudnia 2013

  Ogłoszenia Referatu Gospodarki Komunalnej Drukuj
  poniedziałek, 02 grudnia 2013 14:10 Inne

  W celu zwiększenia oglądalności i związanego z tym możliwego potencjalnego wzrostu zainteresowania na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Ogłoszenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży:


  Trwa wczytywanie dokumentu ... szybkość zależy od prędkości twojego łącza ...


  Trwa wczytywanie dokumentu ... szybkość zależy od prędkości twojego łącza ...

   

  Czytaj więcej...


  Piątek, 29 listopada 2013

  Usuwanie azbestu z terenu naszej gminy Drukuj
  piątek, 29 listopada 2013 11:01 Ekologia

  W dniu 28.11.2013 roku został sporządzony Aneks do Umowy z dn. 25.10.2013 r. nr 593/OZ/D/2013 w którym zwiększono kwotę dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. : "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wola Krzysztoporska  w 2013 roku". Wartość Zadania w kwocie: 98 491,44  zł sfinansowana z dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 97.506,00 zł (w tym środki udostępnione przez NFOŚ i GW: 49.245,72 zł i środki własne WFOŚIGW w Łodzi: 48.260,28 zł).

  Prace polegały na odpowiednim zapakowaniu, załadunku, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na nieruchomościach osób fizycznych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska. Zadaniem objęte były 92 nieruchomości z których odebrano do unieszkodliwienia poprzez składowanie 269,81 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Wykonawcą zadania była wyłoniona w drodze przetargu firma 'GAJAWI' P. P. H. U. Gabriel Rogut z siedzibą ul. Legionów 97, 91-072 Łódź.

  Realizacja w/w zadnia spowoduje poprawę jakości życia mieszkańców oraz wpłynie pozytywnie na środowisko i zdrowie ludności lokalnej przez usunięcie wyrobów azbestowych. Dodatkowym bardzo ważnym elementem realizacji zadania jest pewność, że odpady "eternitowe" trafią na zalegalizowane składowisko i unieszkodliwione w ten sposób nie będą stwarzały zagrożenia zarówno dla zdrowia mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska jak i środowiska naturalnego.

  Czytaj więcej...


  Czwartek, 21 listopada 2013

  Gotowość bojowa służb gminnych Drukuj
  czwartek, 21 listopada 2013 12:50 OSP Wola Krzysztoporska

  Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wola Krzysztoporska nr 105/13 z dnia 11.10.2013r. w dniu 15.10.2013r. odbyły się ćwiczenia Stałego Dyżuru Wójta Gminy Wola Krzysztoporska wraz z jednostkami OSP z terenu Gminy Wola Krzysztoporska, Policji, NZOZ i Służbami Komunalnymi. Ćwiczenia odbywały się na terenie siedziby Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska ul. Kościuszki 5 oraz na terenie Referatu Wodociągów i Kanalizacji w Woli Krzysztoporskiej ul. Cmentarna 22.{phocagallery view=category|categoryid=51|imageid=2613|imageshadow=none|displayname=0|displaydetail=0|float=left|displaydownload=0|displaybuttons=0|displaydescription=0|displayimgrating=0}

  Operacja polegały na praktycznym ćwiczeniu nawyku zachowania się w chwili zagrożenia, sprawdzeniu umiejętności współdziałania i przygotowaniu do realizacji powierzonych zadań, ocenie stanu sprawności posiadanego sprzętu ratowniczego. Nadzór i przebieg ćwiczeń był monitorowany przez Komisję wyznaczoną przez Wójta Gminy Wola Krzysztoporska. W ćwiczeniach udział brało 90 druhów z 15 jednostek OSP zorganizowanych w 16 zastępów strażackich, Stały Dyżur Wójta Gminy Wola Krzysztoporska, Patrol Policji z Komisariatu w Grabicy. Lekarz i pielęgniarki z NZOZ w Woli Krzysztoporskiej, Komendant Gminny ZOSP OSP RP, Służby Komunalne z Referatu Wodociągów i Kanalizacji Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej.{phocagallery view=category|categoryid=51|imageid=2679|imageshadow=none|displayname=0|displaydetail=0|float=left|displaydownload=0|displaybuttons=0|displaydescription=0|displayimgrating=0}{phocagallery view=category|categoryid=51|imageid=2678|imageshadow=none|displayname=0|displaydetail=0|float=right|displaydownload=0|displaybuttons=0|displaydescription=0|displayimgrating=0}

  Ćwiczenia rozpoczęły się w chwili powstania pozorowanego zagrożenia na terenie Referatu WiK o godzinie 10:00 a zakończyły przeglądem gotowości bojowej jednostek OSP o godzinie 12:30. Przebieg ćwiczeń był sprawny i precyzyjny, zgodny z uzgodnionym planem. W ćwiczeniach jednostek uczestniczyli oraz na bieżąco nadzorowali strażaków przedstawiciele z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Woli Krzysztoporskiej, z-ca Wójta i Sekretarz Gminy Wola Krzysztoporska.

  Ćwiczenia zakończyły się po wykonaniu wszystkich zaplanowanych zadań. W trakcie ćwiczeń osiągnięto i zrealizowano zaplanowane cele.

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z obszerną fotorelacją z operacji >>

  tekst: Kinga Zacha

  Czytaj więcej...


  Wtorek, 19 listopada 2013

  XXXIX Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 8/8 Drukuj
  wtorek, 19 listopada 2013 22:23 XXXIX Sesja Rady Gminy (16.10.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXIX Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 16 października 2013 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części.

  Ósma, a zarazem ostatnia część relacji z XXXIX Sesji Rady Gminy obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. 1600 do ~ godz. 1652 .

  Podana na kanale liczba wyświetleń tyczy się tylko wywołań przez wyszukiwarkę youtube i nie uwzględnia wyświetleń filmu zamieszczonego na stronie http://www.wola-krzysztoporska.pl

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 11/2013 r.

  {youtube}JQq_pzf0Gdc|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...

  Ogłoszenie - dzierżawa terenu rolnego Drukuj
  wtorek, 19 listopada 2013 12:43 Inne

  W celu zwiększenia oglądalności i związanego z tym możliwego potencjalnego wzrostu zainteresowania na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości rolnej położonej w obrębie Parzniewice Duże przeznaczonej do wydzierżawienia:


  Trwa wczytywanie dokumentu ... szybkość zależy od prędkości twojego łącza ...

   

  Czytaj więcej...


  Piątek, 15 listopada 2013

  'Smaki Królowej Bony' powracają Drukuj
  piątek, 15 listopada 2013 14:25 Informacje główne

  Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na powtórkę spektaklu pt: 'Smaki Królowej Bony' połączonego z Gminnym Dniem Seniora.

  Początek imprezy w najbliższą niedzielę (24 listopada) o godz. 16:00. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

  Czytaj więcej...


  środa, 13 listopada 2013

  Przetargi ustne nieograniczone Drukuj
  środa, 13 listopada 2013 14:18 Inne

  W celu zwiększenia oglądalności i związanego z tym możliwego potencjalnego wzrostu zainteresowania kupnem na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenia Wójta Gminy o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż:

   

  Trwa wczytywanie dokumentu ... szybkość zależy od prędkości twojego łącza ...


  Trwa wczytywanie dokumentu ... szybkość zależy od prędkości twojego łącza ...

  Czytaj więcej...


  Wtorek, 12 listopada 2013

  XXXIX Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 7 Drukuj
  wtorek, 12 listopada 2013 20:41 XXXIX Sesja Rady Gminy (16.10.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXIX Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 16 października 2013 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części.

  Siódma część relacji z XXXIX Sesji Rady Gminy obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. 1500 do godz. 1600 .

  Podana na kanale liczba wyświetleń tyczy się tylko wywołań przez wyszukiwarkę youtube i nie uwzględnia wyświetleń filmu zamieszczonego na stronie http://www.wola-krzysztoporska.pl

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 10/2013 r.

  {youtube}V5TcQQl3Chw|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Poniedziałek, 11 listopada 2013

  XXXIX Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 6 Drukuj
  poniedziałek, 11 listopada 2013 22:40 XXXIX Sesja Rady Gminy (16.10.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXIX Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 16 października 2013 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części.

  Szósta część relacji z XXXIX Sesji Rady Gminy obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. 1400 do godz. 1500 .

  Podana na kanale liczba wyświetleń tyczy się tylko wywołań przez wyszukiwarkę youtube i nie uwzględnia wyświetleń filmu zamieszczonego na stronie http://www.wola-krzysztoporska.pl

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 10/2013 r.

  {youtube}s10a-1SL0EU|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Poniedziałek, 04 listopada 2013

  XXXIX Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 5 Drukuj
  poniedziałek, 04 listopada 2013 22:31 XXXIX Sesja Rady Gminy (16.10.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXIX Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 16 października 2013 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części.

  Piąta część relacji z XXXIX Sesji Rady Gminy obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. 1300 do godz. 1400 z pominięciem ogłoszonej przerwy w obradach (od godz. ~ 1341 do godz. ~ 1357) i bez uwzględnienia relacji z czasu opuszczenia przez komisję skrutacyjną sali konferencyjnej (od godz. ~ 1330 do godz. ~ 1336).

  Podana na kanale liczba wyświetleń tyczy się tylko wywołań przez wyszukiwarkę youtube i nie uwzględnia wyświetleń filmu zamieszczonego na stronie http://www.wola-krzysztoporska.pl

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 10/2013 r.

  {youtube}AKLWo0E1Fqk|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  środa, 30 października 2013

  XXXIX Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 4 Drukuj
  środa, 30 października 2013 14:06 XXXIX Sesja Rady Gminy (16.10.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXIX Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 16 października 2013 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części.

  Czwarta część relacji z XXXIX Sesji Rady Gminy obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. 1200 do godz. 1300.

  Podana na kanale liczba wyświetleń tyczy się tylko wywołań przez wyszukiwarkę youtube i nie uwzględnia wyświetleń filmu zamieszczonego na stronie http://www.wola-krzysztoporska.pl

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 10/2013 r.

  {youtube}okMFf8vTYy4|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Poniedziałek, 28 października 2013

  XXXIX Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 3 Drukuj
  poniedziałek, 28 października 2013 22:54 XXXIX Sesja Rady Gminy (16.10.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXIX Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 16 października 2013 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części.

  Trzecia część relacji z XXXIX Sesji Rady Gminy obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. 1100 do godz. 1200 z pominięciem ogłoszonej przerwy w obradach (od godz. 1139 do ~ godz. 1155).

  Podana na kanale liczba wyświetleń tyczy się tylko wywołań przez wyszukiwarkę youtube i nie uwzględnia wyświetleń filmu zamieszczonego na stronie http://www.wola-krzysztoporska.pl

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 10/2013 r.

  {youtube}_JDJ8Nb67qY|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Niedziela, 27 października 2013

  Zachęcamy do adopcji czworonoga Drukuj
  niedziela, 27 października 2013 13:59 Adopcja psów

  Rada Gminy Wola Krzysztoporska podjęła uchwałę mającą na celu otoczenie opieką bezdomne zwierzęta z terenu Naszej Gminy i przeznaczyła na ten cel odpowiednie środki finansowe.

  Gmina Wola Krzysztoporska poszukuje nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. W zamian oferuje wsparcie finansowe dla nowych właścicieli w wysokości 800,00 zł na zakup karmy, akcesoriów czy opiekę weterynaryjną.

  Wszelkie informacje dotyczące adopcji dostępne są na stronie internetowej Gminy Wola Krzysztoporska oraz w pokoju nr 14 w Urzędzie Gminy (tel. 44 616 39 83).

  Adoptujący jest zobowiązany przede wszystkim do zapewnienia psu właściwej opieki, humanitarnego traktowania i odpowiednich warunków utrzymania. Nowego pupila będzie należało wyposażyć w obrożę. Zastrzegamy jednak, że Gmina ma prawo odmówić oddania zwierzaka do adopcji.

  Prezentujemy zdjęcia wybranych piesków, które potrzebują właściciela (kliknij na obrazek aby otworzyć duże zdjęcie w nowym oknie).

  Wdzięczna suczka, czarna podpalana o długiej sierści (zaadoptowany).

  Numer chip: 98061600051998

   

   

   

   

   

   

   


  Samiczka, mała, ruda o połyskującej sierści.

  Numer chip: 98061600052050 (zaadoptowany)

   

   

   

   

   

   

   


  Pies, średni, czarny podpalany o długiej sierści.

  Numer chip: 98061600045360

   

   

   

   

   

   

   


  Samica, średnia, wilczasta o krótkiej sierści koloru marmurkowego.

  Numer chip: 98061600052005

   

   

   

   

   

   

   


  Samiec, średni biały (zaadoptowany)

  Numer chip: 98061600051342

   

   

   

   

   

   

   


  Samiec, średni czarny, podpalany o połyskującej sierści

  Numer chip: 98061600049290 (zaadoptowany)

   

   

   

   

   

   

   


  Pies, czarny podpalany, średni.

  Numer chip: 98061600043198

   

   

   

   

   

   

   


  Pies duży, pręgowany, energiczny i wesoły – krótko przebywa w schronisku

  Numer czip: 98061600057237

   

   

   

   

   

   

   


   

  Średniej wielkości, czarny podpalany pies - trochę wystraszony ale przyjazny, ładnie pozuje do zdjęcia (zaadoptowany)

  Numer czip: 98061600051348 (zaadoptowany)

   

   

   

   

   


   

  Bardzo sympatyczny, mały, szary pies o długiej kręconej sierści

  Numer czip: 98061600057054 (zaadoptowany)

   

   

   

   

   

   


   

   

  Pies duży, rudo - dropiaty w łaty

  Numer czip: 982061600048251

   

   

   

   

   


   

   

  Średnia spokojna suka o krótkiej beżowej sierści

  Numer czip: 982061600048528 (zaadoptowany)

   

   

   

   

   


   

   

  Duża suka, spokojna, czarno-podpalana

  Numer czip: 982061600049446

   

   

   

   

   


   

   

  Suczka, mała o długiej sierści koloru szarego

  Numer czip: 982061600049837

   

   

   

   

   


   

   

  Mały piesek, o długiej sierści, spokojny

  Numer czip: 982061600049838 (zaadoptowany)

   

   

   

   

   


   

   

  Pies duży o długiej sierści, czarny (zaadoptowany)

  Numer czip: 982061600049839 (zaadoptowany)

   

   

   

   

   


   

   

  Suczka, mała marmurkowa, bardzo miła  (zaadoptowany)

  Numer czip: 982061600043735

   

   

   

   

   


   

   

  Suka, duża czarna podpalana

  Numer czip: 982061600044222

   

   

   

   

   


   

   

  Pies, duży, czarny, energiczny

  Numer czip: 982061600049282

   

   

   

   

   


   

   

  Pies,średni o sierści jasno brązowej z białym

  Numer czip: 982061600049492

   

   

   

   

   


   

   

  Suka, mała, dzicz

  Numer czip: 982061600050156

   

   

   

   

   


   

   

  Suka, średnia, biało – czarna (zaadoptowany)

  Numer czip: 982061600050240

   

   

   

   

   


   

   

  Suka,duża wilczasta

  Numer czip: 982061600050244

   

   

   

   

   


   

   

  Pies, mały, dzicz z białymi znaczeniami

  Numer czip: 982061600050249

   

   

   

   

   


   

   

  Suka, średnia wilczasta (zaaodptowany)

  Numer czip: 982061600051029

   

   

   

   

   


   

   

  pies duży, beżowy o krótkiej lśniącej sierści (zaadoptowany)

  Numer czip: 982061600051978

   

   

   

   

   


   

   

  Suka,średnia ,czarna podpalana

  Numer czip: 98061600052138

   

   

   

   

   


   

   

  Pies, średni, dzicz o czarnej sierści

  Numer czip: 982061600052139

   

   

   

   

   


   

   

  Suka, czarna podpalana o połyskującej sierści

  Numer czip: 982061600056296

   

   

   

   

   


   

   

  Pies, duży, czarny podpalany (zaadoptowany)

  Numer czip: 982061600056314

   

   

   

   

   


   

   

  Pies, średni, wilczasty

  Numer czip: 982061600056506

   

   

   

   

   


   

   

  Pies średni, o rudej połyskującej sierści (zaadoptowany)

  Numer czip: 982061600056630

   

   

   

   

   


   

   

  Pies, mały, czarny podpalany o połyskującej sierści (zaadoptowany)

  Numer czip: 982061600057236

   

   

   

   

   


   

   

  Numer czip: 922061600055651

   

   

   

   

   


   

   

  Numer czip: 982061600056650 (zaadoptowany)

   

   

   

   

   


   

   

  Numer czip: 982061600052620

   

   

   

   

   


   

   

  Numer czip: 982061600055597 (zaadoptowany)

   

   

   

   

   


   

   

  Numer czip: 48927 (zaadoptowany)

   

   

   

   

   


   

   

  Numer czip: 50732 (zaadoptowany)

   

   

   

   

   


   

   

  Numer czip: 52526

   

   

   

   

   


  Aby ograniczyć populacje bezdomnych zwierząt Gmina przewidziała możliwość dofinansowania do kosztów zabiegów weterynaryjnych (dotyczy zwierząt stanowiących własność mieszkańców Gminy). Gmina Wola Krzysztoporska zapewnia m.in.: właścicielom psów dofinansowanie do kosztów sterylizacji samic (do 31 grudnia 2014 roku za wykonany zabieg właściciel zapłaci 34,00 zł, co stanowi 20% ceny (resztę pieniędzy dołoży Gmina). Ponadto Gmina finansuje koszt uśpienia ślepych miotów psów i kotów w 100%. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta ślepe, dla których nie ma możliwości zapewnienia właścicieli. Właściciel chcący poddać zabiegowi zwierzę zgłasza je do lekarza weterynarii oraz wypełnia stosowne oświadczenie. W tym roku zabiegi takie wykonywane są w Gabinecie Weterynaryjnym "Cztery Łapy" w Krzyżanowie przez lekarza weterynarii – Magdalenę Merk. Kontakt telefoniczny: 507 365 759.

  Czytaj więcej...

  XXXIX Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 2 Drukuj
  niedziela, 27 października 2013 10:06 XXXIX Sesja Rady Gminy (16.10.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXIX Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 16 października 2013 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części.

  Druga część relacji z XXXIX Sesji Rady Gminy obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. 1000 do godz. 1100 z pominięciem ogłoszonej przerwy w obradach (od ~ godz. 1016 do ~ godz. 1029).

  Podana na kanale liczba wyświetleń tyczy się tylko wywołań przez wyszukiwarkę youtube i nie uwzględnia wyświetleń filmu zamieszczonego na stronie http://www.wola-krzysztoporska.pl

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 10/2013 r.

  {youtube}aq6-JOYcE58|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Piątek, 25 października 2013

  Usuwanie azbestu z terenu naszej gminy Drukuj
  piątek, 25 października 2013 10:50 Ekologia

  Informujemy, że realizacja zadania pn. 'Usuwanie azbestu i wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Wola Krzysztoporska w 2013 roku' dofinansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

  Wartość ogólna zadania: 77 957,00 zł. Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 77 177,00 zł (w tym środki udostępnione przez NFOŚ i GW: 38 978,46 zł).

  Szacowana masa wyrobów do unieszkodliwienia wynosi ok. 213 Mg. Prace polegają na odpowiednim zapakowaniu, załadunku, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na nieruchomościach osób fizycznych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska. Zadaniem objęte są 92 nieruchomości. Usunięciem azbestu zajmuje się wyłoniona w drodze przetargu firma 'GAJAWI' P.P.H.U. Gabriel Rogut z siedzibą ul. Legionów 97, 91-072 Łódź.

  Realizacja w/w zadnia spowoduje poprawę jakości życia mieszkańców oraz wpłynie pozytywnie na środowisko i zdrowie ludności lokalnej przez usunięcie wyrobów azbestowych. Dodatkowym bardzo ważnym elementem realizacji zadania jest pewność, że odpady 'eternitowe' trafią na zalegalizowane składowisko i unieszkodliwione w ten sposób nie będą stwarzały zagrożenia zarówno dla zdrowia mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska jak i środowiska naturalnego.

  Czytaj więcej...


  Poniedziałek, 21 października 2013

  XXXIX Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 1 Drukuj
  poniedziałek, 21 października 2013 22:39 XXXIX Sesja Rady Gminy (16.10.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXIX Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 16 października 2013 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części.

  Pierwsza część relacji z XXXIX Sesji Rady Gminy obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. ~ 903 (rozpoczęcie obrad) do godz. ~ 1000.

  Niestety, musimy poinformować, iż obecność dużej ilości osób przybyłych na sesję (obserwatorów, nie widocznych na filmie, a przebywających pod główną kamerą) skutkowało pojawieniem się dodatkowych zakłóceń dźwiękowych co w połączeniu z szumem pracującej w tym czasie i z tego powodu klimatyzacji jest szczególnie słyszalne w scenach z kamery ogólnej.

  Podana na kanale liczba wyświetleń tyczy się tylko wywołań przez wyszukiwarkę youtube i nie uwzględnia wyświetleń filmu zamieszczonego na stronie http://www.wola-krzysztoporska.pl

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 10/2013 r.

  {youtube}ZiZJYIzNrk8|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  środa, 16 października 2013

  XXXVIII Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 10/10 Drukuj
  środa, 16 października 2013 09:49 XXXVIII Sesja Rady Gminy (04.09.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXVIII Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 4 września 2013 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części.

  Dziesiąta, a zarazem ostatnia część relacji z tej sesji obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. 1623 do ~ godz. 1655 (zakończenie obrad).

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 09/2013 r.

  {youtube}Rhrd8uWKOCo|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Poniedziałek, 14 października 2013

  XXXVIII Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 9/10 Drukuj
  poniedziałek, 14 października 2013 23:10 XXXVIII Sesja Rady Gminy (04.09.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXVIII Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 4 września 2013 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części.

  Dziewiąta część relacji obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. 1530 do godz. ~ 1623.

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 09/2013 r.

  {youtube}outRL4kuVEQ|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Sobota, 12 października 2013

  XXXVIII Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 8/10 Drukuj
  sobota, 12 października 2013 10:52 XXXVIII Sesja Rady Gminy (04.09.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXVIII Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 4 września 2013 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części.

  Ósma część relacji obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. ~ 1435 (wznowienie obrad po przerwie) do godz. 1530.

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 09/2013 r.

  {youtube}uMg2Au09rD0|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Niedziela, 06 października 2013

  XXXVIII Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 7/10 Drukuj
  niedziela, 06 października 2013 22:05 XXXVIII Sesja Rady Gminy (04.09.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXVIII Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 4 września 2013 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części.

  Siódma część relacji obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. 1330 do ~ godz. 1417 (ogłoszenie przerwy w obradach).

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 09/2013 r.

  {youtube}f1V7l_J_5L0|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Czwartek, 03 października 2013

  Poznaj Smaki Królowej Bony Drukuj
  czwartek, 03 października 2013 12:03 Informacje główne

  Wójt Gminy i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury serdecznie zapraszają na imprezę pod nazwą "Smaki królowej Bony”, która odbędzie się w dniu 11 października 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury.

  Czytaj więcej...


  Czwartek, 26 września 2013

  XXXVIII Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 6/10 Drukuj
  czwartek, 26 września 2013 20:58 XXXVIII Sesja Rady Gminy (04.09.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXVIII Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 4 września 2013 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części.

  Szósta część relacji obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. 1300 do godz. 1330.

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 09/2013 r.

  {youtube}2pVOHPDqi7Q|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...

  Jednostka OSP Krzyżanów Drukuj
  czwartek, 26 września 2013 20:46 OSP Krzyżanów

  Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżanowie została założona w dniu 5 sierpnia 1907 roku. Założycielami i pierwszym zarządem byli Konstanty Kostrzewa oraz Błażej Tręda. Pierwsza nazwa tej organizacji w tym czasie to Straż Ogniowa Ochotnicza w Krzyżanowie. W dokumentach z 1927 roku odnalezionych w Centralnym Archiwum Państwowym w Warszawie istnieją zapisy, że w tym czasie naczelnikiem był Antoni Kałużny, a jego zastępcą Edward Dawidowicz. Zarząd był dwuosobowy, z tym że naczelnik pełnił jednocześnie funkcję skarbnika, a jego zastępca sekretarza.

  Pierwsza drewniana remiza wybudowana została w 1908 roku na placu Antoniego Kałużnego. Podstawowym sprzętem gaśniczym w tym czasie były wiadra i beczki na wodę. Następnie jednostka otrzymała sikawkę ręczną wraz z wężami, która chociaż jest już nieczynna do dziś stoi w garażu.

  W czasie okupacji hitlerowskiej jednostka w Krzyżanowie nie zaprzestała działalności. Jak wynika w zapisów w starych księgach, prowadzone były całodobowe dyżury ogniowe, w skład których wchodziło trzech strażaków. W 1942 roku wybudowana została nowa murowana remiza na placu Józefa Cecotki i Stanisława Budzisza. W 1943 roku jednostka otrzymała pierwszą motopompę, zakupiony został również wóz konny.

  Na fotografii: Oddział Straży w Krzyżanowie lata 30-te XX wieku

  W latach 1968-1979 został powołany społeczny komitet budowy nowej strażnicy, rozpoczęto gromadzenie funduszy oraz materiałów budowlanych. Środki finansowe w większości pochodziły z organizowanych zabaw tanecznych. Po kilku latach żmudnych starań i zmagań, przy pomocy Urzędu Gminy, nowo wybudowana remiza oddana została do użytku. Był to rok 1982.

  W 1985 roku jednostka w Krzyżanowie otrzymała samochód marki „Żuk” z przeznaczeniem do celów pożarniczych. Natomiast w 1987 roku - w 80-tą rocznicę powstania OSP – w dowód uznania za dotychczasową działalność społeczną, mieszkańcy wsi Krzyżanów ufundowali jednostce sztandar. W 1996 roku jednostka wzbogaciła się o średni samochód gaśniczy „STAR 244”. Był to dar posłów Ziemi Piotrkowskiej ówczesnej kadencji. Samochód pozyskano z Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach. Był eksploatowany do 2008 r., a następnie został przekazany do OSP w Bogdanowie. W tym samym czasie jednostka w Krzyżanowie otrzymała wóz strażacki „STAR 244” z OSP Gomulin, który wykorzystywany jest do dziś.

  W czerwcu 2010 r. doszło do długo oczekiwanej modernizacji strażnicy. Remont został zakończony wiosną 2011 roku, a 17 lipca jednostka obchodziła 104 rocznicę swojego powstania. Podczas uroczystości jubileuszowych dokonano poświęcenia odnowionej remizy. Nie doszłoby do tego przedsięwzięcia gdyby nie starania Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej na czele z Panem Wójtem Romanem Drozdkiem.

  Na fotografii u góry: uroczysta defilada druhów OSP Krzyżanów z okazji otwarcia nowej Strażnicy - 1982 rok.

  Na przestrzeni 105 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżanowie funkcję naczelników pełnili: Konstanty Kostrzewa, Edward Dawidowicz, Józef Bałata, Władysław Jakubiak s.Franciszka, Kazimierz Bugajski, Leszek Jakubiak, Grzegorz Pająk. Natomiast funkcję prezesów pełnili: Błażej Tręda, Józef Rycerz, Stefan Goska, Władysław Jakubiak s.Błażeja, Bronisław Panek, Józef Cecotka, Henryk Blaźniak, Henryk Kulik, Zygmunt Dudek, Zdzisław Siwy.

  Obecny Zarząd jednostki OSP w Krzyżanowie stanowią:

  • prezes - Eugeniusz Jakubiak
  • naczelnik - Robert Maczugowski
  • wiceprezes - Leszek Jakubiak
  • z-ca naczelnika - Grzegorz Pająk
  • skarbnik - Wiesław Odrzywół
  • gospodarz - Henryk Blaźniak
  • sekretarz - Sylwester Świstak
  • członek - Mariusz Cejnóg
  Czytaj więcej...

  'Rol-Szansa' 2013 Drukuj
  czwartek, 26 września 2013 13:33 Inne

  W dniach 24-25 sierpnia br. odbyła się XXII Promocyjno-Handlowa Wystawa Rolnicza ROL-SZANASA 2013 w Piotrkowie Trybunalskim (ul. Kasztelańska 9 - tereny wystawowe wokół zamku w Bykach), zorganizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach Oddział w Piotrkowie Trybunalskim.

  Na tegorocznej wystawie blisko 300 firm promowało najnowocześniejsze maszyny i urządzenia rolnicze, nowoczesne rozwiązania w budownictwie inwentarskim, środki do produkcji rolnej, a także nowości w hodowli roślin rolniczych i ogrodniczych. Nie zabrakło ciekawych propozycji dla działkowiczów: sadzonek drzew, krzewów i kwiatów.

  Zwiedzającym czas umilały występy zespołów folklorystycznych. Na stoiskach z żywnością regionalną i ekologiczną można było posmakować zdrowych i smacznych potraw. Dla rolników i wszystkich zainteresowanych była możliwość zasięgnięcia fachowych porad z zakresu technologii produkcji rolniczej. Wystawie  towarzyszyły liczne kiermasze, m.in. wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego, a także wydawnictw fachowych. Na stoiskach z żywnością regionalną i ekologiczną można było posmakować zdrowych i smacznych potraw.

  Na imprezie uhonorowano zwycięzców  konkursu AGROLIGA 2013 – promującego najlepszych polskich rolników i polskie firmy. Laureatami  konkursu zostali  Państwo Agnieszka i Sylwester Głowaccy mieszkańcy wsi Budków. Gratulujemy sukcesu!

  Czytaj więcej...


  środa, 25 września 2013

  Kompleks oświatowy w Bujnach prawie gotowy Drukuj
  środa, 25 września 2013 11:21 Informacje główne

  W miesiącu październiku 2013 r. uczniom ze Szkoły Podstawowej w Bujnach zostanie udostępniony rozbudowany obiekt szkolny. Oficjalna uroczystość otwarcia będzie połączona z Dniem Edukacji Narodowej i jest planowana na 14 października.

  Czytaj więcej...


  Wtorek, 24 września 2013

  XXXVIII Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 5/10 Drukuj
  wtorek, 24 września 2013 22:00 XXXVIII Sesja Rady Gminy (04.09.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXVIII Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 4 września 2013 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części.

  Piąta część relacji obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. 1200 do godz. 1300 z pominięciem czasu przerwy w obradach.

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 09/2013 r.

  {youtube}dkWNiyU2tN4|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...

  Szkolna Izba Pamięci Drukuj
  wtorek, 24 września 2013 10:16 Aktualności

  W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Woli Krzysztoporskiej zorganizowano Szkolną Izbę Pamięci. W wydzielonym pomieszczeniu w ciekawy sposób zaaranżowano ekspozycję przedmiotów świadczących o chlubnych dziejach historii lokalnej.

  Znaczącą część ekspozycji poświęcono biografii patrona szkoły podstawowej gen. Ludwikowi Czyżewskiemu. Zgromadzono także zbiór fotografii z okresu dwudziestolecia międzywojennego odnoszące się do historii Woli Krzysztoporskiej.

  Wśród pozyskanych eksponatów odnajdziemy liczną kolekcję białej broni z XIX i XX wieku, kolekcję starych monet (najstarsza moneta podłodzi z XVII w.) oraz umundurowanie wojskowe i strażackie.

  Największą ilość eksponatów zdeponował pan Jerzy Resel z Monikowa. Szkolną Izbę Pamięci zorganizowano staraniem dyrektora szkoły oraz nauczycieli historii.

  Czytaj więcej...


  Poniedziałek, 23 września 2013

  Bank żywności w Woźnikach Drukuj
  poniedziałek, 23 września 2013 09:58 Inne

  Od 6 maja br. na terenie naszej Gminy działa Bank Żywności, założony przez Fundację 'Piekarnia Dobrych Uczynków' – organizację skupioną w Lokalnym Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej utworzonym w kwietniu w piotrkowskim Starostwie Powiatowym.

  Siedziba Banku znajduje się w miejscowości Woźniki. Uroczyste otwarcie punktu miało miejsce 7 sierpnia, symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie Wójt Gminy Roman Drozdek i wiceprezes Fundacji - Sylwia Gajda. Prezesem Fundacji jest Zbigniew Gajda. Po części oficjalnej goście zaproszeni zostali do obejrzenia magazynu, w którym przechowywana jest żywność przeznaczona dla osób biednym i potrzebujących.

  Fundacji udało się już zgromadzić prawie 2,5 tony artykułów spożywczych takich jak: mąka, cukier, mleko, konserwy, kasze, ryż, makarony. Fundacja chętnie nawiąże współpracę z hurtowniami spożywczymi, papierniczymi oraz sklepami, które zechciałyby przekazać artykuły na cele charytatywne.

  Czytaj więcej...


  Piątek, 20 września 2013

  Mobilny Punkt Informacyjny Drukuj
  piątek, 20 września 2013 18:14 Inne

  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych funduszami europejskimi na indywidualne konsultacje z przedstawicielem Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w ramach akcji pn. Mobilne Punkty Informacyjne.

  Termin i miejsce konsultacji: 20 listopada 2013 r., Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 5,  od godz. 1000 – indywidualne godziny spotkań.

  Akcja ma na celu upowszechnienie wśród potencjalnych jak i faktycznych odbiorców funduszy unijnych wiadomości na temat obecnie realizowanych programów, ułatwić dostęp mieszkańcom województwa do informacji i wiedzy dotyczących możliwości wykorzystania funduszy europejskich, wesprzeć beneficjentów w procesie pozyskiwania środków, jak i rozliczania projektów.

  Jak zgłosić się na konsultacje?

  Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej i wysłać go na  adres e-mail: info_rpo@um.belchatow.pl lub pod nr faksu: 44 6326923, do 18 listopada br.

  • Kontakt: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Podregion Wschodni: Urząd Miasta Bełchatowa,  ul. Kościuszki 1, I piętro pokój 214, tel. 44 733 51 44, email: info_rpo@um.belchatow.pl
  Czytaj więcej...

  Obóz profilaktyczno - wypoczynkowy Drukuj
  piątek, 20 września 2013 12:09 Inne

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej w dniach od 5 do 15 lipca 2013 r. zorganizowała 11-dniowy obóz profilaktyczno – wypoczynkowy do Międzywodzia. W obozie uczestniczyły 44 dzieci w wieku 12–14 lat z terenu gminy Wola Krzysztoporska. Dzieci zakwaterowane były w 2, 3 i 4- osobowych pokojach z węzłem sanitarnym, w Ośrodku Wczasowo – Kolonijnym 'Kameleon' w Międzywodziu.

  Celem obozu była integracja dzieci, promocja zdrowego stylu życia, zwiększenie świadomości na temat istoty uzależnień oraz ich skutków oraz kształtowanie i wzmacnianie postaw społecznych. Podczas trwania obozu został przygotowany dla dzieci bogaty program zajęć, który obejmował: konkursy, turnieje, zabawy i gry ruchowe, ogniska z pieczeniem kiełbasek i nauką piosenek obozowych oraz liczne dyskoteki. Dzieci mogły korzystać z sali dyskotekowej, telewizyjnej, boisk sportowych, placu zabaw.

  Podczas słonecznej pogody dzieci korzystały z kąpieli morskich oraz słońca na strzeżonej plaży pod baczną opieką ratowników. Dzieci uczestniczyły w wielu wycieczkach gdzie zwiedzały wraz z przewodnikiem najciekawsze miejsca i obiekty m.in. w Kołobrzegu - Stare Miasto, Port, Molo, Pomnik Zaślubin z Morzem, Latarnię Morską oraz Muzeum Minerałów; w Międzyzdrojach gdzie zwiedzały Aleję Gwiazd, Molo, Rezerwat Żubrów oraz odbyły rejs statkiem "Wiking", co było ogromną atrakcją dla wszystkich. W Kamieniu Pomorskim uczestnicy zwiedzili zabytkową Katedrę z XIII wieku oraz Muzeum Kamienia. Dzieci wypoczęte i zadowolone wróciły 15 lipca do swoich rodzinnych domów.

  Czytaj więcej...


  Czwartek, 19 września 2013

  XXXVIII Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 4/10 Drukuj
  czwartek, 19 września 2013 21:59 XXXVIII Sesja Rady Gminy (04.09.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXVIII Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 4 września 2013 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części.

  Czwarta część relacji obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. 1130 do godz. 1200.

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 09/2013 r.

  {youtube}UEepNOenFUI|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...

  XXXVII sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska Drukuj
  czwartek, 19 września 2013 09:17 Rada Gminy

  XXXVII sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, odbyła się w dniu 25 lipca 2013 roku w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej.

  Porządek posiedzenia był następujący:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Złożenie sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2013.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Rokszyce II (budynek po byłej szkole). Wójt Gminy przedstawił i omówił projekt uchwały, który został wcześniej  zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Kozierogi.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu na wykonanie rowów w miejscowości Oprzężów.
  10. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
  11. Interpelacje i zapytania.
  12. Zakończenie obrad.
  Czytaj więcej...

  Zakończenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury Drukuj
  czwartek, 19 września 2013 00:00 Informacje główne

  Dobiega końca realizacja projektu, który zakładał  wykonanie modernizacji i wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej. Zakończono przewidziane w projekcie roboty budowlane.

  Czytaj więcej...


  środa, 18 września 2013

  XXXVIII Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 3/10 Drukuj
  środa, 18 września 2013 23:04 XXXVIII Sesja Rady Gminy (04.09.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXVIII Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 4 września 2013 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części.

  Trzecia część relacji obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. 1100 do godz. 1130.

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 09/2013 r.

  {youtube}KAbH866mDnE|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...

  Spotkanie z sołtysami Drukuj
  środa, 18 września 2013 09:23 Inne

  3 sierpnia 2013 r. w budynku sali OSP Wola Krzysztoporska odbyło się kolejne spotkanie z sołtysami. Otwarcia posiedzenia dokonał Wójt Gminy, który powitał przybyłych sołtysów i osoby zaproszone.
  Podczas narady sołtysom przekazane zostały informacje dotyczące wykonania budżetu i kondycji finansowej Gminy za 2012 roku – według analiz RIO w Łodzi  Gmina Wola Krzysztoporska uplasowała się w ścisłej czołówce. Uchwalony przez Radę Gminy budżet przewidywał realizację dochodów w kwocie 44.041.888,32 zł - dochody wykonano w kwocie 44.036.896,46 zł., co stanowiło 99,99% planu, w tym planowane dochody własne na kwotę 18.999.427,80 zł, wykonanie w kwocie 19.560.399,47 zł, co stanowi 102,9 % planu. Wynik operacyjny za 2012 rok (oszczędności) to kwota około 6,8 mln zł. Zadłużenie to kwota około 14 milionów zł. tj. 39 % i wynika głównie z zaciągnięcia pożyczek i kredytów na udział własny przy realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych. Na inwestycje w 2012 r. została przeznaczona  kwota około 17 mln zł. Dla porównania 10 lat wcześniej  w roku w 2002 r. na inwestycje Gmina przeznaczyła ok. 1,2 mln zł. Budżet inwestycyjny pochłonęły duże zadania – rozbudowa szkoły w Gomulinie, rozbudowa szkoły w Bujnach, budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków.
  Omówione zostały również najważniejsze zadania inwestycyjne 2013 roku. Spośród 27 inwestycji zaplanowanych do realizacji w roku bieżącym, największe to:

  • dokończenie budowy centrum edukacyjnego w Bujnach (hala sportowa, przedszkole, stołówka, plac zabaw, bieżnie lekkoatletyczne) – zatrzymać uczniów na naszym terenie (kolejny etap to centrum edukacyjne w Parzniewicach - zakończenie planuje się na rok 2015),
  • dokończenie modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury  w Woli Krzysztoporskiej – realizację inwestycji zwieńczy impreza plenerowa 'Smaki Królowej Bony' zaplanowana na październik br.,
  • dofinansowanie z budżetu gminy  w kwocie 200 tys. zł na budowę drogi powiatowej Parzniewice – Bukowa; wcześniej Gmina wykonała za kwotę ponad  70 tys. zł  podbudowę tej drogi),
  • budowa kanalizacji sanitarnej w Bujnach – ok. 10 km – ogółem koszt projektu szacowany jest na kwotę brutto ok. 7 mln zł, w tym dotacja z PROW prawie 3,7 mln zł,  dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 0,8 mln. zł, pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi 1.2 mln zł, odliczenie podatku VAT 1.4 mln. zł .

  Na zdjęciu: uczestnicy spotkania, na uwagę zasługuje fakt, że większość sołtysów to Panie – na 43 sołectwa w naszej Gminie mężczyźni są sołtysami tylko w 19, w pozostałych władzę lokalną sprawują wybrane w demokratycznych wyborach kobiety.

  Czytaj więcej...


  Wtorek, 17 września 2013

  XXXVIII Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 2/10 Drukuj
  wtorek, 17 września 2013 23:13 XXXVIII Sesja Rady Gminy (04.09.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXVIII Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 4 września 2013 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części.

  Druga część relacji obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. 1030 do godz. 1100.

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 09/2013 r.

  {youtube}BKqgWzfQJAU|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Poniedziałek, 16 września 2013

  Ogólnopolski turniej wiedzy Pożarniczej Drukuj
  poniedziałek, 16 września 2013 12:20 Informacje bieżące

  Serdecznie zapraszamy młodzież z terenu Gminy Wola Krzysztoporska do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej (OTWP)

  Podstawowe informacje na temat Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 2013:

  Etap szkolny:

  1. Termin: do 15 grudnia 2013 r.
  2. Forma  - w trzech kategoriach wiekowych podstawówka, gimnazjum, liceum.
  3. Kwalifikacja do etapu gminnego – 3 uczniowie z najlepszymi wynikami.


  Etap gminny:

  1. Termin: do 15 marca 2014 r.
  2. Miejsce konkursu: Wola Krzysztoporska.
  3. Forma: test pisemny i egzamin ustny.
  4. Z każdej grupy wiekowej 1 finalista będzie reprezentować Gminę Wola Krzysztoporska na szczeblu Powiatowym.


  W załączeniu przykładowe zestawy pytań, protokół jury, zgłoszenie uczestników eliminacji szkolnych.

  Czytaj więcej...


  Niedziela, 15 września 2013

  XXXVIII Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 1/10 Drukuj
  niedziela, 15 września 2013 23:45 XXXVIII Sesja Rady Gminy (04.09.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXVIII Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 4 września 2013 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części.

  Pierwsza część relacji obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. ~ 1001 do godz. 1030.

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 09/2013 r.

  {youtube}VytZep5QgDM|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Sobota, 14 września 2013

  XXXVII Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 8/8 Drukuj
  sobota, 14 września 2013 20:19 XXXVII Sesja Rady Gminy (25.07.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXVII Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 25 lipca 2013 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części.

  Ósma, a zarazem ostatnia część relacji obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. 1400 do godz. ~ 1450 (zakończenie obrad).

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 08/2013 r.

  {youtube}KbJn670YirE|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...

  XXXVII Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 7/8 Drukuj
  sobota, 14 września 2013 09:53 XXXVII Sesja Rady Gminy (25.07.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXVII Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 25 lipca 2013 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części.

  Siódma część relacji obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. 1330 do godz. 1400.

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 08/2013 r.

  {youtube}abMmsmJj6c0|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Czwartek, 12 września 2013

  Gospodarka odpadami - aktualności oraz terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych Drukuj
  czwartek, 12 września 2013 11:39 Gospodarka komunalna

  OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

  WPŁAT Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NALEŻY DOKONYWAĆ PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE: GMINA WOLA KRZYSZTOPORSKA

  UL. KOŚCIUSZKI 5,

  97-371 WOLA KRZYSZTOPORSKA

  NR 59 8973 0003 0010 0200 1496 0003

  W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI PIOTRKOWSKIEJ W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ,

  LUB BEZ OPŁAT GOTÓWKĄ BEZPOŚREDNIO W KASIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI PIOTRKOWSKIEJ W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ PRZY UL. SZKOLNEJ 6.

  PIERWSZEJ OPŁATY NALEŻY DOKONAĆ ZA III KWARTAŁ 2013 R. W TERMINIE DO 15 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

  Kwartalna wysokość opłaty wynika ze złożonych deklaracji i jest obliczona w następujący sposób: dla osób deklarujących selektywną zbiórkę odpadów: 6,80 zł (stawka za 1 miesiąc od 1 osoby) x liczba osób zamieszkujących posesję x 3 (ilość miesięcy w kwartale).

  Stawka opłaty dla osób, które nie segregują odpadów wynosi 10,00 zł miesięcznie od osoby.

  Potrzeba czasu aby nowy system gospodarowania odpadami aby funkcjonował bez zarzutów. Pierwsze tygodnie po jego wprowadzeniu przyniosły znaczne utrudnienia dla mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska. Wiązały się one głównie z brakiem wystarczającej liczby pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Wykonawca nie był w stanie dostarczyć pojemników do wszystkich posesji ze względu na powszechnie w Polsce występujący problem z ich nabyciem. W związku z tym czasowo dopuszczono możliwość zastąpienia brakujących pojemników workami do selektywnej zbiórki odpadów. Wykonawca spodziewa się, że problem ten zostanie rozwiązany do końca września b.r.

  W związku z pojawiającymi się pytaniami przypominamy, że posegregowane odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych przyjmowane są do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Cmentarnej 22 w Woli Krzysztoporskiej w każdą sobotę w godzinach 800 – 1800. Mogą to być: zużyte opony, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, usunięte tynki, tapety, okleiny itp., zmieszane odpady z remontów i demontażu, leki, baterie i akumulatory, lampy, żarówki, świetlówki, urządzenia zawierające freony, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe. PSZOK w tym roku jest czynny do końca października, wznowi swą działalność w kwietniu przyszłego roku.

  ODPADY KOMUNALNE są to odpady powstające w gospodarstwach domowych. Istotne jest więc, aby powstawały w gospodarstwach domowych, bądź też by były podobne do takich odpadów z uwagi na skład lub charakter.

  Przypominamy również zasady segregacji odpadów komunalnych (tabela poniżej).

   

  Pojemniki na odpady zmieszane - ZIELONE

  Pojemniki na szkło

  - POMARAŃCZOWE

  Pojemniki na odpady suche
  - ŻÓŁTE

  wolno wrzucać

  nie wolno

  wrzucać

  wolno wrzucać

  nie wolno

  wrzucać

  wolno

  wrzucać

  nie wolno

  wrzucać

  komunalne nieczystości stałe pozostałe po segregacji

  gorącego popiołu, śniegu, lodu, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, odpadów przemysłowych i medycznych, baterii i akumulatorów, żarówek i świetlówek, sprzętu RTV i AGD oraz jego elementów

  opakowania szklane bez zawartości, opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego, butelki, słoiki, flakony

  opakowań szklanych z zawartością, szkła nieprzeźroczystego, szkła okiennego, szkła klejonego, szkła zbrojonego, szkła żaroodpornego, szyb samochodowych, porcelany, talerzy, żarówek, świetlówek, zniczy, donic, termometrów

   

  czyste opakowania z: tworzyw sztucznych, metalu, papieru i tektury, butelki typu PET, butelki po chemii gospodarczej, opakowania po kefirach i jogurtach, folię opakowaniowa, gazety, papier do pisania, kartony i pudełka, puszki i folię aluminiową, złom metali kolorowych, czyste kartoniki po sokach, napojach i produktach mlecznych

  odpadów organicznych, opakowań zawierających substancje organiczne, tekstyliów, odzieży, popiołu, szkła, porcelany, worków po nawozach, sznurków, folii ogrodniczej, odpadów budowlanych, elementów instalacji wodno-kanalizacyjnych, żarówek, świetlówek, baterii, pojemników po olejach i farbach, opakowań po lekarstwach, odpadów z samochodów, sprzętu RTV i AGD

   

   

   

   

   

   

   

  Problemy lub wątpliwości związane z gospodarowaniem odpadami występujące na terenie naszej Gminy należy zgłaszać do Referatu Gospodarki Komunalnej, pokój nr 14 w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska (tel. 44 616 39 83) lub bezpośrednio do Wykonawcy – EKO-REGION Sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Bawełnianej 18 (tel.: 44 632 39 00).

   

   

   

  Trwa wczytywanie dokumentu ... szybkość zależy od prędkości twojego łącza ...

  Trwa wczytywanie dokumentu ... szybkość zależy od prędkości twojego łącza ...

   

   

  Czytaj więcej...


  Czwartek, 22 sierpnia 2013

  XXXVII Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 6/8 Drukuj
  czwartek, 22 sierpnia 2013 22:29 XXXVII Sesja Rady Gminy (25.07.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXVII Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 25 lipca 2013 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części.

  Szósta część relacji obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. 1300 do godz. 1330.

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 08/2013 r.

  {youtube}v0gN7CYf_78|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  środa, 21 sierpnia 2013

  XXXVII Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 5/8 Drukuj
  środa, 21 sierpnia 2013 23:31 XXXVII Sesja Rady Gminy (25.07.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXVII Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 25 lipca 2013 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części.

  Piąta część relacji obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od ~ godz. 1217 (zakończenie przerwy) do godz. 1300.

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 08/2013 r.

  {youtube}jX0gA650TMs|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Wtorek, 20 sierpnia 2013

  XXXVII Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 4/8 Drukuj
  wtorek, 20 sierpnia 2013 22:48 XXXVII Sesja Rady Gminy (25.07.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXVII Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 25 lipca 2013 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na ~ 30 minutowe części.

  Czwarta część relacji obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od ~ godz. 1140 (zakończenie przerwy) do ~ godz. 1207 (ponowne ogłoszenie przerwy w obradach).

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 08/2013 r.

  {youtube}0DlExUztZ3I|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Poniedziałek, 19 sierpnia 2013

  XXXVII Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 3/8 Drukuj
  poniedziałek, 19 sierpnia 2013 22:28 XXXVII Sesja Rady Gminy (25.07.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXVII Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 25 lipca 2013 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na ~ 30 minutowe części.

  Trzecia część relacji obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. 1100 do ~ godz. 1124 (ogłoszenie przerwy w obradach).

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 08/2013 r.

  {youtube}FJ_s0i7AeOQ|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Niedziela, 18 sierpnia 2013

  XXXVII Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 2/8 Drukuj
  niedziela, 18 sierpnia 2013 08:49 XXXVII Sesja Rady Gminy (25.07.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXVII Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 25 lipca 2013 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na ~ 30 minutowe części.

  Druga część relacji obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. 1030 do godz. 1100.

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 08/2013 r.

  {youtube}tj3I7X-B8pw|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Sobota, 17 sierpnia 2013

  XXXVII Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 1/8 Drukuj
  sobota, 17 sierpnia 2013 09:54 XXXVII Sesja Rady Gminy (25.07.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXVII Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 25 lipca 2013 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na ~ 30 minutowe części.

  Pierwsza część relacji obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. 1005 (otwarcie obrad) do godz. 1030.

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 08/2013 r.

  {youtube}m5ZLs350uLw|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Czwartek, 08 sierpnia 2013

  Gminne Zawody Pożarnicze 2013 Drukuj
  czwartek, 08 sierpnia 2013 08:33 Informacje bieżące

  Gminne zawody sportowo-pożarnicze z uwagi na duże zainteresowanie jak też liczbę zgłoszonych do udziału jednostek OSP, odbyły się w dwóch etapach. Pierwszy etap odbył się w dniu 23 czerwca 2013 roku w miejscowości Wola Krzysztoporska gdzie był zasadniczą częścią imprezy gminnej "Bawmy się do woli". W trakcie tej części zawodów następujące jednostki OSP wystawiły swoje reprezentacyjne drużyny młodzieżowe i żeńskie w kategoriach:

  • młodzik (mężczyźni do lat 12): Rokszyce,
  • junior młodszy (mężczyźni od lat 12 do lat 15): Piekary i Majków Duży,
  • junior starszy (mężczyźni od lat 16 do lat 18 lat): Bujny, Gomulin, Majków Duży, Rokszyce, Wola Krzysztoporska,
  • drużyna żeńska: Bujny, Blizin, Majków Duży, Wola Krzysztoporska.

  {phocagallery view=category|categoryid=50|imageid=2573|imageshadow=none|displayname=0|displaydetail=0|float=left|displaydownload=0|displaybuttons=0|displaydescription=0|displayimgrating=0}Po raz pierwszy wprowadzono do gminnych zawodów sportowo-pożarniczych kategorię sportową "przeciąganie liny". Ta konkurencja od razu zyskała swoich fanów. Jednostki które wystawiły do tej konkurencji swoje reprezentacje to: Piekary, Wożniki, Bujny, Gomulin, Blizin, Majków Duży, Rokszyce, Wola Krzysztoporska, Parzniewice. W poszczególnych kategoriach jednostki wywalczyły następujące miejsca:

  • młodzik: I miejsce MDP z OSP Rokszyce w składzie: Lasota Mateusz, Lasota Mikołaj, Lasota Kacper, Marusiński Piotr, Chojnacki Sebastian, Jończyk Adam,
  • junior młodszy: dwa I miejsca  MDP OSP Piekary i OSP Majków Duży,
  • junior starszy: I miejsce MDP OSP Gomulin, II miejsce MDP OSP Wola Krzysztoporska III miejsce MDP OSP Bujny, IV miejsce MDP OSP Majków Duży, V miejsce MDP OSP Rokszyce,
  • drużyna żeńska: I miejsce OSP Bujny, II miejsce OSP Wola Krzysztoporska, III miejsce OSP Blizin, IV miejsce  Majków Duży,
  • przeciąganie liny: I miejsce OSP Rokszyce, II miejsce Majków Duży, III miejsce Bujny.

  {phocagallery view=category|categoryid=50|imageid=2519|imageshadow=none|displayname=0|displaydetail=0|float=left|displaydownload=0|displaybuttons=0|displaydescription=0|displayimgrating=0}Drugi etap Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych odbył się w dniu 7 lipca 2013 roku w miejscowości Krężna. Do zawodów swoje reprezentacje wystawiły wszystkie jednostki z miejscowości: Krężna, Krzyżanów, Piekary, Mąkolice, Bogdanów, Wożniki, Bujny, Gomulin, Jeżów, Blizin, Majków Duży, Rokszyce, Wola Krzysztoporska, Oprzężów i Parzniewice. Tradycyjne swoją reprezentację wystawił też Samorząd Gminny. W trakcie zawodów seniorzy uzyskali następujące lokaty: I miejsce ubiegłoroczny finalista zawodów OSP Rokszyce, II miejsce OSP Krężna, III miejsce OSP Wola Krzysztoporska, IV miejsce OSP Gomulin, V miejsce OSP Majków Duży, VI miejsce OSP Blizin, VII miejsce OSP Oprzężów, VIII miejsce OSP Mąkolice, IX miejsce OSP Parzniewice, X miejsce OSP Bogdanów, XI miejsce OSP Woźniki. Reprezentacje OSP Krzyżanów, Piekar,  Bujen  i Jeżowa nie ukończyły ćwiczeń i nie zostały sklasyfikowane.

  {phocagallery view=category|categoryid=50|imageid=2590|imageshadow=none|displayname=0|displaydetail=0|float=left|displaydownload=0|displaybuttons=0|displaydescription=0|displayimgrating=0}Uroczystości przebiegały w miłej i uroczystej atmosferze. Uroczystą defiladę MDP OSP w dniu 23 czerwca otwierała orkiestra OSP z Gomulina, a w dniu 7 lipca orkiestra OSP z Bogdanowa otwierała zawody i koncertowała w Krężnej. Uroczystą defiladę pododdziałów prowadził Komendant Gminny Mirosław Jakubczyk, który złożył także meldunek Wójtowi Gminy Romanowi Drozdkowi. Licznie przybyłych gości witali na czele z  Przewodniczącą Rady Gminy i Wójtem Gminy Wola Krzysztoporska, oraz przedstawicielami KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim i kapelanem strażaków OSP Wola Krzysztoporska ks. Grzegorzem Cierlińskim witał Przezs Zarządu Gminnego ZOSP RP Grzegorz Konecki. Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Grzegorz Konecki jako najważniejszych wymienił uczestników zawodów, wszystkich strażaków i radnych oraz publiczność. Przybyłe na zawody drużyny prezentowały wysoki poziom wyszkolenia. Po zakończeniu zawodów wszystkie drużyny otrzymały podziękowania i pamiątkowe nagrody, a dodatkowo zwycięskie drużyny otrzymały puchary i talony ufundowane przez Gminę Wola Krzysztoporska z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu strażackiego.

  {phocagallery view=category|categoryid=49|imageid=2430|imageshadow=none|displayname=0|displaydetail=0|float=left|displaydownload=0|displaybuttons=0|displaydescription=0|displayimgrating=0}Tegoroczne zawody okazały się wspaniałym sprawdzianem umiejętności strażackich jak też widowiskiem na miarę oczekiwań licznie zgromadzonej publiczności z terenu całej Gminy i okolicy. Wspaniała atmosfera zabawy i rywalizacji towarzyszyła uczestnikom do końca imprezy. Największy aplauz drużyn pożarniczych i publiczności wzbudziła decyzja drużyny samorządowej, która tradycyjnie zrezygnowała z wywalczonej nagrody i przekazała ją na rzecz młodzieżowych drużyn uczestniczących w zawodach. Ceremonii zamknięcia dokonał tradycyjnie Komendant Gminny ZOSP RP w Woli Krzysztoporskiej Mirosław Jakubczyk.

  Zapraszamy do zapoznania się z galeriami fotografii z imprez: zawody juniorów >>zawody seniorów >>

  Czytaj więcej...


  Czwartek, 01 sierpnia 2013

  Izba regionalna Drukuj
  czwartek, 01 sierpnia 2013 00:00 Historia miejscowości - artykuły

  W budynku Szkoły Podstawowej w Gomulinie od kwietnia br. funkcjonuje minimuzeum, będące dziełem nauczycielki plastyki Joanny Sobutkowskiej oraz pomagających jej uczniów – Karola Gajdy i Klaudii Wężyk. Eksponaty do stworzonej izby regionalnej gromadzone były latami, ostatnio  uzupełniono zasoby z różnych źródeł. Najwięcej przedmiotów przekazał Krzysztof Cieślak z Pracy, rodziny Państwa Szymańskich i Michalaków z Woźnik, uczniowie - m. in. Daria Mądra i Agata Plich, a także nauczyciele

  Piękne, własnoręcznie wykonane przedmioty ozdobne z kolorowych kwiatów przekazały również panie Julia Karlińska i Krystyna Lauks. Izba regionalna będzie wzbogacała swoje zbiory o kolejne eksponaty. Już teraz odwiedzające ją osoby mają bezpośrednią okazję poznać sposób życia swoich przodków – mogą obejrzeć przedmioty codziennego użytku i poznać ich zastosowanie.

  Mogą również zobaczyć wystrój dawnej izby mieszkalnej, czy też wspaniałe, barwne stroje ludowe, obrazujące bogactwo kultury ludowej naszego rejonu.

  „Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro-Ojczyznę” - Jan Paweł II

  Czytaj więcej...


  środa, 31 lipca 2013

  Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury Drukuj
  środa, 31 lipca 2013 12:24 Modernizacja GOK

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  w ramach projektu:

  UMACNIANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POPRZEZ MODERNIZACJĘ I WYPOSAŻENIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ ORAZ ORGANIZACJĘ IMPREZY KULTURALNEJ "SMAKI KRÓLOWEJ BONY"

  Realizowany w latach 2010-2013 projekt pn.  „Umacnianie pozytywnego wizerunku Województwa Łódzkiego poprzez modernizację i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej oraz organizację imprezy kulturalnej ”Smaki Królowej Bony”  dobiegł końca. Zakończono przewidziane w projekcie roboty budowlane. Zmodernizowano infrastrukturę obiektu, w tym salę widowiskową. Umożliwi to organizowanie wielu imprez kulturalnych, mających  wpływ na rozwój kultury w całym  regionie.

  Gmina Wola Krzysztoporska na realizację projektu pozyskała w 2011 roku dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 339 082,85 mln zł, całkowita wartość zadania wyniosła 2 759 356,33  zł. Po przeprowadzonych robotach obiekt jest jednym z najnowocześniejszych tego typu budynków w powiecie piotrkowskim. Dotychczas prowadzona działalność GOK zamykała się w granicach powiatu, teraz jest szansa, że obiekt stanie się regionalnym centrum kultury.

  Czytaj więcej...


  Niedziela, 28 lipca 2013

  Koło Gospodyń Wiejskich z Rokszyc Drukuj
  niedziela, 28 lipca 2013 12:15 Kola Gospodyń Wiejskich

  Do lat 90 XX wieku KGW Rokszyce I było kołem, które prowadziło wśród kobiet wiejskich działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną. Liczyło wtedy 20 członkiń, a przewodniczącą była Krystyna Adamczyk. Pod koniec lat 90 ubiegłego wieku działalność koła ograniczała się już tylko do spotkań okolicznościowych takich jak np. Dzień Kobiet czy Dzień Matki. Z biegiem czasu, postęp techniczny i zmiany w sposobie funkcjonowania ludzi na wsi doprowadziły do tego, że działalność koła umarła "śmiercią naturalną". Dopiero rok 2011 przyniósł odrodzenia dla społeczności wsi Rokszyce I. Zaczęło się od emocjonujących wyborów sołtysa wsi, którym został Mariusz Lasota. To właśnie on krótko po objęciu stanowiska sołtysa podjął działania zmierzające do reaktywacji KGW Rokszyce I. I tak 2 maja 2011 roku odbyło się spotkanie kilkunastu mieszkanek wsi Rokszyce I, które na nowo powołały do życia koło.

  Panie z KGW Rokszyce I przygotowały potrawy na konkurs kulinarny, który odbył się w 2012 roku w Glinie podczas "Wesołej Majówki"

  Były to: Grażyna Adamczyk, Krystyna Adamczyk, Małgorzata Chudy, Bogusława Dziubecka, Cecylia Hilska, Zdzisława Kaźmierczak, Elżbieta Junicka, Małgorzata Junicka, Anna Lasota, Małgorzata Lasota, Teresa Lasota, Anna Muszalak, Elżbieta Pełka, Agnieszka Skupień, Ewa Stramska, Grażyna Wężyk i Magdalena Wężyk. Wybrano nowy zarząd, w skład którego weszły: Elżbieta Junicka – przewodnicząca, Bogusława Dziubecka – zastępca przewodniczącej, Agnieszka Skupień – sekretarz, Małgorzata Chudy – skarbnik, Magdalena Wężyk – członek zarządu.

  Już po 3 miesiącach działalności panie z KGW przygotowały wieniec dożynkowy dla Wójta Gminy Wola Krzysztoporska – Romana Drozdka (Dożynki Mzurki 2011). Przy pełnym zaangażowaniu i zdyscyplinowaniu wszystkich członkiń oraz sołtysa wsi powstał wieniec oryginalny i niepowtarzalny. Podczas ceremonii jego wręczania członkinie koła wykonały przyśpiewki dożynkowe własnego autorstwa przy akompaniamencie Dariusza Ogrodnika.
  Panie starają się brać aktywny udział w imprezach i spotkaniach organizowanych przez GOK w Woli Krzysztoporskiej.

  Na ubiegłorocznej "Wesołej Majówce" w Glinie koło zajęło zaszczytne 3 miejsce w konkurencjach sportowo - kulinarnych. Członkinie koła biorą również udział w różnych konkurencjach sportowych, a w jednej z nich "ujeżdżanie byka" Agnieszka Skupień zajęła 3 miejsce. Koło ściśle współpracuje z lokalną jednostką OSP, która pomaga i wspiera panie w ich działalności.

  Bieżąca działalność koła finansowana jest ze składek członkowskich oraz nagród (talonów) za udział w konkurencjach kulinarno - sportowych. Z pozyskanych funduszy zakupione zostały naczynia kuchenne. Mimo tego koło podjęło się przygotowania w tym roku "Wesołej Majówki" – konkursu kulinarno - sportowego dla kół gospodyń wiejskich z terenu naszej Gminy. Była to impreza plenerowa na nowo powstałym boisku sportowym, które zostało oficjalnie w tym dniu otwarte przez sołtysa wsi i władze Gminy.

  Członkinie KGW Rokszyce I (zdjęcie wykonane przed budynkiem Domu Ludowego w Rokszycach, rok 2013)

  Czytaj więcej...


  Piątek, 19 lipca 2013

  Honorowi Dawcy Krwi z Gomulina Drukuj
  piątek, 19 lipca 2013 14:44 Inne

  Gomulińscy strażacy w sobotę 22 czerwca 2013 r. pokazali, że oprócz profesjonalnego działania w akcjach ratowniczo - gaśniczych potrafią również zaprezentować się z od strony bardzo dobrze funkcjonującego zaplecza organizacyjnego.  W tym dniu w remizie Klub Honorowych Krwiodawców OSP w Gomulinie zorganizował zbiórkę krwi.

  Akcję zaplanowano od godz. 1000 do godz. 1300. Zgłosiły się aż 32 osoby, jednak 13 spośród nich z różnych względów zdrowotnych nie zostało zakwalifikowanych do pobrania krwi. Jak mówi przewodniczący Klubu Dariusz Owczarek: „Popularność gomulińskiego Klubu Honorowych Krwiodawców ciągle rośnie, jego członkami są nie tylko strażacy, ale również liczna społeczność z terenu samego Gomulina i wsi ościennych."

  Następna zbiórka krwi zostanie przeprowadzona już 24 sierpnia. Zapraszamy.

  Czytaj więcej...


  Czwartek, 18 lipca 2013

  Przyjaźn i sport Drukuj
  czwartek, 18 lipca 2013 21:07 Aktualności

  Już 23 raz Polski Komitet Olimpijski zorganizował Ogólnopolski Konkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadanie olimpijskie. W tym roku zaszczytne miano laureata konkursu przypadło uczennicy klasy Va Gimnazjum w GomulinieJulii Michalskiej za pracę literacką zatytułowaną  „Przyjaźń i sport – męska rzecz”. We wtorek, 18 czerwca 2013 r.  Julia z opiekunem – A. Czerwińską i rodzicami wzięła udział w uroczystym podsumowaniu zmagań  literackich w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Spotkanie miało bardzo podniosły i dostojny charakter. Przybyło wielu znamienitych gości, m.in. Adam Kraśnicki – prezes PKOL, Irena Szewińska – członek MKOL, Renata Susałko z  Polskiego Radia, przedstawiciel Ministra Sportu i Turystyki.

  Laureatka Julia Michalska z 7-krotną medalistką olimpijską, członkinią MKOL, wiceprezesem PKOL- Ireną Szewińską

  Nad organizacją całej uroczystości czuwała Pani Magdalena Rejf. Najpierw wszyscy zostali zaproszeni do zwiedzania Muzeum Sportu i Turystyki. Z zainteresowaniem obserwowali ekspozycje i słuchali  ciekawostek z życia olimpijczyków. Następnie, w sali konferencyjnej, głos zabrał Krzysztof Zuchora – przewodniczący jury. Podziękował uczestnikom za wysiłek włożony w tworzenie opowiadań i przedstawił myśli wypływające z nagrodzonych prac. Po odczytaniu fragmentów opowiadań przez aktorkę Dorotę Bierkowską, nastąpiła ceremonia wręczania nagród laureatom i nauczycielom. Uhonorowane zostały również osoby, które mają swój osobisty wkład w przygotowanie konkursu. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem.
  W ramach nagrody konkursowej Julia Michalska weźmie udział w Międzynarodowym Olimpijskim Obozie Młodzieżowym na Słowacji. Gratulujemy!

  Czytaj więcej...


  Wtorek, 16 lipca 2013

  Budowa szkoły w Bujnach Drukuj
  wtorek, 16 lipca 2013 07:16 Inne

  Dobiega końca realizacja inwestycji „Budowa nowoczesnego centrum edukacyjno-sportowego w miejscowości Bujny”. Za kwotę  5,4 mln złotych wyłoniona w przetargu firma MAKSEL-STYL Sp. z o.o. wykona na terenie placówki oświatowej salę gimnastyczną, budynek przedszkola z zapleczem oraz placem zabaw, budynek stołówki, zagospodarowanie terenu, remont istniejącego budynku szkoły podstawowej. Uruchomienie wybudowanych obiektów planowane jest od nowego roku szkolnego 2013/2014.

  Zdjęcie wykonane podczas robót w sali gimnastycznej  - czerwiec 2013

  Czytaj więcej...


  Niedziela, 14 lipca 2013

  XXXVI Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 9/9 Drukuj
  niedziela, 14 lipca 2013 10:30 XXXVI Sesja Rady Gminy (28.06.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXVI Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 28 czerwca 2013 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na części.

  Dziewiąta, najdłuższa a zarazem ostatnia część relacji z XXXVI Sesji obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. 1500 do ogłoszenia zakończenia obrad czyli ~ godz. 1556. Nagranie, choć podzielone na części zawiera pełną relację z obrad (w lewym, górnym rogu nagrania widoczny jest licznik czasu i data).

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 07/2013 r.

  {youtube}wtXsFfK4Mw4|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Sobota, 13 lipca 2013

  XXXVI Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 8/9 Drukuj
  sobota, 13 lipca 2013 09:06 XXXVI Sesja Rady Gminy (28.06.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXVI Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 28 czerwca 2013 roku. Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na ~ 30 minutowe części.

  Ósma część relacji obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. 1430 do godz. 1500. Nagranie, choć podzielone na części zawiera pełną relację z obrad (w lewym, górnym rogu nagrania widoczny jest licznik czasu i data).

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 07/2013 r.

  {youtube}6uQ_BUrWOCc|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Piątek, 12 lipca 2013

  Młodzi posłowie Drukuj
  piątek, 12 lipca 2013 11:25 Aktualności

  Jakub Górecki i Mateusz Owczarek z Gimnazjum w Gomulinie wzięli udział w XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Tegoroczne obrady młodych posłów i posłanek z całej Polski odbyły się pod hasłem „Lokalny ekorozwój”. Uczniowie reprezentowali województwo łódzkie. Miejsce w poselskich ławach zagwarantowała uczniom debata dotycząca infrastruktury rowerowej w naszej Gminie, przygotowana pod kierunkiem nauczyciela historii i wos Ewy Maciołek.
  Uczniowie spotkali się z przedstawicielami klubów poselskich, marszałkiem Sejmu Ewą Kopacz, wicemarszałkami, Minister Edukacji Narodowej Krystyną Szumilas, Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem. Przede wszystkim jednak wzięli udział w obradach Sejmu, które zakończyły się podjęciem uchwały dotyczącej lokalnego ekorozwoju.
  14 czerwca odbyło się wojewódzkie podsumowanie tegorocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach z udziałem Łódzkiego Kuratora Oświaty Jana Kamińskiego oraz przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów szkół i opiekunów projektu. Jakub i Mateusz jako autorzy najlepiej wykonanego zadania konkursowego odczytali sprawozdanie z prac Komisji Problemowej, która przygotowywała projekt uchwały głosowanej podczas sesji Sejmu (w  obradach tej komisji obaj uczestniczyli 11 i 12 maja w Sulejówku i w Warszawie). Podczas spotkania zostały wręczone posłom i posłankom województwa łódzkiego nagrody ufundowane przez kuratora oświaty i organy prowadzące. Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zaszczycił swoją obecnością wojewódzkie podsumowanie Sejmu i wręczył chłopcom cenne nagrody. Dyrektor Gimnazjum Irena Kasztelan i Ewa Maciołek otrzymały podziękowania z rąk kuratora łódzkiego. Udział w XIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży był dla uczniów niezwykłą lekcją demokracji.

  Czytaj więcej...

  XXXVI Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 7/9 Drukuj
  piątek, 12 lipca 2013 06:51 XXXVI Sesja Rady Gminy (28.06.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXVI Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 28 czerwca 2013 roku.  Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na ~ 30 minutowe części.

  Siódma część relacji obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. 1400 do godz. 1430. Nagranie, choć podzielone na części zawiera pełną relację z obrad (w lewym, górnym rogu nagrania widoczny jest licznik czasu i data).

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza

  Gmina Wola Krzysztoporska 07/2013 r.

  {youtube}ctpPCqzNQao|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Czwartek, 11 lipca 2013

  XXXVI Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 6/9 Drukuj
  czwartek, 11 lipca 2013 07:17 XXXVI Sesja Rady Gminy (28.06.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXVI Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 28 czerwca 2013 roku.  Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na ~ 30 minutowe części.

  Szósta część relacji obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. 1300 do godz. 1400 bez uwzględnienia przerwy w obradach, która trwała od godz. 1336 do godz. 1355. Nagranie, choć podzielone na części zawiera pełną relację z obrad (w lewym, górnym rogu nagrania widoczny jest licznik czasu i data).

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza.

  Gmina Wola Krzysztoporska 07/2013 r.

  {youtube}h0fywqPZ-Hk|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Poniedziałek, 08 lipca 2013

  Festyn rodzinny w Pawłowie Drukuj
  poniedziałek, 08 lipca 2013 13:20 Wydarzenia, Uroczystości

  Z inicjatywy Rady Sołeckiej Pawłowa Górnego, miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich i Gminnego Zrzeszenia LZS zorganizowany został festyn sportowo-rekreacyjny. Impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności, uczestniczyło w niej ponad 250 osób.

  Wspólnie bawiły się całe rodziny. Wśród przygotowanych przez organizatorów konkurencji sportowych znalazły się m.in. rzuty ringo, podkową i lotką, biegi w workach, czy konkurs rodzinny na wbijanie gwoździa w pieniek, w którym to rywalizowały duety: mama+córka/syn, tata+córka/syn lub dziadek+ wnuczka/wnuk.

  Imprezą towarzyszącą był turniej piłki nożnej mężczyzn drużyn 7-osobowych o puchar sołtysa Pawłowa Górnego – Agnieszki Mikołajczyk, do którego  zgłosiły się 4 drużyny: LZS Parzniewice, LZS Blizin, LZS Wygoda i LZS Pawłów Górny. Zwycięzcą rozgrywek została reprezentacja gospodarzy. Festyn zakończył się pieczeniem kiełbas przy ognisku.

  Czytaj więcej...

  Rewitalizacja centrum Bogdanowa Drukuj
  poniedziałek, 08 lipca 2013 13:08 Inne

  W miesiącu maju 2013 r. dokonano odbioru robót w ramach drugiego etapu inwestycji Rewitalizacja centrum miejscowości Bogdanów. W pierwszym etapie prac zmodernizowano ulicę Krótką. W tym roku odnowiony został skwer przed kościołem parafialnym. Roboty budowlane polegały na wykonaniu  nowego  ogrodzenia skweru, chodników i parkingów, nowych ławek i koszy na śmieci, odnowiono również  starą syrenę strażacką. Na skwerze zgodnie z projektem rewitalizacji zieleni usunięto stare i chore drzewa oraz dokonano nasadzeń nowej zieleni. Wartość prac  wyniosła 165 tys. zł. W kolejnym etapie inwestycji planowane jest wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nowej nawierzchni na ulicy Kwiatowej.

  Skwer w Bogdanowie – czerwiec 2013 Pracownicy UG – przygotowania do kolejnego etapu prac

  Czytaj więcej...

  XXXVI Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 5/9 Drukuj
  poniedziałek, 08 lipca 2013 06:56 XXXVI Sesja Rady Gminy (28.06.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXVI Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 28 czerwca 2013 roku.  Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na ~ 30 minutowe części.

  Piąta część relacji obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. 1230 do godz. 1300. Nagranie, choć podzielone na części zawiera pełną relację z obrad (w lewym, górnym rogu nagrania widoczny jest licznik czasu i data).

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza.

  Gmina Wola Krzysztoporska 07/2013 r.

  {youtube}4HTvbXIjl4I|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Niedziela, 07 lipca 2013

  Cudownych rodziców mam Drukuj
  niedziela, 07 lipca 2013 14:35 Wydarzenia, Uroczystości

  Cudownych rodziców mam” - pod takim hasłem 3 czerwca w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Bogdanowie odbył się festyn rekreacyjno-sportowy z okazji Dnia Rodziny. Uroczystość łączyła trzy ważne rodzinne święta: Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca. Imprezę uświetniły swoją obecnością Przewodnicząca Rady Gminy Maria Głowacka i Przewodnicząca KGW w Bogdanowie Anna Robak.

  Festyn rozpoczęto przygotowaną przez uczniów częścią artystyczną. Następnie licznie przybyli rodzice z różnym skutkiem rywalizowali w zabawach i konkurencjach sportowych ze swoimi pociechami. Wszyscy znakomicie się bawili, a po ogłoszeniu wyników poszczególnych konkurencji i wręczeniu nagród gospodynie bogdanowskiego KGW zaprosiły na przygotowany przez siebie poczęstunek. Impreza zakończyła się dyskoteką.

  Czytaj więcej...

  Modernizacja GOK - informacje bieżące Drukuj
  niedziela, 07 lipca 2013 11:00 Inne

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  UMACNIANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POPRZEZ MODERNIZACJĘ I WYPOSAŻENIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ ORAZ ORGANIZACJĘ IMPREZY KULTURALNEJ ”SMAKI KRÓLOWEJ BONY


  Modernizacja GOK-u zbliża się do ukończenia. Ze względu na związane z czynnościami odbiorowymi zalecenia Państwowej Straży Pożarnej (m.in. wykonanie klapy dymowej) termin zakończenia robót planowany jest na miesiąc sierpień. W tym też miesiącu planowane jest oddanie budynku do użytkowania. Na zdjęciu sala kinowa – czerwiec 2013.

  Wygląd odnowionej sali widowiskowej

  Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

  Czytaj więcej...


  Sobota, 06 lipca 2013

  Wesoła Majówka Drukuj
  sobota, 06 lipca 2013 14:54 Imprezy, wydarzenia

  W sobotnie popołudnie 25 maja br. w Rokszycach I odbył się II Gminny Turniej Kół Gospodyń WiejskichWesoła Majówka”. W tegorocznych zmaganiach o tytuł lidera wzięło udział 25 zespołów. Aktywne Panie zmagały się w czterech konkurencjach: "Wydój Mućkę”- dojenie sztucznej krowy, wiązanie słomy w snopy na czas, strażacki wąż z ziemniakiem oraz konkurencja kulinarna – przygotowanie jednego ciasta z owocami i sałatki wiosennej.

  Barwna prezentacja KGW, ciekawe inspiracje wystawowe oraz zabawne i pomysłowe podejście do konkurencji sportowych to tylko nieliczne atuty mieszkanek Gminy Wola Krzysztoporska, jakie mogliśmy zobaczyć w trakcie imprezy. Panie wykazały się wielką kreatywnością połączoną niejednokrotnie z umiejętnościami  aktorskimi.

  Poziom, który zaprezentowały nasze Panie, jest bardzo wysoki. Zaangażowanie, które włożono w przygotowanie się do konkurencji – pomysły sposób przekazu dostarczały widowni mnóstwo dobrego humoru i atrakcji.

  Komisja oceniająca miała niejednokrotnie problem oceny, gdyż w pierwszej konkurencji ”Niesforna Mućka” dysponowała zbyt dużą ilością mleka. Po podliczeniu ogólnej punktacji za poszczególne konkurencje laureatami konkursu zostali: I miejsce - KGW GLINA, II  miejsce - KGW GOMULIN, III miejsce - KGW GĄSKI.

  Turniej był również okazją do oficjalnego otwarcia boiska sportowego. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Roman Drozdek, Przewodnicząca Rady Gminy Maria Głowacka, Przewodnicząca KGW Rokszyce I Elżbieta Junicka i sołtys Rokszyc I Mariusz Lasota.

  W uroczystości uczestniczył także proboszcz Parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Pokoju w Piotrkowie Tryb. ks. Stanisław Stępień.

  Pierwszy mecz piłki nożnej na świeżo oddanym boisku rozegrany pomiędzy drużyną samorządowców a LZS Rokszyce I zakończył się remisem 3:3.

  Ognisko z pieczonymi kiełbaskami oraz występ zespołu wokalnego ”Pasjonatki” wprowadziło wszystkich w biesiadny nastrój, a zabawa z zespołem Red Dance trwała do późnych godzin wieczornych.

  Zapraszamy do zapoznania się z relacją z imprezy zamieszczoną na oficjalnej stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury >>

  Czytaj więcej...

  XXXVI Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 4/9 Drukuj
  sobota, 06 lipca 2013 10:21 XXXVI Sesja Rady Gminy (28.06.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXVI Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 28 czerwca 2013 roku.  Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na ~ 30 minutowe części.

  Czwarta część relacji obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. 1200 do godz. 1230. Nagranie, choć podzielone na części zawiera pełną relację z obrad (w lewym, górnym rogu nagrania widoczny jest licznik czasu i data).

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza.

  Gmina Wola Krzysztoporska 07/2013 r.

  {youtube}04edluJfp3I|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Czwartek, 04 lipca 2013

  XXXVI Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 3/9 Drukuj
  czwartek, 04 lipca 2013 22:57 XXXVI Sesja Rady Gminy (28.06.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXVI Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 28 czerwca 2013 roku.  Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na ~ 30 minutowe części.

  Trzecia część relacji obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. 1100 do godz. 1200 bez uwzględnienia przerwy w obradach, która trwała od godz. 1126 do godz. 1145. Nagranie, choć podzielone na części zawiera pełną relację z obrad (w lewym, górnym rogu nagrania widoczny jest licznik czasu i data).

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza.

  Gmina Wola Krzysztoporska 07/2013 r.

  {youtube}FPrwFVlgfwU|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  środa, 03 lipca 2013

  XXXVI Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 2/9 Drukuj
  środa, 03 lipca 2013 07:15 XXXVI Sesja Rady Gminy (28.06.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXVI Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 28 czerwca 2013 roku.  Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na ~ 30 minutowe części.

  Druga część materiału zarejestrowanego podczas XXXVI Sesji Rady Gminy obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. ~ 1030 do godz. 1100. Nagranie, choć podzielone na części zawiera pełną relację z obrad (w lewym, górnym rogu nagrania widoczny jest licznik czasu i data).

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie, montaż, publikacja: Błażej Ligęza.

  Gmina Wola Krzysztoporska 07/2013 r.

  {youtube}bTneArFwnpA|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Wtorek, 02 lipca 2013

  Gospodarowanie odpadami - aktualności Drukuj
  wtorek, 02 lipca 2013 11:30 Gospodarka komunalna

  Od 1 lipca br odbiór odpadów z terenu Gminy Wola Krzysztoporska odbywa się na nowych zasadach. Na początku pojawiły się jednak problemy. We wszystkich gminach w Polsce zaszła konieczność ustawienia znacznych ilości nowych pojemników i producenci nie są w stanie sprostać zamówieniom. W związku z trudnościami w zakupie pojemników firma, którą wybrano w procesie przetargowym tj. EKO-REGION Sp. z o. o. nie dostarczyła wszystkich pojemników na posesje mieszkańców.

  Powstały więc utrudnienia związane z prowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów. Wykonawca został wezwany do przedłożenia wyjaśnień dotyczących opóźnienia oraz określenia terminu, do którego zakończy wyposażanie w pojemniki wszystkie nieruchomości znajdujące się na terenie Gminy Wola Krzysztoporska. W okresie przejściowym do czasu wyposażenia wszystkich posesji w pojemniki odpady będą odbierane w dostarczonych przez firmę workach.

  II. Czynny jest już PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) przy ul. Cmentarnej 22 w Woli Krzysztoporskiej (przy oczyszczalni ścieków), do którego mieszkańcy Gminy mogą dostarczać odpady raz w tygodniu w każdą sobotę w godzinach 800 – 1800. W tym roku PSZOK będzie funkcjonował do końca października, w kolejnym roku wznowi działalność od początku kwietnia. Do PSZOK-u bez dodatkowych opłat można przekazywać posegregowane odpady komunalne: przeterminowane leki, bioodpady, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym wszelkiego rodzaju lampy, żarówki i świetlówki, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, odpady budowlane po remontach w budynkach mieszkalnych.

  III. Ponadto informujemy, że:
  - odbiór odpadów z posesji odbywa się w godzinach od 600 do 2200,
  - pracownicy spółki EKO-REGION nie mają prawa wstępu na posesję – w dniu odbioru odpadów pojemniki należy wystawić przed posesję lub umożliwić dostęp do pojemników w pergolach,
  - właścicielem pojemników jest EKO-REGION Sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. Bawełniana 18,
  - pojemniki są użyczone właścicielowi nieruchomości na czas obowiązywania umowy zawartej przez Spółkę z Gminą.

  Zdjęcie terenu przeznaczonego na PSZOK wykonane w miesiącu czerwcu 2013 r. podczas trwania robót związanych z uporządkowaniem, odwodnieniem i utwardzeniem placu

  IV. W Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zajmuje się Referat Gospodarki Komunalnej tel. 44 616 39 83. Bieżące informacje na temat odbioru odpadów (w tym harmonogram odbioru) dostępne są na stronie internetowej. Wszelkie spostrzeżenia i nieprawidłowości dotyczące zbiórki odpadów, w tym przypadki niedostarczenia na posesje pojemników lub dostarczenia pojemników o nieprawidłowej wielkości, można zgłaszać w Referacie Gospodarki Komunalnej lub bezpośrednio w firmie EKO-REGION Sp. z o.o. nr tel. 44 632 39 00.

  V. Segregowanie odpadów powinno być prowadzone według ściśle określonych zasad. Brak właściwej segregacji odpadów będzie skutkował zgłoszeniem takiej sytuacji do Urzędu Gminy. Nie należy dopuszczać do przepełniania pojemnika – pojemnik można wypełniać tylko do wysokości ograniczonej zamkniętą klapą. Poniżej zamieszczamy informacje na temat przeznaczenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

  Pojemniki na odpady zmieszane - ZIELONE

  Pojemniki na szkło

  - POMARAŃCZOWE

  Pojemniki na odpady suche
  - ŻÓŁTE

  wolno wrzucać

  nie wolno

  wrzucać

  wolno wrzucać

  nie wolno

  wrzucać

  wolno

  wrzucać

  nie wolno

  wrzucać

  komunalne nieczystości stałe pozostałe po segregacji

  gorącego popiołu, śniegu, lodu, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, odpadów przemysłowych i medycznych, baterii i akumulatorów, żarówek i świetlówek, sprzętu RTV i AGD oraz jego elementów

  opakowania szklane bez zawartości, opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego, butelki, słoiki, flakony

  opakowań szklanych z zawartością, szkła nieprzeźroczystego, szkła okiennego, szkła klejonego, szkła zbrojonego, szkła żaroodpornego, szyb samochodowych, porcelany, talerzy, żarówek, świetlówek, zniczy, donic, termometrów

   

  czyste opakowania z: tworzyw sztucznych, metalu, papieru i tektury, butelki typu PET, butelki po chemii gospodarczej, opakowania po kefirach i jogurtach, folię opakowaniowa, gazety, papier do pisania, kartony i pudełka, puszki i folię aluminiową, złom metali kolorowych, czyste kartoniki po sokach, napojach i produktach mlecznych

  odpadów organicznych, opakowań zawierających substancje organiczne, tekstyliów, odzieży, popiołu, szkła, porcelany, worków po nawozach, sznurków, folii ogrodniczej, odpadów budowlanych, elementów instalacji wodno-kanalizacyjnych, żarówek, świetlówek, baterii, pojemników po olejach i farbach, opakowań po lekarstwach, odpadów z samochodów, sprzętu RTV i AGD

  Czytaj więcej...

  Odpowiedź na sprzeciw mieszkańców - uzupełnienie Drukuj
  wtorek, 02 lipca 2013 10:22 Ekologia

  W związku z pismem złożonym przez mieszkańców miejscowości  Wola Krzysztoporska, w którym wyrażono sprzeciw przeciwko wydaniu pozytywnej decyzji na zmianę sposobu użytkowania hali produkcyjnej na halę produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem odpadów w miejscowości Wola Krzysztoporska, na działkach o nr ewid. 480/82, 480/97, 480/98, obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska dostępna jest uzupełniona, oficjalna odpowiedź Wójta Gminy na postawione zarzuty.

  Poniżej zamieszczone zostają skany oryginalnych dokumentów (pdf). Prosimy mieszkańców o zapoznanie się z zamieszczonym materiałem.

  Trwa wczytywanie dokumentu ... szybkość zależy od prędkości twojego łącza ...

  Trwa wczytywanie dokumentu ... szybkość zależy od prędkości twojego łącza ...

  Trwa wczytywanie dokumentu ... szybkość zależy od prędkości twojego łącza ...

   

  Czytaj więcej...

  Współna pasja Drukuj
  wtorek, 02 lipca 2013 08:51 Aktualności

  Gośćmi Szkoły Podstawowej im. gen. Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej byli państwo Julia i Grzegorz Karlińscy.

  Podczas spotkania z uczniami piątych i szóstych klas państwo Karlińscy opowiadali o swoich książkach, pracy nad nimi, inspiracjach,  historycznych fascynacjach i wspólnej pasji jaką jest historia naszego regionu.

  Państwo Karlińscy są autorami książki Oprzężów (monografia miejscowości i częściowo okolic, relacje mieszkańców napisane w formie opowiadań) oraz historycznej powieści "Tumawiec".

  Pani Julia jest współautorką dwóch monografii: "Rycerze św. Floriana: 90 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Gomulinie", oraz  "Z gryfem i koroną w herbie".

   

   

  Czytaj więcej...


  Poniedziałek, 01 lipca 2013

  XXXVI Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 1/9 Drukuj
  poniedziałek, 01 lipca 2013 23:37 XXXVI Sesja Rady Gminy (28.06.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXVI Sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 28 czerwca 2013 roku.  Ze względu na długość i fakt zamieszczania materiałów w sieci Internet pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na ~ 30 minutowe części.

  Pierwsza część materiału zarejestrowanego podczas XXXVI Sesji Rady Gminy obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. ~ 1004 (rozpoczęcie obrad) do godz. 1030. Nagranie, choć podzielone na części zawiera pełną relację z obrad (w lewym, górnym rogu nagrania widoczny jest licznik czasu i data).

  Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie i montaż: Błażej Ligęza
  Gmina Wola Krzysztoporska 07/2013 r.

  {youtube}LxWbYbAfKjE|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...

  Najlepsi w konkursach Drukuj
  poniedziałek, 01 lipca 2013 11:59 Aktualności

  Uczennica Gimnazjum w Gomulinie Kinga Białas zajęła I miejsce w IX Między-gimnazjalnym Konkursie "Gdybym był radnym..." organizowanym przez Gimnazjum nr 1 w Piotrkowie Tryb. Patronat nad konkursem objęła Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz Starostwo Powiatowe. Praca Kingi okazała się najlepsza, spośród wszystkich 32 nadesłanych z całego powiatu. Uczennica swoje pomysły na ulepszenie życia mieszkańców Gminy Wola Krzysztoporska przedstawiła w formie magazynu publicystycznego, dołączając zdjęcia miejsc, które wymagają interwencji. Wyróżnienie w tym konkursie otrzymała Adrianna Kopeć. Uczennice podczas wizyty w Urzędzie Gminy przekazały swoje prace Wójtowi Romanowi Drozdkowi.

  Z kolei Michał Rabenda, uczeń klasy II b, zajął I miejsce w II Między-gimnazjalnym Konkursie Historycznym „Piotrków kolebką polskiego parlamentaryzmu” organizowanym przez Gimnazjum nr 1 w Piotrkowie Tryb. Zadaniem konkursowym było przygotowanie prezentacji multimedialnej przedstawiającej Piotrków Trybunalski jako miasto gdzie ukształtował się polski parlamentaryzm.

  Czytaj więcej...

  Powitanie lata Drukuj
  poniedziałek, 01 lipca 2013 11:32 Aktualności

  20 czerwca w Szkole Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej odbył się Festyn Rodzinny „Powitanie lata”. Festyn zorganizowało Szkolne Koło Caritas.  Program festynu obejmował: festiwal piosenki szkolnej, konkursy rodzinne, malowanie twarzy,  pokaz strażacki, przejażdżki konne. Dodatkowymi atrakcjami były: cukrowa wata, poczęstunek z grilla i plac zabaw dla dzieci.

  W czasie festynu przeprowadzona została zbiórka przyborów szkolnych dla najbardziej potrzebujących uczniów szkoły.

   

  Na zdjęciu zabawy w pianie

  Czytaj więcej...


  Sobota, 29 czerwca 2013

  Turyści z Bujen Drukuj
  sobota, 29 czerwca 2013 11:31 Aktualności

  Sześcioosobowa grupa turystów ZSR CKP w Bujnach uczestniczyła w jubileuszowym XXV Ogólnopolskim Rajdzie Pieszym „Szlakami kultury, szlakami cystersów”, który zorganizowany został w dniach 24 - 26 maja br. na terenie Ponidzia z metą w malowniczo położonym Pińczowie. Turyści z Bujen wzięli udział w różnych konkurencjach indywidualnych i zespołowych, m.in. w konkursie wiedzy o dziejach chrześcijaństwa w Polsce, konkursie wiedzy o województwie świętokrzyskim, czy sprawnościowym torze przeszkód.

  Grupa w składzie: Marta Grabowska, Katarzyna Marczyńska, Anna Kowalska, Ewelina Orłowska, Urszula Tręda i Władysław Wawrzyńczak – opiekun, w kategorii OPEN w punktacji ogólnej wywalczyła III miejsce, w punktacji wojewódzkiej – III, a w punktacji powiatowej IV miejsce.

  Jedną z atrakcji, jakie organizatorzy przewidzieli dla uczestników rajdu, była wycieczka do Sandomierza - jednego z najstarszych miast w Polsce, które było siedzibą książąt i rezydencją królów, a obecnie kojarzone jest z serialem „Ojciec Mateusz". Spośród przeszło 120 zabytków architektury Sandomierza za najcenniejszy uznaje się zespół dominikański kościoła św. Jakuba, który był oczywiście przedmiotem zwiedzania. Ponadto turyści zobaczyli gotycką kolegiatę p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, ufundowaną przez Kazimierza Wielkiego i dom Długosza z 1460r.

  Czytaj więcej...


  Czwartek, 27 czerwca 2013

  XXXV Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 10/10 Drukuj
  czwartek, 27 czerwca 2013 23:12 XXXV Sesja Rady Gminy (05.06.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXV sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 5 czerwca 2013 roku. Jest to pierwszy zarejestrowany oraz opublikowany materiał wideo z posiedzenia Rady Gminy Wola Krzysztoporska. Otwiera tym samym nowy rozdział w zakresie upowszechniania i przekazu informacji związanych z działalnością naszego samorządu. Ze względu na długość pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na ~ 30 minutowe części.

  Dziesiąta, a zarazem ostatnia część z prawie pięciogodzinnego materiału obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. 1630 do ogłoszenia zamknięcia obrad czyli ~ godz. 1655. Nagranie, choć podzielone na części zawiera pełną relację z obrad (w lewym, górnym rogu nagrania widoczny jest licznik czasu i data). Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie i montaż: Błażej Ligęza
  Gmina Wola Krzysztoporska 06/2013 r.

  {youtube}-BCYbIrXv54|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Wtorek, 25 czerwca 2013

  XXXV Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 9/10 Drukuj
  wtorek, 25 czerwca 2013 23:05 XXXV Sesja Rady Gminy (05.06.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXV sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 5 czerwca 2013 roku. Jest to pierwszy zarejestrowany oraz opublikowany materiał wideo z posiedzenia Rady Gminy Wola Krzysztoporska. Otwiera tym samym nowy rozdział w zakresie upowszechniania i przekazu informacji związanych z działalnością naszego samorządu. Ze względu na długość pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na ~ 30 minutowe części.

  Dziewiąta, a zarazem przedostatnia część z prawie pięciogodzinnego materiału obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. 1600 do godz. 1630. Nagranie, choć podzielone na części zawiera pełną relację z obrad (w lewym, górnym rogu nagrania widoczny jest licznik czasu i data). Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie i montaż: Błażej Ligęza
  Gmina Wola Krzysztoporska 06/2013 r.

  {youtube}mhsDUK1bkvU|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Poniedziałek, 24 czerwca 2013

  Oficjalna odpowiedź Wójta Gminy na stawiane zarzuty Drukuj
  poniedziałek, 24 czerwca 2013 09:58 Ekologia

  W związku z pismem otrzymanym w dniu 13 maja 2013 roku sygnowanym przez mieszkańców ulic: Fabryczna, Szkolna, Piotrkowska, dotyczącym postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej na halę produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem odpadów w miejscowości Wola Krzysztoporska, na działkach o nr ewid. 480/82, 480/97, 480/98, obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska dostępna jest oficjalna odpowiedź Wójta Gminy na postawione zarzuty.

  Poniżej zamieszczone zostają skany oryginalnych dokumentów (pdf). Prosimy mieszkańców o zapoznanie się z zamieszczonym materiałem.

  Trwa wczytywanie dokumentu ... szybkość zależy od prędkości twojego łącza ...

  Trwa wczytywanie dokumentu ... szybkość zależy od prędkości twojego łącza ...

   

  Czytaj więcej...

  Najmłodsi wędkują Drukuj
  poniedziałek, 24 czerwca 2013 08:19 Aktualności

  W sobotę 1 czerwca br., z okazji Dnia Dziecka, Koło Wędkarskie w Woli Krzysztoporskiej przeprowadziło dla dzieci i młodzieży konkurs wędkarski metodą spławikową. Zawody rozegrano nad stawem w miejscowości Wygoda,  do rywalizacji stanęło 53 uczestników (dziewcząt i chłopców).

  Po trzech godzinach wędkowania komisja sędziowska w składzie: Szulc Paweł, Warzyński Jarosław i Warzyński Wojciech przystąpiła do ważenia złowionych ryb.

  Zwycięzcami konkursu zostali:

  • w kategorii dziewcząt:

  I miejsce – Źródelna Aleksandra 2,00 kg – 2000 punktów
  II miejsce – Olejnik Marcelina 1,75 kg – 1750 punktów
  III miejsce – Wojtania Nicola 1,25 kg – 1250 punktów

  • w kategorii chłopców:

  I miejsce – Źródelny Michał 2,25 kg – 2250 punktów
  II miejsce – Famulski Bogdan 1,60 kg – 1600 punktów
  III miejsce – Sochański Tomasz 1,50 kg – 1500 punktów

   

   

  Najmłodsi wędkarze nad stawem w miejscowości Wygoda

  Czytaj więcej...


  Niedziela, 23 czerwca 2013

  XXXV Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 8/10 Drukuj
  niedziela, 23 czerwca 2013 22:33 XXXV Sesja Rady Gminy (05.06.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXV sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 5 czerwca 2013 roku. Jest to pierwszy zarejestrowany oraz opublikowany materiał wideo z posiedzenia Rady Gminy Wola Krzysztoporska. Otwiera tym samym nowy rozdział w zakresie upowszechniania i przekazu informacji związanych z działalnością naszego samorządu. Ze względu na długość pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na ~ 30 minutowe części.

  Ósma część materiału obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. 1530 do godz. 1600. Nagranie, choć podzielone na części zawiera pełną relację z obrad (w lewym, górnym rogu nagrania widoczny jest licznik czasu i data). Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie i montaż: Błażej Ligęza
  Gmina Wola Krzysztoporska 06/2013 r.

  {youtube}NhGC1UzPlfk|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...

  XXXV Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 7/10 Drukuj
  niedziela, 23 czerwca 2013 07:45 XXXV Sesja Rady Gminy (05.06.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXV sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 5 czerwca 2013 roku. Jest to pierwszy zarejestrowany oraz opublikowany materiał wideo z posiedzenia Rady Gminy Wola Krzysztoporska. Otwiera tym samym nowy rozdział w zakresie upowszechniania i przekazu informacji związanych z działalnością naszego samorządu. Ze względu na długość pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na ~ 30 minutowe części.

  Siódma część materiału obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. 1500 do godz. 1530. Nagranie, choć podzielone na części zawiera pełną relację z obrad (w lewym, górnym rogu nagrania widoczny jest licznik czasu i data). Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie i montaż: Błażej Ligęza
  Gmina Wola Krzysztoporska 06/2013 r.

  {youtube}svLBqG3xoWo|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Sobota, 22 czerwca 2013

  XXXV Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 6/10 Drukuj
  sobota, 22 czerwca 2013 23:07 XXXV Sesja Rady Gminy (05.06.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXV sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 5 czerwca 2013 roku. Jest to pierwszy zarejestrowany oraz opublikowany materiał wideo z posiedzenia Rady Gminy Wola Krzysztoporska. Otwiera tym samym nowy rozdział w zakresie upowszechniania i przekazu informacji związanych z działalnością naszego samorządu. Ze względu na długość pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na ~ 30 minutowe części.

  Szósta część materiału obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. ~ 1444 (zakończenie przerwy) do godz. 1500. Nagranie, choć podzielone na części zawiera pełną relację z obrad (w lewym, górnym rogu nagrania widoczny jest licznik czasu i data). Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie i montaż: Błażej Ligęza
  Gmina Wola Krzysztoporska 06/2013 r.

  {youtube}jI_8lX9fVy4|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Piątek, 21 czerwca 2013

  XXXIV i XXXV sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska Drukuj
  piątek, 21 czerwca 2013 08:43 Rada Gminy

  XXXIV sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 29.04.2013 r. w Urzędzie Gminy. Przedmiotem obrad były następujące kwestie:

  • przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy, w tym sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w zakresie analizy sprawozdań finansowych GOK i bibliotek za 2012 rok oraz oceny pracy GOPS za 2012 r.,
  • podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok (konieczność wprowadzenia przesunięć). W ślad za tym dokonano korekt w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  • dokonanie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Wola Krzysztoporska,
  • podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w Bogdanowie celem odprowadzania wód deszczowych z rewitalizowanego centrum Bogdanowa (nabycie 2/3/ udziałów działki),
  • wyrażenie zgody w drodze uchwały na sprzedaż dwóch niezabudowanych nieruchomości położonych w Mąkolicach,
  • przekazanie przez Radę Gminy skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej do rozpatrzenia Wójtowi Gminy (po wydaniu opinii przez Komisję Rewizyjną w dniu 18.04.13 r.),
  • nadanie Szkole Podstawowej w Gomulinie imienia „Księdza Mariana Wiewiórowskiego”.

  Ten punkt obrad wzbudził wiele dyskusji i emocji. Na sesję licznie przybyli przedstawiciele szkoły, rodziców, uczniów, mieszkańcy rejonu, a także obecny proboszcz Parafii Gomulin, którzy wspólnie przekonywali władze samorządowe do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie. Wszystkie procedury formalne dotyczące wyboru patrona szkoły zostały spełnione, wobec czego większością głosów uchwalono nadanie szkole imienia księdza Wiewiórowskiego. Przy okazji sesja stała się prawdziwą lekcją demokracji  zarówno dla radnych, jak i dla mieszkańców Gminy. Obrady zakończyły interpelacje i zapytania dotyczące spraw różnych.

  XXXV sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 05.06.2013 r. w Urzędzie Gminy. Tematyka obrad obejmowała:

  • przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy, w tym sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w zakresie wybranych inwestycji gminnych zrealizowanych w 2012 roku,
  • wprowadzenie niezbędnych zmian do budżetu Gminy na rok 2013 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy,
  • wyrażenie stanowiska Rady Gminy w sprawie skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Parzniewicach,
  • uchwalenie regulaminu korzystania ze skweru w miejscowości Bogdanów. Na koniec dyskutowano w sprawach różnych.
  Czytaj więcej...


  Czwartek, 20 czerwca 2013

  Obrady Rady Gminy w Internecie Drukuj
  czwartek, 20 czerwca 2013 22:42 Informacje główne

  Rozwój usług elektronicznych i informatyzacja urzędów to najważniejsze cele związane z cyfryzacją. Przed Urzędem Gminy w Woli Krzysztoporskiej tak jak przed większością innych urzędów, stoi wyzwanie Czytaj więcej...  Wtorek, 18 czerwca 2013

  XXXV Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 5/10 Drukuj
  wtorek, 18 czerwca 2013 22:38 XXXV Sesja Rady Gminy (05.06.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXV sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 5 czerwca 2013 roku. Jest to pierwszy zarejestrowany oraz opublikowany materiał wideo z posiedzenia Rady Gminy Wola Krzysztoporska. Otwiera tym samym nowy rozdział w zakresie upowszechniania i przekazu informacji związanych z działalnością naszego samorządu. Ze względu na długość pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na ~ 30 minutowe części.

  Piąta część materiału obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz. 14:00 do godz. ~ 14:27 czyli momentu ogłoszenia przerwy w obradach. Nagranie, choć podzielone na części zawiera pełną relację z obrad (w lewym, górnym rogu nagrania widoczny jest licznik czasu i data). Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie i montaż: Błażej Ligęza
  Gmina Wola Krzysztoporska 06/2013 r.

  {youtube}rKsN8Xs24Ss|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Poniedziałek, 17 czerwca 2013

  XXXV Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 4/10 Drukuj
  poniedziałek, 17 czerwca 2013 22:44 XXXV Sesja Rady Gminy (05.06.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXV sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 5 czerwca 2013 roku. Jest to pierwszy zarejestrowany oraz opublikowany materiał wideo z posiedzenia Rady Gminy Wola Krzysztoporska. Otwiera tym samym nowy rozdział w zakresie upowszechniania i przekazu informacji związanych z działalnością naszego samorządu. Ze względu na długość pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na ~ 30 minutowe części.

  Czwarta część materiału obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz.1330 do godz. 1400 (z pominięciem rejestracji w czasie głoszonej 10 minutowej przerwy w obradach). Nagranie, choć podzielone na części zawiera pełną relację z obrad (w lewym, górnym rogu nagrania widoczny jest licznik czasu i data). Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie i montaż: Błażej Ligęza
  Gmina Wola Krzysztoporska 06/2013 r.

  {youtube}E6FOZ6byCEg|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Niedziela, 16 czerwca 2013

  XXXV Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 3/10 Drukuj
  niedziela, 16 czerwca 2013 08:46 XXXV Sesja Rady Gminy (05.06.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXV sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 5 czerwca 2013 roku. Jest to pierwszy zarejestrowany oraz opublikowany materiał wideo z posiedzenia Rady Gminy Wola Krzysztoporska. Otwiera tym samym nowy rozdział w zakresie upowszechniania i przekazu informacji związanych z działalnością naszego samorządu. Ze względu na długość pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na ~ 30 minutowe części. Trzecia część materiału obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz.1300 do godz. 1330. Nagranie, choć podzielone na części zawiera pełną relację z obrad (w lewym, górnym rogu nagrania widoczny jest licznik czasu i data). Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie i montaż: Błażej Ligęza
  Gmina Wola Krzysztoporska 06/2013 r.

  {youtube}6-lDSRZsIUg|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...


  Sobota, 15 czerwca 2013

  XXXV Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 2/10 Drukuj
  sobota, 15 czerwca 2013 12:56 XXXV Sesja Rady Gminy (05.06.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXV sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 5 czerwca 2013 roku. Jest to pierwszy zarejestrowany oraz opublikowany materiał wideo z posiedzenia Rady Gminy Wola Krzysztoporska. Otwiera tym samym nowy rozdział w zakresie upowszechniania i przekazu informacji związanych z działalnością naszego samorządu. Ze względu na długość pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na ~ 30 minutowe części. Druga część materiału obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od godz.1230 do godz. 1300. Nagranie, choć podzielone na części zawiera pełną relację z obrad (w lewym, górnym rogu nagrania widoczny jest licznik czasu i data). Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie i montaż: Błażej Ligęza
  Gmina Wola Krzysztoporska 06/2013 r.

  {youtube}qF-xL56qEWA|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...

  XXXV Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska cz. 1/10 Drukuj
  sobota, 15 czerwca 2013 12:23 XXXV Sesja Rady Gminy (05.06.2013 r.)

  Materiał audio-wizualny zarejestrowany podczas XXXV sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska, która miała miejsce 5 czerwca 2013 roku. Jest to pierwszy zarejestrowany oraz opublikowany materiał wideo z posiedzenia Rady Gminy Wola Krzysztoporska. Otwiera tym samym nowy rozdział w zakresie upowszechniania i przekazu informacji związanych z działalnością naszego samorządu. Ze względu na długość pełne nagranie (jakość HD 720p) zostało podzielone na ~ 30 minutowe części. Pierwsza część materiału obejmuje przedział czasowy przebiegu obrad od rozpoczęcia sesji (godz.1204) do godz. 1230. Nagranie, choć podzielone na części zawiera pełną relację z obrad (w lewym, górnym rogu nagrania widoczny jest licznik czasu i data). Zalecamy oglądanie materiału w jak najwyższej możliwej rozdzielczości (do bezproblemowego odtwarzania materiału w rozdzielczości HD 720p niezbędne jest wydajne łącze internetowe i odpowiednio nowoczesny komputer). Życzymy więc szybkiego łącza i dobrego odbioru!

  Przygotowanie i montaż: Błażej Ligęza
  Gmina Wola Krzysztoporska 06/2013 r.

  {youtube}8cWJOeO0poo|920|518|{/youtube}

  Czytaj więcej...

  Turniej w zapasach Drukuj
  sobota, 15 czerwca 2013 09:40 Aktualności

  18 maja w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Woli Krzysztoporskiej zorganizowany został II Turniej o Mistrzostwo Szkół Podstawowych Województwa Łódzkiego w zapasach styl klasyczny. W zawodach udział wzięło 68 zawodników urodzonych w latach 2000-2002 z 18 szkół podstawowych województwa łódzkiego i 6 klubów.
  Dzięki doskonałym startom zawodników Szkoła Podstawowa w Woli Krzysztoporskiej zwyciężyła, a w klasyfikacji klubowej LUKS „ATHLETIC” uplasował się na 3 miejscu podium.   Punkty dla naszej reprezentacji zdobyli:

  • kat.   35 kg: Kwapiński Szymon – I miejsce,
  • kat.   38 kg: Ciesielski Mariusz – I miejsce, Ciesielki Marcin – II miejsce,
  • kat.   42 kg: Kupisz Mariusz – I miejsce,
  • kat.   59 kg: Głowacki Szymon – II miejsce, Czaja Bartłomiej – III miejsce,
  • kat. 100 kg: Muszalak Artur – I miejsce.

  Równolegle rozgrywany był Turniej „Mocowania się na macie” dla najmłodszych adeptów zapasów. W zmaganiach uczestniczyło 38 zawodników urodzonych w latach 2003 – 2005 z Piotrkowa Trybunalskiego, Pabianic, Radomska, Moszczenicy i Woli Krzysztoporskiej. Nasi zawodnicy pokazali się z bardzo dobrej strony, zajmując:

  • Kat. 24 kg: Solanowski Wiktor – I miejsce, Solanowski Igor – II miejsce,
  • Kat. 27 kg: Chojnacki Sebastian – I miejsce, Lasota Mikołaj – II miejsce, Gawora Błażej – III miejsce,
  • Kat. 30 kg: Lasota Mateusz – II miejsce,
  • Kat. 43 kg: Lasota Kacper – II miejsce, Ściegliński Nigel – III miejsce.
  Czytaj więcej...


  Poniedziałek, 10 czerwca 2013

  'BAWMY SIĘ DO WOLI' Drukuj
  poniedziałek, 10 czerwca 2013 14:44 Imprezy, wydarzenia

  Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej serdecznie zaprasza na imprezę kulturalno rekreacyjną 'BAWMY SIĘ DO WOLI'. Impreza odbędzie się w dniach 22 - 23 czerwca 2013 r. Patronat imprezy objęli: Wójt oraz Rada Gminy Wola Krzysztoporska. Poniżej plakat promujący imprezę. W imieniu GOK-u serdecznie zapraszamy!

  Czytaj więcej...


  Czwartek, 06 czerwca 2013

  Mistrzostwa w piłkę Drukuj
  czwartek, 06 czerwca 2013 22:30 Aktualności

  W piękny słoneczny dzień 16 maja na boisku „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Bujnach chłopcy szkół podstawowych walczyli w najpopularniejszej dyscyplinie sportu jaką jest piłka nożna. Stawką w zawodach był tytuł najlepszego zespołu w gminie a także awans do rozgrywek  powiatowych i możliwość reprezentowania gminy. I tak… niepokonani na placu boju we wszystkich spotkaniach zostali zawodnicy SP w Bujnach.

  Wybrano również najlepszego bramkarza meczu - został nim Dominik Grzybowski (SP Parzniewice) oraz zdobywcę największej liczby bramek -  tytuł ten otrzymał Artur Marusiński (SP Bujny).


  Zwycięski zespół w składzie: Cejnóg Daniel, Jakub Drozdek,  Marusiński Artur, Markiewicz Damian, Tomczyk Amadeusz, Rudzki Jakub, Gawrusiński Krystian

  Czytaj więcej...


  Piątek, 17 maja 2013

  Koncert profilaktyczny Drukuj
  piątek, 17 maja 2013 12:17 Imprezy, wydarzenia

  Piotr Lubertowicz to wokalista, gitarzysta i autor tekstów związany z polską sceną bluesowo-rockową. Był gościem i laureatem wielu festiwali (Rawa Blues, Węgorzewo, Jarocin), podczas których koncertował z popularnymi zespołami i wokalistami, takimi jak Nocna Zmiana Bluesa, John Porter, Dżem.

  Jego publiczne występy są bardzo osobiste, ponieważ opowiada na nich o swojej zwycięskiej walce z nałogami. Niepodważalna jest również wiarygodność jego utworów, stanowiących zapis osobistych doświadczeń. Świadom wielu niebezpieczeństw i pokus czyhających na każdego człowieka, zawiera w swojej twórczości głębokie przesłanie skierowane głównie do młodego pokolenia.

  10 kwietnia 2013 roku Piotr Lubertowicz występował dla uczniów placówki oświatowej w Gomulinie. Był to koncert profilaktyczny pt. "Egoiści". Mówił i śpiewał o tym, jak bardzo nałóg niszczy to co dla człowieka najcenniejsze – rodzinę, pracę i wartości duchowe. Prosto i dobitnie przedstawił drogę prowadzącą do uzależnienia i walkę o wyrwanie się z nałogu.

  Przekonywał, że nawet pierwszy kontakt z narkotykami może być śmiertelny. Przestrzegał by nie stwarzać dla siebie więzienia, z którego może nie być wyjścia. Występ, muzyka i atmosfera koncertu wywarły na młodzieży ogromne wrażenie.

  Ta nietypowa lekcja będzie nauką dla młodych ludzi, stojących często przed wyborem: „brać czy być”, oraz motywacją do zastanowienia się nad swoim życiem i podejmowaniem właściwych decyzji.

  Organizatorem koncertu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej.

   

  Czytaj więcej...


  środa, 15 maja 2013

  Meldunek w w jednym urzędzie Drukuj
  środa, 15 maja 2013 10:51 Inne

  Od 1 stycznia 2013 r. kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym możemy załatwić podczas jednej wizyty w urzędzie. Od początku roku nie musimy najpierw wymeldowywać się w jednym urzędzie, aby w drugim móc się zameldować. Wszystkie te czynności wykonamy w tym samym urzędzie, w którym będziemy dokonywać meldunku. Przy zameldowaniu nie podajemy informacji o wykształceniu, czy obowiązku wojskowym. Nie ma również obowiązku przedkładania książeczki wojskowej. Ułatwienia w kwestiach meldunkowych przewiduje ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Od 1 stycznia 2013 r. zniesione zostały niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego. Zgodnie z nowymi przepisami nie musimy najpierw wymeldować się w jednym urzędzie,aby w drugim urzędzie móc się zameldować. Wszystkie te czynności wykonamy w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu.

  Od Nowego Roku przy dokonywaniu meldunku, nie ma obowiązku podawania informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej. Zniesione zostały również sankcje karne m.in. dla obywateli polskich czy obywateli UE, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego. Obecnie, zgodnie z przepisami, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego grozi m.in. grzywna. Dłuższy jest także termin na zgłoszenie meldunku. Z aktualnych 4 dni, termin został wydłużony do 30 dni. Zgodnie z oczekiwaniami obywateli można dopełnić formalności meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika. Oznacza to, że ustanowiony przez nas pełnomocnik będzie mógł nas m. in. zarówno zameldować, jak i wymeldować z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego, trwającego ponad 3 miesiące.

  Ponadto od 1 stycznia 2013 roku znika obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nie przekraczający trzech miesięcy. Właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz zakłady pracy nie mają już obowiązku weryfikowania wypełniania meldunku przez mieszkańców lub pracowników. Nie ma także obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów. Zgodnie z ustawą obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony z początkiem stycznia 2016 roku.

  Czytaj więcej...


  Wtorek, 14 maja 2013

  Zaproszenie na turniej Drukuj
  wtorek, 14 maja 2013 18:23 Aktualności

  Serdecznie zapraszamy na turniej II Turniej o Mistrzostwo Województwa Łódzkiego Szkół Podstawowych w Zapasach w stylu klasycznym stylu klasycznym, który odbędzie się 18.05.2013 w Hali Sportowej ZSG w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 32.

  Program turnieju:

  - 1030 - uroczyste otwarcie

  - 1100 - walki eliminacyjne i finałowe

   

   

  Czytaj więcej...


  Wtorek, 07 maja 2013

  Odpowiedź na sprzeciw mieszkańców Drukuj
  wtorek, 07 maja 2013 10:23 Ekologia

  W związku z pismem złożonym przez mieszkańców miejscowości  Wola Krzysztoporska, w którym wyrażono sprzeciw przeciwko wydaniu pozytywnej decyzji na zmianę sposobu użytkowania hali produkcyjnej na halę produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem odpadów w miejscowości Wola Krzysztoporska, na działkach o nr ewid. 480/82, 480/97, 480/98, obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska dostępna jest oficjalna odpowiedź Wójta Gminy na postawione zarzuty.

  Poniżej zamieszczone zostają skany oryginalnych dokumentów (pdf). Prosimy mieszkańców o zapoznanie się z zamieszczonym materiałem.

  Trwa wczytywanie dokumentu ... szybkość zależy od prędkości twojego łącza ...

  Trwa wczytywanie dokumentu ... szybkość zależy od prędkości twojego łącza ...

   

  Czytaj więcej...


  Czwartek, 18 kwietnia 2013

  XXXI, XXXII i XXXIII sesja Rady Gminy Drukuj
  czwartek, 18 kwietnia 2013 14:22 Rada Gminy

  XXXI sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 11.03.2013 r. w Urzędzie Gminy. Przedmiotem obrad było wprowadzenie zmian w uchwale z dnia 25.02.2013 r. w  sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy. Ponadto, z uwagi na zmianę przepisów,  skorygowano zapisy uchwały z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

  XXXII sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 26.03.2013 r. w Urzędzie Gminy. Tematyka omawianych spraw była następująca: 1) Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy, w tym sprawozdania  z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w zakresie poniesionych kosztów na wykonanie projektów i ich zmian przy realizacji inwestycji gminnych w 2012 roku oraz zużycia paliw płynnych i ich rozliczenia za 2012 rok. 2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok (zmniejszyła się subwencja oświatowa), w ślad za tym dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 3) Wprowadzenie zmiany w uchwale dotyczącej zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Łodzi (wskazane zostały źródła spłaty pożyczki). 4) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (od 01.05.2013 r. obowiązywać będą nowe stawki: za 1m³ wody – 2,26 zł netto zamiast 2,20 zł, a za 1m³ ścieków – 2,78 zł netto zamiast dotychczasowych 2,60 zł). 5) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach/przedszkolach prowadzonych przez Gminę (zmniejszono kwoty dodatku). 6) Uchwalenie 3 programów: - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok, - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok, - Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wola Krzysztoporska w 2013 roku. 7) Rozpatrzenie skarg na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Parzniewicach i na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej – po dyskusji ustalono, że skargi zostaną rozpatrzone przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy. 8) Wyrażono zgodę na zbycie w drodze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kacprów, a także na sprzedaż w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości i udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości – chodzi o działkę i budynek po byłej szkole podstawowej w Rokszycach. 9) Po długiej dyskusji nie wyrażono zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na 2014 rok. 10) Na wniosek radnego Józefa Plicha z porządku obrad wycofano głosowanie nad uchwałą w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Gomulinie.

  XXXIII sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 04.04.2013 r. w Urzędzie Gminy. Obrady zwołane zostały na okoliczność podjęcia ostatecznej uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłat. Radni ustalili, że na terenie naszej Gminy opłata za gospodarowanie  odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki:

  • 6,80 zł/os. miesięcznie - jeżeli prowadzona będzie segregacja odpadów,
  • 10,00 zł/os. miesięcznie w pozostałych przypadkach.


  Stałym punktem każdej sesji jest otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji, a także zdanie sprawozdanie z wykonania uchwał i działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami. Każdorazowo obrady kończą interpelacje i zapytania dotyczące spraw różnych.

  Czytaj więcej...

  Złote Gody par małżeńskich Drukuj
  czwartek, 18 kwietnia 2013 12:34 Wydarzenia, Uroczystości

  5 kwietnia br. kolejne pary z terenu naszej Gminy świętowały swoje Złote Gody. Uroczystość wręczenia medali "Za długoletnie pożycie małżeńskie" zorganizowana została przez Wójta Romana Drozdka w restauracji ARKADIA w Woli Krzysztoporskiej.

  Podczas ceremonii Wójtowi towarzyszyła Przewodnicząca Rady Gminy Maria Głowacka, Sekretarz Marek Ogrodnik oraz Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Monika Dybała. Oprawę muzyczną przygotował zespół instrumentalno-wokalny działający przy GOK w Woli Krzysztoporskiej w składzie: Mariusz Wieczorek i Łukasz Borek.

  Odznaczenia przyznawane są corocznie postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jako uhonorowanie 50-tej rocznicy pozostawania w związku małżeńskim. Wśród tegorocznych Jubilatów, którym udało się przetrwać próbę czasu znaleźli się:

  Jadwiga i Jan Cieślakowie, Krystyna i Józef Danielakowie, Barbara i Stanisław Kasprzykowie, Alina i Stanisław Kaudzowie, Łucja i Stanisław Konieczni, Bronisława i Jan Krawcowie, Marianna i Adam Lisowie, Jadwiga i Jan Lebiodowie, Maria i Jan Łaskowie, Ewa i Zygmunt Nowakowie, Stefania i Kazimierz Pastusikowie, Maria i Tadeusz Perygowie, Eugenia i Jan Reslowie, Zofia i Ewaryst Strzeleccy, Stefania i Stanisław Tutowie, Genowefa i Stefan Wojtczykowie

  Jubilaci o najdłuższym stażu małżeńskim to Państwo Stefania i Stanisław Tutowie z Majkowa Dużego, którzy miłość, wierność i uczciwość małżeńską przyrzekali sobie ponad 57 lat temu – 13 września 1955 roku.

  Od lewej: z-ca kierownika USC Monika Dybała, Genowefa i Stefan Wojtczykowie, Krystyna i Józef Danielakowie, , Stefania i Stanisław Tutowie, Jadwiga i Jan Cieślakowie, Stefania i Kazimierz Pastusikowie, Zofia i Ewaryst Strzeleccy, Eugenia i Jan Reslowie, Ewa i Zygmunt Nowakowie, Bronisława i Jan Krawcowie, Maria i Tadeusz Perygowie, Wójt Roman Drozdek, z tyłu: Przewodnicząca Rady Gminy Maria Głowacka Sekretarz Marek Ogrodnik


  Uroczystość miała bardzo ciepły, rodzinny i wzruszający charakter. Odnawiając przysięgę małżeńską i słuchając przebojów z lat młodości, powracały wspomnienia wspólnie przeżytych chwil. Spotkanie zakończył uroczysty obiad i biesiada przy stole. Wszystkim Jubilatom gratulujemy, życząc dużo zdrowia i wielu radości w każdym dniu.

  Czytaj więcej...


  środa, 17 kwietnia 2013

  Budowa nowej szkoły w Bujnach Drukuj
  środa, 17 kwietnia 2013 15:22 Inne

  Trwa realizacja inwestycji "Budowa nowoczesnego centrum edukacyjno-sportowego w miejscowości Bujny". Za kwotę  5,4 mln złotych wyłoniona w przetargu firma MAKSEL-STYL sp. z o. o. wykona na terenie placówki oświatowej w Bujnach:

  • salę gimnastyczną,
  • budynek przedszkola z zapleczem oraz placem zabaw,
  • budynek stołówki, zagospodarowanie terenu,
  • remont istniejącego budynku szkoły podstawowej.

  Uruchomienie wybudowanych obiektów planowane jest od nowego roku szkolnego 2013/2014. Zamieszczone poniżej fotografie zostały wykonane w kwietniu 2013 r.

  Czytaj więcej...


  Wtorek, 16 kwietnia 2013

  Śmieciowa rewolucja Drukuj
  wtorek, 16 kwietnia 2013 12:16 Gospodarka komunalna

  Od 1 lipca 2013 r. w obowiązywać będę nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Celem wprowadzonych zmian jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez objęcie systemem wszystkich nieruchomości zamieszkałych.

  Gospodarkę odpadami komunalnymi przejmą gminy i one będą odpowiadać za odebranie i zagospodarowanie  odpadów ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych, a wszyscy mieszkańcy zamieszkujący daną gminę objęci będą z tego tytułu opłatą. Dlatego mieszkańcy powinni rozwiązać dotychczasowe umowy na odbiór odpadów najpóźniej z dniem 30.06 br.

  2. W miesiącu marcu przeprowadzono w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej procedurę przetargową na wyłonienie firmy, która będzie obsługiwać Gminę w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w okresie 12 m-cy od dnia 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014 r. W toczącym się postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EKO-REGION z Bełchatowa za kwotę 720.000,00 zł.


  3. W dniu  4 kwietnia 2013 r. odbyła się sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska, na której debatowano nad wysokością i sposobem naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi tak aby zapewnić samofinansowanie się systemu (opłaty powinny wystarczy na uregulowanie płatności za usługę oraz pokryć koszty administracyjne związane z obsługą systemu) i wprowadzić możliwie najsprawiedliwszy system poboru opłat. Rozważano dwie przedłożone propozycje. Pierwsza z jednakową stawką od każdej osoby zamieszkującej Gminę. Druga propozycja zakładała wprowadzenie opłaty progresywnej tj. wyższej stawki od osoby na posesji zamieszkiwanej przez mniejszą liczbę osób a niższych stawek od osób na posesjach zamieszkałych przez większą liczbę osób (im więcej osób na posesji tym stawka od osoby niższa). Ostatecznie Rada Gminy podjęła uchwałę, w której wysokość opłaty została ustalona na poziomie 6,80 zł od każdej osoby zamieszkującej teren Gminy segregującej odpady i 10,00 zł od osób, które nie będą odpadów segregować.

  4. W kwocie opłaty realizowane będą na rzecz mieszkańców niżej wymienione świadczenia.

  A. W terminie do dnia 10.06.2013 r. wszystkie posesje zamieszkałe zostaną wyposażone w zestawy pojemników na odpady komunalne. Zestaw pojemników na nieruchomości zamieszkałej przez od 1 do 5 osób będzie obejmował:

  • pojemnik  0,24 m3 – na papier, tekturę, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
  • pojemnik  0,12 m3 – na szkło bezbarwne i kolorowe,
  • pojemnik  0,12 m3 – na pozostałości z segregowania.

  W przypadku  nieruchomości zamieszkałej przez większą liczbę mieszkańców objętość pojemników będzie odpowiednio zwiększona - na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy. Należy mieć na względzie, że pojemniki będą własnością firmy odbierającej odpady. Osoby otrzymujące pojemniki powinny utrzymywać je w należytym stanie technicznym oraz dbać o ich czystość i estetyczny wygląd.

  B. Odpady będą odbierane z posesji  raz w miesiącu, za wyjątkiem szkła, które będzie odbierane raz na 3 miesiące. Z terenu osiedla domów wielorodzinnych w Woli Krzysztoporskiej odpady będą odbierane 2 razy w miesiącu.

  C. Wybrana w przetargu firma zorganizuje w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Cmentarnej 22 (przy oczyszczalni ścieków) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy Gminy bez dodatkowych opłat będą mogli przekazywać posegregowane odpady komunalne w postaci:

  • przeterminowanych leków,
  • bioodpadów,
  • zużytych baterii i akumulatorów,
  • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, (w tym wszelkiego rodzaju lampy, żarówki i świetlówki),
  • zużytych opon,
  • odpadów wielkogabarytowych,
  • opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach
  • odpadów budowlanych (po remontach w budynkach mieszkalnych).

  PSZOK czynny będzie w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku w każdą sobotę w godzinach 800 – 1800, natomiast w bieżącym roku rozpoczyna funkcjonowanie od miesiąca lipca.

  D. Szkoły zostaną wyposażone w pojemniki do zbiórki baterii a punkty apteczne w pojemniki do zbiórki przeterminowanych lekarstw. W ramach świadczonej usługi firma zobowiązana będzie do systematycznego opróżniania zlokalizowanych tam pojemników.

  E. Firma wyłoniona w przetargu odbierze odpady również z nieruchomości o utrudnionym dojeździe (tam gdzie brak utwardzonych dróg dojazdowych) nawet jeśli będzie wiązało się to z koniecznością zapewnienia specjalistycznych pojazdów.

  F. Raz w roku zbiórka odpadów wielkogabarytowych zostanie przez wyłonioną w przetargu firmę zorganizowana w terenie (odpady należy wystawić przed posesją na drodze głównej, skąd firma zobowiązana będzie je w wyznaczonych terminach odebrać).

  5. Należy podkreślić, że nowe zasady dotyczą wyłącznie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych. Przez określenie odpady komunalne należy rozumieć odpady z gospodarstw domowych. Odpady powstające poza gospodarstwami domowymi np. związane z procesami wytwórczymi w przemyśle, usługach czy rolnictwie nie są objęte systemem, a ich odbiór i zagospodarowanie odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach (indywidualne umowy z firmami odbierającymi odpady).

  6. Wdrożenie nowych przepisów niesie ze sobą również negatywną i najbardziej dotkliwą dla mieszkańców konsekwencję w postaci konieczności poniesienia kosztów funkcjonowania nowego systemu, które, jak się okazuje, dla większości mieszkańców będą wyższe niż koszty ponoszone dotychczas. Całkowitej zmianie uległa filozofia naliczania opłat – opłaty nie będą naliczane tak jak dotychczas robiły to firmy odbierające odpady - od wielkości otrzymanych pojemników, lecz w zależności  od ilości  zamieszkujących posesje osób. O ile dla osób zamieszkujących samotnie lub we dwoje koszt opłaty będzie na podobnym poziomie do poprzednich stawek pobieranych przez firmy odbierające odpady (lub nawet niższy), o tyle koszty dla pozostałych mieszkańców znacznie wzrosną. Jest to związane z poszerzeniem zakresu świadczonych usług i koniecznością sfinansowania kosztów obsługi administracyjnej systemu. Duże znaczenie ma tutaj również nowy rodzaj obowiązków jaki został nałożony na gminy w zakresie poziomów recyklingu odpadów oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Zgodnie z założeniami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, w przypadku nieosiągnięcia założonych poziomów, na gminy będą nakładane znaczne kary finansowe, dlatego też by uniknąć tych konsekwencji przedsiębiorca, który w imieniu gminy zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów musi uwzględnić, przy wykonywaniu usługi, ciężar sprostania nowym wymogom. Świadczona przez firmę usługa ma więc mieć charakter kompleksowy (odebranie i zagospodarowanie wszystkich powstających na nieruchomościach zamieszkałych odpadów komunalnych) a stworzony system ma być szczelny tak, aby wszystkie wyprodukowane na terenie Gminy odpady komunalne trafiały do pojemników. System w założeniu ma rozwiązać problem nielegalnego pozbywania się odpadów, zaśmiecania lasów, czy powstawania dzikich wysypisk. Ponoszona przez wszystkich mieszkańców opłata nie jest więc tylko opłatą za wywóz z posesji odpadów, ale obejmuje całokształt czynności zarówno po stronie firmy wyłonionej w przetargu jak i pracowników Urzędu Gminy, zmierzających do utrzymania należytego stanu środowiska naturalnego.

  7. Wszyscy właściciele/posiadacze zamieszkałych nieruchomości zobowiązani są do złożenia deklaracji o ilości zamieszkujących posesje osób. Deklaracje należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej do dnia 31 maja 2013 r. Niezłożenie deklaracji nie zwalnia z obowiązku uiszczania opłat, może natomiast spowodować, że opłaty będą naliczone z opóźnieniem wraz z karnymi odsetkami oraz według stawki podstawowej wynoszącej 10 zł od osoby, dlatego posiadacze nieruchomości proszeni są o terminowe składanie deklaracji. Druk deklaracji oraz instrukcje jej wypełnienia  można będzie pobierać od początku maja w Urzędzie Gminy. Dostępne one będą również u wszystkich sołtysów oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej gminy.

  8. Zasady gospodarki odpadami uregulowane są uchwałami Rady Gminy tj.:

  • Uchwałą nr XXVIII/241/13 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 listopada 2012 r. Nr XXVI/223/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wola Krzysztoporska. Więcej informacji na temat odbioru i zagospodarowania odpadów na nowych zasadach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej lub na stronie internetowej Gminy.

  UWAGA - informujemy, iż załącznik stanowiący wykaz osób zamieszkujących na nieruchomości, o którym mowa w druku 'Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach zamieszkałych' w punkcie F nie obowiązuje. Ze względów merytorycznych został on odrzucony przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Uchwałą nr 14/78/2013 z dnia 28 marca 2013 r.

  Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać przelewem na konto bankowe Gminy Wola Krzysztoporska  (ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska)  nr 59 8973 0003 0010 0200 1496 0003 Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej  w Woli Krzysztoporskiej, lub bez dodatkowych opłat, gotówką bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Szkolnej 6. Opłaty należy uiszczać kwartalnie w następujących terminach:

  • za III kwartał – do 15 października,
  • za IV kwartał – do 15 stycznia,
  • za I kwartał – do 15 kwietnia,
  • za II kwartał – do 15 lipca.

   

  Czytaj więcej...


  Poniedziałek, 08 kwietnia 2013

  Spotkanie z sołtysami Drukuj
  poniedziałek, 08 kwietnia 2013 12:08 Inne

  27 marca w Woli Krzysztoporskiej odbyło się spotkanie z sołtysami. Była to również okazja, aby uczcić 30-lecie pełnienia funkcji sołtysa miejscowości Wola Krzysztoporska przez Antoniego Mroczkowskiego. Wójt Gminy pogratulował wytrwałości i podziękował za wiele lat współpracy, wręczając bukiet kwiatów oraz upominek. Pan Antoni podczas uroczystości bardzo miło wspominał wydarzenia sprzed wielu lat. Sołtys jest osobą wyjątkowo zaangażowaną w działalność rolniczą. Swoje gospodarstwo prowadzi w Woli Krzysztoporskiej. Chętnie odwiedza miejsca, w których można obejrzeć rolnicze nowinki i podzielić się doświadczeniami. W 2010 roku pojechał w tym celu do Danii na Międzynarodowe Targi Rolnicze ”AGROMEK”, corocznie uczestniczy w krajowych targach rolniczych, które odbywają się w Bednarach, Poznaniu i Kielcach. Od 15 lat jest członkiem Polskiego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych. W październiku 2011 roku został uhonorowany odznaczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za zasługi dla rolnictwa oraz długoletnią działalność na rzecz związku.

  W dalszej części spotkania Wójt - Roman Drozdek omówił sprawy bieżące dotyczące Gminy m.in. inwestycje, kontynuacja kolejnego etapu kanalizacji od miejscowości Glina do Bujen, budowy i remontów dróg, budowy sali gimnastycznej w Bujnach, remontów i modernizacji domów ludowych. Omówiono tematy związane z funduszem sołeckim. Po dyskusji sołtysi wypowiedzieli się, że nie widzą potrzeby wyodrębniania funduszy sołeckich – są zdania aby kwota w całości była przeznaczona na budowę dróg. Dyskutowano również na temat coraz większych wydatków na wyłapywanie i utrzymywanie bezpańskich psów (rocznie ok. 100 tys. zł). Rada Gminy podjęła uchwałę dotyczącą adopcji psów i zwrotu kosztów sterylizacji (50%). Mieczysław Warszada – zastępca Wójta omówił podjęte uchwały Rady Gminy dotyczące gospodarki odpadami oraz zatwierdzenia odpłatności za pobór wody (2,26 zł netto) i odprowadzanie ścieków (2,78 zł netto).

  Czytaj więcej...


  Czwartek, 04 kwietnia 2013

  Modernizacja GOK - przebieg prac Drukuj
  czwartek, 04 kwietnia 2013 11:49 Inne

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  UMACNIANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POPRZEZ MODERNIZACJĘ I WYPOSAŻENIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ ORAZ ORGANIZACJĘ IMPREZY KULTURALNEJ ”SMAKI KRÓLOWEJ BONY

  W pierwszym kwartale 2013 roku w ramach projektu wykonano prace wewnątrz budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej na wartość blisko 750 tys. zł. Obecnie trwają intensywne prace w sali widowiskowej. Poniżej zdjęcia sali wykonane w kwietniu 2013 roku.

  Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

  Czytaj więcej...


  Poniedziałek, 25 marca 2013

  XXVIII, XXIX i XXX Sesja Rady Gminy Drukuj
  poniedziałek, 25 marca 2013 16:03 Rada Gminy

  XXVIII sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 17.01.2013 r. w Urzędzie Gminy. Przedmiotem obrad były następujące kwestie: 1) Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy, w tym sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w zakresie realizacji inwestycji gminnych za 10 m-cy 2012 roku, przetargów ogłoszonych w I półroczu 2012 roku oraz wydatkowania dotacji udzielonej Gminnej Spółce Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych. 2) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Wola Krzysztoporska na 2013 rok. 3) Wprowadzenie zmian  do uchwały nr XXVI/223/12 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wola Krzysztoporska. 4) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Pawłów Górny i Parzniewice Duże. 5) Wprowadzenie zmian do uchwały dotyczącej Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2011-2014, uchwała została podjęta 27.09.2012 r., obecnie wprowadzono do programu wskaźniki oraz wyznaczono koordynatora - będzie nim kierownik GOPS. 6) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej w obrębie Bogdanów (pod drogę). 7) Dyskusja dotycząca umożliwienia prowadzenia Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie przez Stowarzyszenie „Działamy Razem” z Krzyżanowa, na sesję przybyła grupa rodziców dzieci uczęszczających do szkoły. 8) Z porządku obrad wycofano głosowanie nad uchwałą budżetową gminy na 2013 rok oraz uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

  XXIX sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 28.01.2013 r. w Urzędzie Gminy. Tematyka obrad obejmowała: 1) Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy. 2) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok. 3) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzkowice w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na likwidację skutków pożaru Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach, jaki miał miejsce 13.11.2012 r. 4) Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska. 5) Wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Wola Krzysztoporska (uchwała została podjęta 29.11.2012 r., obecnie wprowadzono zapis, że ekwiwalent należy się za każdą godzinę prowadzenia akcji, czy udział w szkoleniu).

  XXX sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 25.02.2013 r. w Urzędzie Gminy. Przedmiotem obrad były następujące kwestie: 1) Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, w tym sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta, skarg i wniosków za II półrocze 2012 roku. 2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok. (m.in. z uwagi na wprowadzenie inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bujny, Gąski, Glina). W ślad za tym dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. 3) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW  w Łodzi oraz uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (w związku z planowaną budową kanalizacji sanitarnej w Bujnach, Gąskach i Glinie). 4) Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy. 5) Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę (chodzi o korzystanie przez mieszkańców wsi Adolfinów i Longinówka należących do Gminy Rozprza z wodociągu naszej Gminy). 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabywania urządzeń kanalizacyjnych. 8) Podjęcie 3 uchwał dotyczących zbycia w drodze sprzedaży:

  • nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Kolonia Woźniki,
  • nieruchomości położonej w obrębie Władysławów,
  • nieruchomości położonych w obrębie Wola Krzysztoporska (działki pod garażami). 9) Wyrażenie stanowiska Rady Gminy w sprawie odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia „Działamy Razem” dotyczące Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie.
  Czytaj więcej...


  Wtorek, 19 marca 2013

  'Małe projekty' - szkolenie Drukuj
  wtorek, 19 marca 2013 11:45 Inne

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM" organizuje szkolenie pn. "Zarządzanie i realizacja projektu w ramach działania Małe projekty", które odbędzie się w dniu 27 marca br., a rozpocznie o godz 900.

  Celem szkolenia jest przygotowanie potencjalnych beneficjentów do prawidłowej realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013 w ramach działania "małe projekty".

  Zaprezentowane zostaną następujące tematy:

  • fundusze UE -podstawowe pojęcia i definicje, legislacja krajowa i UE,
  • "Małe projekty" - zakres tematyczny , procedury wdrażania i realizacji, przykłady zrealizowanych projektów współfinansowanych z funduszy UE (Polska, Niemcy, Włochy),
  • zarządzanie projektami - "metodą 3 kroków" (planowanie, realizacja, trwałość projektu),
  • wniosek o płatność - elementy wniosku,  rozliczenia  finansowe, niezbędne załączniki,
  • najczęściej popełniane błędy przy realizacji projektów  dofinansowanych z funduszy UE,
  • warsztat tematyczny przykładowe wypełnienie wniosku.

  Zgłoszenia oraz informację o uczestniku przyjmowane będą do dnia 25.03.2013 r. na adres mail: ci@buduj.eu Informacji w sprawie rekrutacji udziela konsultant pani Mariola Kozub - tel. kom.: 512-823-620.

   

  Czytaj więcej...


  Poniedziałek, 18 marca 2013

  Sprawozdanie z realizacji programu Drukuj
  poniedziałek, 18 marca 2013 12:59 Inne

  Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

  Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536  z późniejszymi zmianami), a także Rozdziału X „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012” przyjętego uchwałą Rady Gminy Wola Krzysztoporska Nr XV/137/11 z dnia 30 listopada 2011 r., Wójt Gminy Wola Krzysztoporska informuje, że:

  1. W ramach realizacji Programu w dniu 01.03.2012 r. ogłoszono konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki:

  KONKURS NR 1
  Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej  i sportu w obszarze:

  • szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych dla uczniów w wieku gimnazjalnym w zakresie m.in: halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej, lekkiej atletyki - kwota na realizację zadania 8 000,00 zł.


  KONKURS NR 2
  Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej  i sportu w obszarze:

  • szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych dla uczniów w wieku ponadgimnazjalnym w zakresie m.in: halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej, lekkiej atletyki - kwota na realizację zadania 5 500,00 zł.


  KONKURS NR 3
  Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej  i sportu w obszarze:

  Czytaj więcej...


  Piątek, 15 marca 2013

  Swietlica środowiskowa dla dzieci Drukuj
  piątek, 15 marca 2013 12:05 Inne

  W okresie ferii zimowych tj. od 11 do 22 lutego br. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych była organizatorem zajęć świetlicy środowiskowej dla dzieci. Zajęcia odbywały się  w budynku Szkoły Podstawowej w Parzniewicach, Gomulinie i Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Woli Krzysztoporskiej. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 1000 - 1300.

  W ramach zajęć świetlic środowiskowych realizowane były zajęcia sportowo - rekreacyjne, plastyczne, zabawy ruchowe i zręcznościowe. Dzieci miały do dyspozycji pracownię komputerową z dostępem do internetu, salę gimnastyczną wyposażoną w sprzęt sportowy. Ponadto, w trakcie trwania zajęć świetlicy środowiskowej  zorganizowany został wyjazd dla dzieci do kina Helios w Piotrkowie Trybunalskim na film pt.: 'Zambezia'.

  Podczas trwania zajęć w każdej świetlicy przeprowadzone były zajęcia profilaktyczne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zajęcia organizowane przez GKRPA stanowiły alternatywę spędzania ciekawie czasu wolnego, rozwijały zdolności i umiejętności artystyczne oraz  integrowały dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia. Dzięki różnorodnej ofercie zajęć, dzieci mogły znaleźć coś dla siebie, wyrabiając przy tym nawyk aktywnego spędzania czasu.

  Czytaj więcej...


  Poniedziałek, 11 marca 2013

  Wyniki otwartych konkursów ofert Drukuj
  poniedziałek, 11 marca 2013 10:35 Inne

  Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert dotyczących zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2013 r.

  KONKURS NR 1

  • Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze: szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych dla uczniów w wieku gimnazjalnym w zakresie m.in: halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej, lekkiej atletyki - dotacja na realizację zadania w kwocie 8 000,00 zł zostaje przyznana Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „TYTAN” przy Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska.

  KONKURS NR 2

  • Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze: szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych dla uczniów w wieku ponadgimnazjalnym w zakresie m.in: halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej, lekkiej atletyki - dotacja na realizację zadania w kwocie 5 500,00 zł zostaje przyznana Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Gryf’ Bujny 94, 97-371 Wola Krzysztoporska

  KONKURS NR 3

  • Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze: szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie tenisa stołowego - dotacja na realizację zadania w kwocie 9 000,00 zł zostaje przyznana Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TENIS CLUB” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej ul. Południowa 2, 97-371 Wola Krzysztoporska   >>   czytaj dalej >> pełna treść ogłoszenia zamieszczonego w BIP
  Czytaj więcej...


  Piątek, 08 marca 2013

  Nowe zasady gospodarki odpadami Drukuj
  piątek, 08 marca 2013 10:08 Ekologia

  W dniu 1 stycznia 2012 roku weszły w życie postanowienia ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku dotyczące nowych zasad  utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od tego dnia gminy mają 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Oznacza to, że od 1 lipca 2013 r. w całym kraju, również w naszej gminie, obowiązywać będę nowe zasady gospodarowania odpadami. Celem ustawy jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez objęcie systemem wszystkich nieruchomości zamieszkałych. Gmina odpowiadać będzie za odebranie odpadów ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych, a wszyscy mieszkańcy Gminy objęci będą  z tego tytułu opłatą. W opinii ustawodawcy dzięki wdrożeniu nowej ustawy z lasów znikną dzikie wysypiska śmieci a stan środowiska naturalnego ulegnie znacznej poprawie.

  Podstawy funkcjonowania nowego systemu:

  1. PO PIERWSZE KONIEC Z UMOWAMI. W myśl nowych zasad to Gmina odpowiada za zorganizowanie na swoim terenie zbiórki odpadów. W tym celu Gmina w drodze przetargu wybierze przedsiębiorcę, który na jej terenie zajmie się wywozem odpadów. Oznacza to brak indywidualnych umów zawieranych przez poszczególnych mieszkańców z firmami. Za to mieszkańcy gminy  zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Gminy deklaracji określających m.in. liczbę osób zamieszkujących gospodarstwo domowe.

  2. OPŁATY. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone zostały uchwałą Rady Gminy i są jednakowe dla wszystkich mieszkańców. Opłata zawiera koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. W naszej Gminie opłata ustalona jest na poziomie 10 zł  miesięcznie od osób, które śmieci nie będą segregować i 5 zł dla osób, które będą przestrzegać zasad segregacji odpadów. Opłata ustalona jest w takiej wysokości, jaka umożliwi Gminie samofinansowanie się systemu. Oznacza to, że Gmina nie może na odpadach zarabiać ani też do systemu dopłacać. Oznacza to też, że po przeprowadzeniu przetargu, gdy ostateczna cena za świadczenie usługi będzie znana Rada Gminy może jeszcze dokonać korekty stawki za odbiór odpadów. Opłata będzie obowiązywać od 1 lipca i Gmina od tej daty zapewnia każdej osobie, która złoży deklarację odbiór odpadów. Nie złożenie deklaracji nie zwalnia jednak z obowiązku uiszczenia opłaty ponieważ Gmina będzie wypłacać firmie odbierającej odpady wynagrodzenie ryczałtowe za odbiór śmieci od wszystkich mieszkańców. W sytuacji gdy ktoś złoży deklarację i otrzyma pojemniki z opóźnieniem np. w miesiącu grudniu, Gmina  i tak zobowiązana będzie wyegzekwować od niego opłaty za okres od 1 lipca 2013 r.

  3. POJEMNIKI. Pojemniki na śmieci zobowiązana będzie dostarczyć mieszkańcom firma dokonująca odbioru odpadów. Na terenie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej zestaw dostarczonych pojemników dla nieruchomości zamieszkałej przez od 1 do 5 osób będzie obejmował:

  • pojemnik  0, 24 m3 – na papier, tekturę, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
  • pojemnik  0,12 m3 – na szkło bezbarwne i kolorowe,
  • pojemnik  0,12 m3 – na pozostałości z segregowania.

  W ramach opłaty opróżnianie pojemników następować będzie raz w miesiącu za wyjątkiem pojemników na szkło, które będą opróżniane raz na kwartał.

  4. PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK).

  Na terenie Gminy powstanie PSZOK, do którego będzie można oddać odpady w postaci bioodpadów, przeterminowanych leków, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym wszelkiego rodzaju lampy, żarówki i świetlówki, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach. Punkt  czynny będzie w okresie od 1 do 30 kwietnia oraz od 1 do 31 października każdego roku. PSZOK odbierał będzie odpady od mieszkańców gminy bez dodatkowych opłat.

  5. ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH.

  Niezależnie od tego, że odpady wielkogabarytowe można będzie przekazywać do PSZOK, raz w roku na terenie Gminy odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odpady należy wystawić przed posesją na drodze głównej, skąd firma zobowiązana będzie je zebrać w wyznaczonych terminach.

  Czytaj więcej...


  Piątek, 01 marca 2013

  Co dalej ze szkołą w Krzyżanowie? Drukuj
  piątek, 01 marca 2013 13:01 Informacje główne

  Pogłoski o likwidacji tej szkoły pojawiają się od kilku lat. Już w przyjętej przez Radę Gminy Wola Krzysztoporska w 2008 roku Strategii Rozwoju Oświaty jako kluczowe dla systemu gminnej oświaty zostały wymienione 4 placówki oświatowe: Czytaj więcej...  Piątek, 22 lutego 2013

  XXVII sesja Rady Gminy Drukuj
  piątek, 22 lutego 2013 13:56 Rada Gminy

  XXVII sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 20.12.2012 r. w Urzędzie Gminy. Zgodnie z protokołami posiedzeń sprawozdania z działalności złożyli przewodniczący Komisji Rady Gminy, m.in.: Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 13.11.2012 r., dotyczącej wydatków poniesionych przez Gminę na OSP za 10 m-cy 2012 r. oraz mienia komunalnego będącego własnością Gminy.

  Dyskusję wywołała kwestia mocy energii elektrycznej niezbędnej dla pomieszczeń w budynkach OSP – są duże opłaty stałe. Ponadto 12.12.2012 r. miała miejsce kontrola w zakresie realizacji inwestycji gminnych za 10 m-cy 2012 r., przetargów ogłoszonych w I półroczu 2012 r. oraz wydatkowania dotacji udzielonej Gminnej Spółce Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych - protokół z tej kontroli przedłożony zostanie na następnej sesji Rady Gminy. Skarbnik omówił następnie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2012 r., przedstawił dodatkowe wyjaśnienia dotyczące wydatków na kanalizację. Przedyskutowano również wydatki na modernizacje Domów Ludowych, a także wydatki na schroniska dla zwierząt (należy się spodziewać, że wydatki na schroniska będą większe). Komisja Budżetu, Finansów o Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt, ostatecznie uchwałę podjęto jednogłośnie. Z kolei większością głosów  przyjęta została uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, przy tej okazji omówiono dalsze plany związane z budową kompleksu oświatowego w Parzniewicach. Następnym punktem obrad były wydatki, które  nie wygasają z upływem roku. Uchwałę w tej kwestii przyjęto jednogłośnie, natomiast dyskusja dotyczyła zasadności prowadzenia prac budowlanych zimą, m. in. w centrum Bogdanowa i przy budowie ogrodzenia Ośrodka Zdrowia w Gomulinie. Radni otrzymali wyjaśnienia, że są różne sytuacje, niektórzy wykonawcy po prostu nie wykonali prac w terminie i płacą odsetki za każdy dzień opóźnienia. Należy poczekać do zakończenia robót, wszystkie ewentualne usterki będą musiały być naprawione. Podjęto również uchwały w sprawie:

  • określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy (uaktualniono uchwałę z 2002 r.),
  • zbycia w drodze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Wola Krzysztoporska. Następnie Wójt Gminy złożył sprawozdanie z wykonywania uchwał oraz informację o swojej działalności między sesjami.

  Dyskusję wywołały tematy:

  • zakończenia budowy II etapu kanalizacji i opłat za odbiór ścieków,
  • remontu DL w Majkowie Dużym (wykonywane są naprawy pogwarancyjne), -
  • spotkania z przedstawicielami Gminy Grabica w sprawie m. in. mostu znajdującego się na granicy gmin (Wójt stoi na stanowisku, że most powinien być wybudowany wspólnie - po 50% kosztów, a Gmina Grabica powinna wyrazić zgodę, aby mieszkańcy Majkowa byli podłączeni do ich wodociągu),
  • budowy wiatraków (w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego będą wskazane miejsca, gdzie będą mogły być budowane wiatraki.

  Interpelacje i zapytania w ostatniej części posiedzenia dotyczyły m.in. :

  • wodociągu w Siomkach (jeżeli będą wycieki zostaną podjęte odpowiednie kroki),
  • ustawienia znaku na drodze koło szkoły w Woli Krzysztoporskiej informującego o wysokości wiaduktu pod drogą krajową nr 1,
  • zamontowania progu zwalniającego na ulicy przed Przedszkolem Samorządowym w Woli Krzysztoporskiej,
  • wycięcia drzewa przy DL w Laskach (są pretensje mieszkańców),
  • włączenia oświetlenia ulicznego  w Mzurkach – za Budkowem (umowy z zakładem Energetycznym są w trakcie podpisywania),
  • sprzedaży działek w Woli Krzysztoporskiej - po ogródkach działkowych (sprzedano 2 działki mieszkaniowe i 1 na działalność usługową), pielęgnacji drzew na skwerku koło kościoła w Woli Krzysztoporskiej (zarządcą jest Starostwo, obecnie toczy się procedura uwłaszczeniowa).
  Czytaj więcej...


  środa, 20 lutego 2013

  Nabór do komisji konkursowych Drukuj
  środa, 20 lutego 2013 10:58 Inne

  Na podstawie art. 15 ust. 2a – 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz Rozdziału XII „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/219/12 z dnia 30 października 2012 r. Rady Gminy Wola Krzysztoporska

  Wójt Gminy Wola Krzysztoporska
  Zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2013 r.

  Imiennego zgłoszenia kandydatów prosimy dokonywać do dnia 28.02.2013 r. na załączonym formularzu. Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, adres:

  Urząd Gminy Wola Krzysztoporska
  ul. Kościuszki 5
  97-371 Wola Krzysztoporska

  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór kandydatów do komisji konkursowych 2013”. O terminie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy – zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  Do zadań komisji konkursowych należeć będzie:
  1. Dokonanie oceny złożonych ofert pod względem formalnym, merytorycznym –  z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego;
  2. Przygotowanie propozycji ewentualnego podziału środków finansowych pomiędzy oferentami.
  Praca w komisji konkursowej świadczona jest nieodpłatnie. W wyniku naboru utworzona zostanie lista kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Gminę Wola Krzysztoporska w 2013 r. Po ogłoszeniu konkursu, uwzględniając rodzaj i zakres zadań objętych konkursem, Wójt Gminy Wola Krzysztoporska powoła do komisji konkursowej osobę z listy kandydatów z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie. Ponadto w ocenie ofert złożonych w konkursie nie mogą uczestniczyć osoby, których powiązania z organizacjami/podmiotami składającymi oferty mogą budzić podejrzenia co do ich bezstronności. Treść ogłoszenie w BIP >>

  Czytaj więcej...


  Sobota, 16 lutego 2013

  Jasna Strona Mocy Drukuj
  sobota, 16 lutego 2013 11:21 Imprezy, wydarzenia

  Podczas minionego okresu noworoczno – karnawałowego grupa Jasna Strona Mocy wystąpiła z krótkim koncertem kolęd w kilku kościołach. Zaczęło się od pasterki w Bogdanowie. Tuż przed uroczystą mszą świętą grupa wprowadziła zgromadzonych w świątyni w świąteczny nastrój, wykonując kolędy oraz utwory o Bożym Narodzeniu. 6 stycznia – w święto Trzech Króli – zespół pojawił się w kościele p. w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bełchatowie. Zagrał tam podczas trzech mszy świętych, w tym również na mszy dla dzieci, które z ochotą dołączyły do kolędowania. Z pewnością najmłodszym podobało się, kiedy wykonawcy wyszli w papierowych koronach na głowach z racji święta, a później przekazali je najbliżej stojącym dzieciom. Bardzo serdecznie zostali przyjęci w bełchatowskim kościele przez księdza proboszcza prałata Janusza Krakowiaka, za co z serca składają podziękowania. Kolejny występ miał miejsce 20 stycznia 2013 r. w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Woli Krzysztoporskiej.

  W to zimowe i mroźne popołudnie, po wieczornej mszy świętej i jasełkach przygotowanych przez dzieci z przedszkola grupa wystąpiła z koncertem, podczas którego złożyła także życzenia noworoczne. Na szczęście zimowa aura i chłód nie wystraszyły parafian, którzy zostali w kościele, a także przyłączyli się do  wspólnego wykonania kilku kolęd. Piękny okres świąteczny grupa Jasna Strona Mocy zakończyła występem w kościele  p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Parzniewicach. Na mszę świętą poranną, mimo mrozu i zimna przybyło wielu parafian, którzy chcieli posłuchać kolęd i piosenek świątecznych w nowych aranżacjach. Ksiądz proboszcz Antoni Góra na koniec podziękował zespołowi za przybycie i koncert, a także wyraził nadzieję na kolejne występy w parzniewickiej świątyni. Podczas koncertów śpiewali: Kasia Młoczkowska, Karolina Płosza i Gabryś Kukulski. Na instrumentach grali: Łukasz Borek, Artur Jarzębski, Łukasz Michalak, Mariusz Wieczorek, a całość prowadziła Magda Młoczkowska.

  Więcej informacji na www.gok-wola.pl

  Czytaj więcej...


  Czwartek, 14 lutego 2013

  Informacje ze szkół Drukuj
  czwartek, 14 lutego 2013 17:43 Aktualności

  Zabawa noworoczna
  Trzy  grupy  dzieci – oddziały przedszkolne, uczniowie klas I-III oraz IV – VI bawiły się podczas świetnie zorganizowanej zabawy noworocznej w forum Szkoły Podstawowej w Gomulinie 19 stycznia 2013 roku. Pomysłowe dekoracje i konkursy przygotował Samorząd Uczniowski pod kierunkiem Joanny Sobutkowskiej, natomiast o słodki poczęstunek zadbały mamy dzieci ze wszystkich klas. Noworoczny bal  to przede wszystkim dobra muzyka, efekty świetlne i inne atrakcje oraz profesjonalnie poprowadzona zabawa, którą od dwóch lat przygotowuje niezastąpiony DJ – Arkadiusz Westrych. Wszystkim sponsorom szkoła składa serdeczne podziękowanie.

  Gimnastyka na śniegu
  Wyścigi saneczkowe i "bitwa na śnieżki" były atrakcją zajęć wychowania fizycznego w SP Parzniewice. Zabawa na śniegu dostarczyła dzieciom wiele radości. Jak zawsze nauczyciele przed feriami zachęcali do korzystania z uroków zimy, ale z rozwagą.
  W wolnym czasie przebywajmy na świeżym powietrzu, dbajmy o aktywność fizyczną z zachowaniem ostrożności, żeby szaleństwa na sankach, nartach i łyżwach miały szczęśliwe zakończenie.  Rady dla dzieci i rodziców to m.in.:  NIE WOLNO: zjeżdżać na sankach w pobliżu drogi oraz zbiorników wodnych, doczepiać sanek do samochodu, celować w twarz drugiej osoby podczas rzucania śniegiem, nie łączymy miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy kamieni oraz nie celujemy w twarz drugiej osoby.  TRZEBA: zachowywać bezpieczną odległość między sankami, na łyżwach jeździć tylko w wyznaczonych miejscach (nie ślizgamy się po lodzie na rzece lub stawie), zachować ostrożność przy przechodzeniu przez ulicę, pamiętać o zdrowym odżywianiu i ubiorze odpowiednim do temperatury panującej na dworze, być widocznym na drodze.

  Lekcja historii
  18 stycznia 2013 roku w Szkole Podstawowej w Krzyżanowie odbyło się spotkanie uczniów z kombatantem p.por. Zdzisławem Cieślikiem z Oprzężowa. Była to dla dzieci bardzo interesująca, żywa lekcja historii i patriotyzmu. Gość opowiadał o swoim udziale w odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Wspólnie śpiewano piosenki, przeprowadzono musztrę. Godne zapamiętania są słowa kombatanta: 'Dziś młode pokolenie nie zdaje sobie sprawy jaką drogę życiową przeszedł każdy z nas. Ile trudu i poświęceń musieliśmy przejść aby dziś cieszyć się wolnością'.

  Czytaj więcej...


  Poniedziałek, 11 lutego 2013

  Upowszechnianie kultury fizycznej Drukuj
  poniedziałek, 11 lutego 2013 10:28 Inne

  Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami), a także uchwały Nr XV/137/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”, na zasadach określonych w tych aktach prawnych oraz regulaminie konkursu, Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza:

   

  • KONKURS NR 1
   Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze: szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych dla uczniów w wieku gimnazjalnym w zakresie m.in: halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej, lekkiej atletyki - kwota na realizację zadania 8 000,00 zł,

   

  • KONKURS NR 2
   Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
   szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych dla uczniów w wieku ponadgimnazjalnym w zakresie m.in: halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej, lekkiej atletyki - kwota na realizację zadania 5 500,00 zł,

   

  Czytaj więcej...


  Sobota, 09 lutego 2013

  XXVI sesja Rady Gminy Drukuj
  sobota, 09 lutego 2013 13:27 Rada Gminy

  XXVI sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbyła się 29.11.2012 r. w Urzędzie Gminy. Zgodnie z protokołami posiedzeń sprawozdania z działalności złożyli przewodniczący Komisji Rady Gminy, m. in.:

  • Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego poinformował, że w okresie sprawozdawczym dokonano kontroli obiadów dla dzieci w szkołach - w Bogdanowie z obiadów korzysta dwoje dzieci, nie ma oddzielnego pomieszczenia do spożywania posiłków, z kolei w Woli Krzysztoporskiej obiady wydawane są sprawnie i szybko, uwagi dotyczyły zbyt wysokich i ciężkich krzeseł i stolików dla dzieci młodszych,
  • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała o przeprowadzeniu 2 kontroli w Urzędzie Gminy:
  1. w dniu 15.10.2012 r. w zakresie zasad naliczania oraz ściągalności podatków i opłat, ich umarzania za II półrocze 2011 r. i w I półroczu 2012 r. - zwrócono uwagę na konieczność dalszej weryfikacji powierzchni podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości i składania nowych deklaracji podatkowych (uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli podjęto jednogłośnie),
  2. w dniu 13.11.2012 r. dotyczącą wydatków poniesionych przez Gminę na OSP za 10 m-cy 2012 r. oraz mienia komunalnego będącego własnością Gminy z uwzględnieniem lokali socjalnych i komunalnych (protokół z tej kontroli ma zostać przedłożony na następnej sesji Rady Gminy).

  Skarbnik omówił następnie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2012 r. Członkowie Komisji Budżetu, Finansów o Rozwoju Gospodarczego zawnioskowali, aby agregat prądotwórczy zakupiony dla jednostki OSP Majków Duży wypożyczany był innym jednostkom. Wójt dodał, że tego typu sprzęt jest również w dyspozycji Starostwa i jeżeli zaistnieje sytuacja kryzysowa Gmina może z niego korzystać. Radni pytali o fundusze na zakup odcinka wodociągu w Parzniewicach. Wójt wyjaśnił, że jest to odcinek wybudowany przez osoby prywatne na podstawie porozumienia z Gminą i wypłacana jest różnica pomiędzy średnicą rur jakie muszą być użyte w sieci przesyłowej a średnicą rur jaka jest wymagana przy przyłączach do posesji. Poruszono także kwestie odśnieżania dróg – Wójt poinformował, że sprzęt gminny jest przygotowany, ale w razie potrzeby będzie można korzystać z prywatnych usług. Uchwała w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na rok 2012 została podjęta jednogłośnie. Z kolei większością głosów  przyjęta została uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, wprowadzająca m.in. w 2013 roku dodatkowe środki na  remont ujęcia wody w Parzniewicach, projekt modernizacji i wyposażenia Domu Ludowego w Piekarach, czy budowę wodociągu Majków Duży. W dalszej części obrad z-ca Wójta omówił projekty uchwał w sprawie:

  • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
  • sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów,
  • terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wcześniej zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego oraz Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy.

  Uchwały podjęte zostały większością głosów. Z-ca Wójta omówił również projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty. Zaproponowano, aby opłaty za odpady komunalne były naliczane od ilości osób zamieszkałych w danej nieruchomości i wynosiły miesięcznie: 10 zł/osobę, jeżeli odpady nie będą segregowane, 6zł/osobę przy zbieraniu i odbieraniu odpadów w sposób selektywny. W/w Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, ale członkowie zaproponowali stawkę 5 zł/osobę przy odpadach segregowanych. Po długiej dyskusji uchwałę przyjęto większością głosów ze stawką miesięczną 5zł/osobę. Kolejne podjęte przez radnych uchwały dotyczyły:

  • podziału Gminy na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (obecnie będzie 8 obwodów, doszedł 1 obwód z siedzibą w budynku GOK w Woli Krzysztoporskiej),
  • obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy (do stawki 52 zł za 1q żyta),
  • zmiany uchwały nr XIII/118/11 z 28.10.2011 r. w sprawie określenia  wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości (zmienia się termin składania deklaracji – do 31 stycznia każdego roku),
  • ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP lub Gminę Wola Krzysztoporska (większością głosów przegłosowano stawkę 12 zł/h za działania ratownicze i 4 zł/h za szkolenia).

  Następnie Wójt Gminy złożył sprawozdanie z wykonywania uchwał oraz informację o działalności Wójta między sesjami. Dyskusję wywołał temat źle wykonywanych przez zleceniobiorców projektów technicznych – problemy występują przy każdej inwestycji,  przedłuża się termin wykonania robót i powstają dodatkowe koszty. Poruszony został też temat sprzedaży budynków po szkołach w Rokszycach (odbyły się 3 przetargi, nadal brak chętnych) i Woźnikach (potrzebna decyzja konserwatora zabytków). Interpelacje i zapytania w ostatniej części posiedzenia dotyczyły m.in.: rozłożenia destruktu w Kamiennej, rowów i przepustów w Radziątkowie, awarii oświetlenia ulicznego w Woli Krzysztoporskiej na ul. Południowej, udzielenia pomocy dla Gminy Gorzkowice w związku z pożarem szkoły, zainstalowania oświetlenia ulicznego od drogi powiatowej w kierunku Gąsek, oświetlenia w Kolonii Woźniki.

  Czytaj więcej...


  Poniedziałek, 04 lutego 2013

  Uwaga - usuwanie azbestu Drukuj
  poniedziałek, 04 lutego 2013 22:02 Ekologia

  Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej przygotowuje wniosek w zakresie pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

  W przypadku pozyskania środków finansowych na realizację powyższego zadania, w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, zostanie wyłoniony wykonawca a następnie rozpoczną się prace związane z usuwaniem eternitu z posesji mieszkańców, których wnioski zostaną przyjęte do realizacji.

  W związku z powyższym informujemy, że w terminie od 14 lutego do 15 marca 2013 roku mieszkańcy Gminy Wola Krzysztoporska mogą składać wnioski o odebranie zdemontowanego eternitu.

  We wniosku należy określić m. in. rodzaj i ilość odpadów podlegających usunięciu.

  Dofinansowanie polega na jednorazowym pokryciu przez gminę kosztów realizacji zadania polegającego na odpowiednim zapakowaniu, załadunku, transportu i unieszkodliwianiu azbestu i wyrobów zawierających azbest.

  Nie podlega finansowaniu koszt demontażu eternitu.

  Druk wniosku oraz Regulamin sfinansowania zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wola Krzysztoporska dostępne są u sołtysów oraz w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej w pok. nr 6  lub do pobrania w wersji elektronicznej na stronie urzędu.

  Wszelkie informacje udzielane są w pok. nr 6  w poniedziałki od 900 do 1700 i w czwartki od 730 do 1530 lub telefonicznie pod nr tel. 44 616 39 72.

   

  Czytaj więcej...


  Wtorek, 22 stycznia 2013

  Spotkanie opłatkowe KGW Drukuj
  wtorek, 22 stycznia 2013 12:28 Imprezy, wydarzenia

  W sobotę, 15 grudnia 2012 roku, w Domu Ludowym w Siomkach odbyło się spotkanie opłatkowe dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy, połączone z imprezą kulturalną, poświęconą pielęgnowaniu lokalnych tradycji bożonarodzeniowych. Spotkanie, zorganizowane tradycyjnie przez Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej, odbyło się przy prawie stuprocentowej frekwencji zaproszonych gości. Po krótkim powitaniu zgromadzonych osób przez dyrektora GOK - Jolantę Kołacińską oraz przedstawieniu przez nią historii i znaczenia Adwentu, proboszcz parafii w Milejowie, ksiądz Piotr Szubski poprowadził modlitwę, poświęcił opłatki i odśpiewano wspólnie kolędę „Wśród nocnej ciszy”. Wójt - Roman Drozdek wraz z Przewodniczącą Rady Gminy - Marią Głowacką złożyli życzenia świąteczne. Warto w tym miejscu wspomnieć, że przełamanie się opłatkiem oraz składanie sobie życzeń świątecznych i noworocznych to stały element spotkań wigilijnych sprzyjający integracji.

  Zaproszeni goście zasiedli przy stołach, aby posłuchać koncertu kolęd przygotowanego przez zespół działający przy GOK-u. Koncert poprowadziła Magdalena Młoczkowska, śpiewali Katarzyna Młoczkowska, Karolina Płosza oraz Gabriel Kukulski, a na instrumentach grali: Łukasz Borek, Artur Jarzębski, Łukasz Michalak, Mariusz Wieczorek. Po zakończonym koncercie artyści otrzymali gromkie brawa. Podczas spożywania postnych dań, jak zupa grzybowa, pierogi z kapustą i grzybami czy kapusta z grochem, przygotowanych przez panie z KGW Siomki, panowała bardzo uroczysta atmosfera.

  Przy pięknie udekorowanych stołach nie mogło zabraknąć wspólnego kolędowania. Prym w tej kwestii wiódł Zastępca Wójta - Mieczysław Warszada, który rozpoczynał śpiewanie, a reszta gości ochoczo do niego dołączała. Kolejną atrakcją tej uroczystości było pojawienie się Świętego Mikołaja, który wręczał słodkie upominki, ale żeby je otrzymać, trzeba było zaśpiewać kolędę, powiedzieć wierszyk albo dowcip. Na koniec wszyscy zebrani wspólnie z zespołem z Gminnego Ośrodka Kultury zaśpiewali kilka kolęd i świątecznych piosenek. Czytaj więcej na www.gok-wola.pl

  Czytaj więcej...


  Poniedziałek, 21 stycznia 2013

  Dobiegł końca Etap II projektu Drukuj
  poniedziałek, 21 stycznia 2013 18:36 Budowa oczyszczalni
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Budowa kompleksowego systemu oczyszczania i odprowadzania ścieków dla Gminy Wola Krzysztoporska - Etap II

  Realizowany w latach 2011-2012 projekt pn. „Budowa kompleksowego systemu oczyszczania i odprowadzania ścieków dla Gminy Wola Krzysztoporska – Etap II”  dobiegł końca. Było to największe w dotychczasowej historii Gminy przedsięwzięcie w infrastrukturę techniczną. Wykonawcą robót budowlanych było konsorcjum 4 firm: 1) - MOLEWSKI Sp. z o.o. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz – LIDER KONSORCJUM; 2) - P.W. HYDROBUD Sp. z o.o. Kamienica 47, 62-530 Kazimierz Biskupi; 3) - PROFITECT Sp. z o.o. ul. Lutomierska 8, 98-100 Łask; 4) - Firma Projektowo-Budowlana PROTEK Zakład Instalacji Sanitarnych Piotr Kłosiński ul. Fabryczna 1, 62-800 Kalisz. Nadzór inwestorski sprawowała wyłoniona w drodze przetargu firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wykonawcze „BIOPROJEKT” Grzegorz Jaśki z siedzibą ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica. Inwestycja współfinansowana była przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Działanie II.1. Gospodarka wodno-ściekowa). Na jej realizację Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 12 340 235,10 zł. Całkowita wartość robót budowlanych objętych wnioskiem o dofinansowanie projektu wyniosła blisko 24 mln zł brutto, natomiast wszystkie koszty związane z zadaniem inwestycyjnym, w tym niezbędne roboty uzupełniające i dodatkowe szacuje się na kwotę brutto około 25 mln zł. Na realizację zadania Gmina otrzymała również niskooprocentowaną (1,5% w skali roku) pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
  {phocagallery view=category|categoryid=36|imageid=2382|displayname=0|displaydetail=1|float=left|displaydownload=0|displaydescription=0|displayimgrating=0}{phocagallery view=category|categoryid=36|imageid=2387|displayname=0|displaydetail=0|float=right|displaydownload=0|displaydescription=0|displayimgrating=0}W zakres rzeczowy projektu weszły:
  1) Budowa nowej oczyszczalni ścieków z częścią mechaniczną, biologiczną i gospodarką osadową, gdzie układ biologiczny wyposażony jest w reaktor biologiczny z osadem czynnym - powstał jeden ciąg technologiczny o przepustowości do 700m³/dobę. Obiekt zlokalizowany jest na obszarze starej oczyszczalni ścieków w Woli Krzysztoporskiej, teren został ogrodzony i zagospodarowany – wykonano drogi dojazdowe, chodniki i utwardzenie z kostki brukowej, wokół oczyszczalni powstał pas zieleni izolacyjnej.
  2) Budowa pompowni ścieków sanitarnych na ul. Wesołej w Woli Krzysztoporskiej, której zadaniem jest podawanie ścieków sanitarnych z części m.Wola Krzysztoporska (od strony ul. Wesołej) oraz z miejscowości Siomki, Krzyżanów i Glina do węzła oczyszczania mechanicznego skąd kierowane są do ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków.
  {phocagallery view=category|categoryid=36|imageid=2386|displayname=0|displaydetail=0|float=left|displaydownload=0|displaydescription=0|displayimgrating=0}{phocagallery view=category|categoryid=36|imageid=2383|displayname=0|displaydetail=0|float=right|displaydownload=0|displaydescription=0|displayimgrating=0}3) Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części miejscowości Wola Krzysztoporska (ulice: Wesoła – na odcinku od kościoła w kierunku Bogdanowa), Leśna, Zielona, Mickiewicza, Północna, Polna, Projektowana i Ogrodowa (na odcinku od ul. Projektowanej w kierunku Krężnej) oraz równolegle do kanalizacji sanitarnej budowę kanalizacji deszczowej - z częściowym zaadoptowaniem istniejącej kanalizacji ogólnospławnej. W ramach kanalizacji deszczowej powstał również zbiornik retencyjny wód deszczowych z separatorem zanieczyszczeń ropopochodnych.
  4) Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Wola Krzysztoporska-Siomki-Krzyżanów-Glina (od ul. Leśnej w Woli Krzysztoporskiej poprzez drogę polną równoległą do nasypu kolejowego i dalej przez miejscowości Siomki, Krzyżanów i Glinę).{phocagallery view=category|categoryid=36|imageid=2384|displayname=0|displaydetail=0|float=left|displaydownload=0|displaydescription=0|displayimgrating=0}{phocagallery view=category|categoryid=36|imageid=2133|displayname=0|displaydetail=0|float=right|displaydownload=0|displaydescription=0|displayimgrating=0}
  Łącznie na terenie Gminy powstało 14,55 km kanalizacji sanitarnej i 4,75 km kanalizacji deszczowej. Wybudowane zostały również odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji lub pierwszych studzienek zlokalizowanych na terenie prywatnych działek. Wszystkie te działania mają na celu stopniowe porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi wzrost poziomu skanalizowania Gminy Wola Krzysztoporska z 16,54% do 25,1%.
  Najważniejszy dla mieszkańców jest jednak pozytywny wpływ inwestycji na stan środowiska naturalnego w Gminie. Poprawi się szczególnie stan gruntów, a także jakość wód powierzchniowych poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń do nich wpływających.
  {phocagallery view=category|categoryid=36|imageid=2385|displayname=0|displaydetail=0|float=left|displaydownload=0|displaydescription=0|displayimgrating=0}{phocagallery view=category|categoryid=36|imageid=2388|displayname=0|displaydetail=0|float=right|displaydownload=0|displaydescription=0|displayimgrating=0}Apelujemy do mieszkańców terenów, na których realizowany był projekt o jak najszybsze podłączanie swoich nieruchomości do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej. W najbliższym czasie służby gminne rozpoczną kontrole stanu zaawansowania przełączeń. Przypominamy jednocześnie, że do kolektorów sanitarnych nie mogą trafiać wody deszczowe i odwrotnie - do deszczowych ścieki sanitarne, ponieważ będzie to powodowało awarie systemów oczyszczania. W tej sytuacji prawidłowe działania mieszkańców są niezwykle ważne.

  Czytaj więcej...


  Niedziela, 20 stycznia 2013

  Światełko Pokoju Drukuj
  niedziela, 20 stycznia 2013 15:04 Aktualności

  Betlejemskie Światło Pokoju - coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego Betlejem. Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei - tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.

  Akcję zapoczątkowały w 1986 Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi skautów, akcja obejmuje prawie całą Europę. Światło co roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu.

  W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach.

  Następnie, po uroczystej mszy świętej odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, zlokalizowanej na terenie Schroniska Górskiego ZHP "Głodówka", Światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi.

  Polscy harcerze przekazują Betlejemskie Światło Pokoju również do wschodnich sąsiadów - na Rosję, Litwę, Białoruś i Ukrainę.

  Wolska Gromada Zuchowa „Tropiciele Przygód” otrzymała Betlejemskie Światło Pokoju od zaprzyjaźnionej 36. Drużyny Harcerskiej im. Zygmunta Kałużnego w Rozprzy.

  20 grudnia przedstawiciele gromady zuchowej przekazali je Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska, lekarzom i personelowi Gminnego Ośrodka Zdrowia, pracownikom Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej, Komisariatu Policji oraz Urzędu Pocztowego.

  Foto: Przedstawiciele gromady zuchowej przekazujący betlejemskie Światło Pokoju Romanowi Drozdkowi – Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska

  Czytaj więcej...


  Poniedziałek, 14 stycznia 2013

  Konkurs antyalkoholowy Drukuj
  poniedziałek, 14 stycznia 2013 14:20 Aktualności

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej po raz 15 zorganizowała Gminny Konkurs Literacko – Plastyczny o tematyce antyalkoholowej, skierowany do trzech grup wiekowych: I – uczniowie klas I – III szkół podstawowych; II – uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych; III – uczniowie klas I – III gimnazjum.  Konkurs skierowany był do wszystkich szkół z terenu Gminy Wola Krzysztoporska. Jego celem było uświadomienie młodzieży szkolnej zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu, przybliżenie aspektów zdrowotnych, moralnych i społecznych alkoholizmu oraz sposobu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wskazanie sposobów „trzeźwego” spędzania wolnego czasu oraz właściwych wzorów.  Swój udział w konkursie zgłosiło 6 szkół podstawowych oraz 2 gimnazja, wpłynęło 41 prac plastycznych oraz 25 prac literackich. Najlepsi otrzymali dyplomy i cenne nagrody (torby i plecki sportowe, portfele, pamięci USB). Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia w postaci kalkulatorów, a każda szkoła, biorąca udział w konkursie otrzymała pamiątkowy dyplom oraz piłkę. Uroczyste podsumowanie konkursu i nagrodzenie zwycięzców odbyło się 13 grudnia 2012 roku w budynku Szkoły Podstawowej im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej. Nagrody wręczali Marek Ogrodnik – Sekretarz Gminy oraz Dariusz Pytka – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego. Na zakończenie uroczystości wystąpili uczniowie z Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej w programie artystycznym pt. „Planeta nadziei”, który został przygotowany pod kierownictwem Barbary Cieślak, Katarzyny Michalak oraz Emila Paszty
  Laureaci konkursu plastycznego dla I grupy wiekowej: I miejsce: Wiktoria Gomula (kl. II, SP w Gomulinie) i Aleksandra Piwowarska (kl. II, SP w Krzyżanowie); II miejsce: Jakub Mikołajewski (kl. II, SP w Bogdanowie) i Natalia Łuczyńska (kl. IIIa, SP w Gomulnie); III miejsce: Martyna Drążyk (kl. II, SP w Bogdanowie) i Łukasz Koszelak (kl. II, SP w Woli Krzysztoporskiej).
  Laureaci konkursu plastycznego dla II grupy wiekowej: I miejsce: Patrycja Dyko (kl. Va, SP w Gomulinie) i Magdalena Łuczyńska (kl. Va, SP w Gomulinie); II miejsce: Julia Sala (kl. VIb, SP w Woli Krzysztoporskiej) i Weronika Gozdek (kl. VIb, SP w Woli Krzysztoporskiej); III miejsce: Aleksandra Dębicka (kl. IV, SP w Bogdanowie) i Aleksandra Wiśniewska (kl. VI b, SP w Woli Krzysztoporskiej).
  Laureaci konkursu plastycznego dla III grupy wiekowej: I miejsce: Anna Koszelak (kl. Ib, Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej) i Adrianna Filipek (kl. II, Gimnazjum w  Gomulinie); II miejsce: Karol Gajda (kl. IIIb, Gimnazjum w Gomulinie) i Daria Roksela (kl. IIIb, Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej); III miejsce: Magdalena Cieślik (kl. IIb, Gimnazjum w Gomulinie) i Martyna Dziemdziora (kl. IIIb, Gimnazjum w Gomulinie).
  Laureaci konkursu literackiego dla II grupy wiekowej: I miejsce: Bartłomiej Bińczyk (kl. VI, SP w Krzyżanowie); II miejsce: Dominika Wolska (kl. VIa, SP w Gomulinie); III miejsce: Daria Góra (kl. VI, SP w Parzniewicach); Wyróżnienie: Aleksandra Źródelna  (kl. VIb, SP w Woli Krzysztoporskiej).
  Laureaci konkursu literackiego dla Gimnazjum: I miejsce: Anna Kałcz (kl. IIa, Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej); II miejsce: Kinga Klimczak (kl. Ia, Gimnazjum w Gomulinie); III miejsce: Aleksandra Sima (kl. II, Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej); Wyróżnienie: Adrianna Drozdek (kl. IIb, Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej) i Katarzyna Owczarek (kl. Ia, Gimnazjum w Gomulinie).

  Czytaj więcej...


  Poniedziałek, 17 grudnia 2012

  KGW Krzyżanów Drukuj
  poniedziałek, 17 grudnia 2012 00:00 Kola Gospodyń Wiejskich

  Historia Koła Gospodyń Wiejskich w Krzyżanowie zaczęła się w roku 1930. Antonina Merk, znana we wsi społeczna działaczka zgromadziła wokół siebie grono gospodyń, aby wspólnie znaleźć pole do realizowania swych pasji i dzielenia się pomysłami. Charakter organizacji spodobał się kobietom w różnym wieku, które coraz liczniej zapisywały się w jego szeregi. Panie wyczekiwały każdego spotkania podczas którego zaskakiwały siebie nawzajem posiadaną wiedzą, podsuwały rozwiązania problemów napotykanych przez każdą z nich „na własnym podwórku”. Na gruncie koła zawiązywały się przyjaźnie.

  Dobrą passę brutalnie przerwała wojna. Strach, głód, żałoba uniemożliwiły kontynuowanie beztroskiej działalności. Upłynęło wiele lat nim Koło Gospodyń Wiejskich na powrót stanęło na nogi. Po latach zastoju ponowny rozkwit zanotowano w roku 1965. Kobiety z Krzyżanowa uznały, że poza życiem rodzinnym i codziennymi obowiązkami chcą mieć czas na rozwijanie zainteresowań, spotkania z innymi kobietami, pogawędki, ludową twórczość.

  Sięgając do różnych form swej działalności, KGW jakby chciało nadrobić stracony czas. Organizowane były wówczas kursy pieczenia ciast, gotowania, pielęgnacji kwiatów, uprawy warzyw, kursy szycia i szydełkowania, nawet kursy fryzjerskie. Spektrum działania Koła było więc bardzo szerokie. Przewodniczącą została wtedy Wiesława Goska, której kadencja trwała 17 lat. Z wielkim oddaniem pełniła swoją funkcję, dbając jednocześnie o umacnianie pozytywnych relacji pomiędzy mieszkankami swojej miejscowości, co zresztą doskonale się jej udawało.

  Od roku 1960 do lat osiemdziesiątych KGW organizowało kiermasze, wystawiało przedstawienia, dochód z których był przeznaczany na budowę i wyposażenie Domu Ludowego. W latach 1982 – 1992 kierowała Kołem Janina Stępień. Lata jej kadencji zapisały się bardzo miło w pamięci członkiń. Organizowanych było wówczas wiele imprez, pokazów i wycieczek. W kolejnych latach przewodniczącymi były panie:

  • 1992 – 2005 – Małgorzata Gala,
  • 2005 – 2006 – Martina Sobieraj,
  • 2006 – 2010 – Maria Świerczyńska,
  • 2010 – 2012 – Kinga Zacha.

  Za czasów kierowania kołem przez p. Kingę Zacha Dom Ludowy w Krzyżanowie wzbogacił się o nowe naczynia, zastawę, firanki. Odbyło się w tym czasie również wiele imprez i bali okolicznościowych jak np. Sylwester czy Dzień Kobiet. Zorganizowana została ponadto wycieczka do Kazimierza nad Wisłą.

  Od dnia 08.03.2012 r. Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich w Krzyżanowie ma następujący skład: Izabela Hyra – przewodnicząca, Angelika Jakubiak – zastępca, Mariola Kapusta – sekretarz, Monika Kulik – skarbnik. W tym czasie KGW zorganizowała Dzień Dziecka, w ramach którego zapewniło najmłodszym mieszkańcom swojej miejscowości wiele atrakcji, m.in. kąpiel w pianie, występy artystyczne, dmuchaną zjeżdżalnię, słodki poczęstunek. Od początku swojej działalności Koło Gospodyń Wiejskich angażuje się w udział w uroczystościach gminnych takich jak Dożynki a także konkursy organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej.

  Czytaj więcej...


  środa, 12 grudnia 2012

  Dzień walki z AIDS Drukuj
  środa, 12 grudnia 2012 00:00 Aktualności

  Z okazji obchodzonego Światowego Dnia Walki Z AIDS uczniowie Gimnazjum w Gomulinie przygotowali niezwykłą inscenizację, której motto brzmiało: „Tolerancja jest miarą naszego człowieczeństwa”. Montaż słowno – muzyczny zaprezentowany przez drugo – i trzecioklasistów Gimnazjum w Gomulinie skłaniał widza do szczerych i osobistych refleksji na temat problematyki  HIV  i AIDS. Mocne słowa wypowiadane na szkolnej scenie przez nastoletnich  aktorów, a zwłaszcza przez odtwórczynię głównej roli, Adriannę Kopeć – kierują naszą uwagę na prawdę o ludzkich zachowaniach i odruchach. Bo nawet jeśli nie wyszydzamy zakażonych, nawet jeśli ich nie potępiamy, nie mówimy, że są sobie winni, to w gruncie rzeczy nie robimy nic lub robimy niewiele, aby im pomóc. „Tolerancję mylimy z obojętnością”- mówi jedna z gimnazjalistek. „Wygodniej jest odwrócić głowę w inna stronę i udawać, że się nic nie widzi i nie słyszy”- stwierdza po chwili. Całą inscenizację wzbogacono  o wzruszające piosenki odśpiewane przez Magdalenę Braun, Adriannę Filipek i Paulinę Mazerant, o budzący upiorne wrażenie ”taniec śmierci” wykonany przez siedem dziewcząt, które ukryto za maskami i długimi pelerynami oraz o efektowny mur wkraczający na scenę w kulminacyjnym momencie widowiska. Finał inscenizacji zabrzmiał jednak optymistycznie – wzniesione ponad głowami papierowe serduszka wirowały w rytm jakże trafnie wybranej piosenki „Wznieś serce nad zło”. Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS uwieńczono podsumowaniem konkursu plastycznego, w którym wzięli udział nie tylko uczniowie Gimnazjum w Gomulinie, ale także uczniowie wszystkich gimnazjów  z Piotrkowa Trybunalskiego, Gimnazjum z Niechcic oraz Woli Krzysztoporskiej. Oto nagrodzeni: I miejsce ex equo zajęły uczennice Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Niechcicach – Kamila Grześkiewicz i Marlena Strumiłło,  II miejsce – Angelika Francuz z Gimnazjum Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim,  a III miejsce Joanna Grabowska z Gimnazjum w Gomulinie. Nagrody zostały ufundowane przez Wicestarostę Powiatu Piotrkowskiego – pana Grzegorza Adamczyka oraz Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Piotrkowie Trybunalskim, która była równocześnie współorganizatorem imprezy.

  W uroczystości zechcieli wziąć udział między innymi  proboszcz parafii pod wezwaniem św. Mikołaja w Gomulinie ksiądz Jan Cholewa, wicestarosta – Grzegorz Adamczyk, zastępca przewodniczącej Rady Gminy Wola Krzysztoporska - Grzegorz Konecki, kierownik Sekcji Oświaty i Promocji Zdrowia - Wiesława Kozińska, starsi asystenci Sekcji Oświaty i Promocji Zdrowia – Anna Kańska i Danuta Matusiak, a także dyrekcja Szkoły Podstawowej  w Gomulinie – Danuta Stępień oraz Małgorzata Kędzierska. Gospodarzem uroczystości była dyrektor Gimnazjum w Gomulinie – Irena Kasztelan. Montaż słowno – muzyczny przygotowano pod kierunkiem Eweliny Kacperskiej i Joanny Murat.

  Czytaj więcej...


  Czwartek, 06 grudnia 2012

  Podarujmy naszym dzieciom nadzieję Drukuj
  czwartek, 06 grudnia 2012 10:54 Wydarzenia, Uroczystości

  25 listopada 2012 r. Niedziela. Kościół w Gorzkowicach. Spotkaliśmy się tam nieprzypadkowo. Jest szczególny powód. Niełatwo mówić o tym, co wydarzyło się przed tygodniem. Jak wszyscy wiemy, we wtorek, 13 listopada, w godzinach rannych w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach wybuchł pożar, który objął całe poddasze. Konieczny jest remont całego dachu. Dla społeczeństwa gminy i całych Gorzkowic to ogromna strata – nie tylko finansowa. W budowę, a potem remont szkoły włożono dużo pracy i wysiłku, który strawiły płomienie. Parafia chciała przyjść z pomocą materialną szkole, aby dzieci mogły jak najszybciej normalnie się uczyć. Ważne jest, aby odbudować to, co zniszczył ogień, żeby naprawić szkody. W związku z tym odbył się koncert pod hasłem Podarujmy nadzieję naszym dzieciom.

  {phocagallery view=category|categoryid=47|imageid=2376|displaydetail=1|imageshadow=none|float=left|displayname=0|displaydownload=0|displaydescription=0}Pojawiło się dużo gości, na czele z władzami naszej gminy i Panem Wójtem Alojzym Włodarczykiem, dyrekcją Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum, księżmi, a także parafianami. Koncert rozpoczął się o godz. 1530. Scenariusz napisała Magdalena Młoczkowska, a poprowadziły go Kasia Młoczkowska i Karolina Płosza z parafii Trójcy Przenajświętszej w Bogdanowie. Wystąpili: Wspólnota Zjednoczeni w Trójcy – z parafii Przenajświętszej Trójcy w Bogdanowie, GOK Stars – z Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej, The Masters - z Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej, Like David – z parafii Przenajświętszej Trójcy w Bogdanowie, Schola dziecięca i młodzieżowa z Gorzkowic.

  {phocagallery view=category|categoryid=47|imageid=2377|displaydetail=0|imageshadow=none|float=left|displayname=0|displaydownload=0|displaydescription=0}Na początku prowadzące powitały gości, po czym koncert rozpoczął się na dobre. Po kolei występowali wykonawcy, śpiewając pieśni o nadziei, o Bogu, mówiące o tym, że zewsząd płynie nadzieja i wiara w to, że zawsze obok nas jest ktoś, kto wesprze, gdy potrzebujemy pomocy. Została też pokrótce przedstawiona historia szkoły w Gorzkowicach. Na zakończenie wszyscy artyści wspólnie zaśpiewali utwór z repertuaru Ryszarda Rynkowskiego pt. 'Wznieś serce'.

  Warto dodać, że cały sprzęt muzyczny i nagłaśniający przyjechał z GOK–u w Woli Krzysztoporskiej, za co serdecznie dziękujemy. Następnie ksiądz Przemysław Wesołowski podziękował serdecznie swoim przyjaciołom z parafii Bogdanów za to, że nie zawiedli i zechcieli przyjść z pomocą potrzebującym oraz wziąć udział w koncercie. Do tych podziękowań dołączył się ksiądz proboszcz z gorzkowickiego kościoła. On również wyraził słowa uznania dla występujących.

  {phocagallery view=category|categoryid=47|imageid=2373|displaydetail=0|imageshadow=none|float=left|displayname=0|displaydownload=0|displaydescription=0}Tuż po koncercie, o godz. 1700 rozpoczęła się msza święta w intencji społeczności szkolnej. Uczestniczyły w niej wszystkie zespoły, a koncelebrowali ją księża: Przemysław Wesołowski, Zbigniew Stępień, Tomasz Chrząstek oraz Sławomir Masłowski.

  Przez cały dzień przed kościołem harcerze zbierali do puszek ofiary na odnowę szkoły. Również w bogdanowskiej świątyni zostały zebrane datki na ten cel. Miejmy nadzieję, że zgodnie z hasłem koncertu udało nam się podarować dzieciom nadzieję. Ta ostatnia listopadowa niedziela upłynęła w Gorzkowicach w atmosferze pomocy bliźnim i wielkiej nadziei na lepsze jutro.

  Autorem tekstu jest p. Magdalena Młoczkowska. Materiał przesłany przez GOK Wola Krzysztoporska - dziękujemy

  Przejdź do galerii zdjęć z koncertu >>

  Czytaj więcej...


  Wtorek, 04 grudnia 2012

  'ATHLETIC' wyróżniony Drukuj
  wtorek, 04 grudnia 2012 13:31 Aktualności

  Dnia 17.11.2012 r. Komisja Krajowa Zrzeszenia LZS w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie oficjalne podsumowała czwartą edycję Konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. 'Obierz kurs na ORLIK 2012'. Do konkursu w tym roku zgłoszono 91 inicjatyw z całego kraju, w tym 8 z województwa łódzkiego.

  {phocagallery view=category|categoryid=45|imageid=2178|displaydetail=0|imageshadow=none|float=right|displayname=0|displaydownload=0|displaydescription=0}Imprezy zgodnie z założeniami musiały się odbyć od 1 maja do 30 września bieżącego roku i spełniać określone kryteria.

  W finale ogólnopolskim znalazło się 32 najciekawszych inicjatyw, które zostały zaprezentowane w siedzibie PKOL.

  Liderem województwa łódzkiego okazał się Ludowy Uczniowski Klub SportowyATHLETIC” Wola Krzysztoporska, zajmując zaszczytne III miejsce.

  Klub ten 8 września br. zorganizował festyn sportowo – rekreacyjny dla dzieci,  młodzieży i osób starszych ze środowisk wiejskich pod nazwą „Integracja Międzypokoleniowa” na boisku „Orlik” w Woli Krzysztoporskiej.

  {phocagallery view=category|categoryid=45|imageid=2180|displaydetail=1|imageshadow=none|float=left|displayname=0|displaydownload=0|displaydescription=0}{phocagallery view=category|categoryid=45|imageid=2179|displaydetail=1|imageshadow=none|float=right|displayname=0|displaydownload=0|displaydescription=0}Zamysł zorganizowania imprezy w takiej formie zwrócił uwagę komisji, która postanowiła wyróżnić organizatorów za zaangażowanie i ciekawy, urozmaicony program festynu sportowego, w którym każdy mieszkaniec gminy mógł znaleźć coś dla siebie.

  Nagrodę z rąk przedstawicieli Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS i przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki odebrał Tomasz Woźniak, wiceprezes Klubu LUKS ”Athletic” Wola Krzysztoporska i inicjator całego przedsięwzięcia. Podczas uroczystej gali Rada Główna Krajowego Zrzeszenia LZS wręczyła również certyfikaty ukończenia kursu na „Animatora upowszechniania sportu w środowisku wiejskim”.{phocagallery view=category|categoryid=45|imageid=2177|imageshadow=none|displaydetail=1|float=left|displayname=0|displaydownload=0|displaydescription=0}{phocagallery view=category|categoryid=45|imageid=2176|displaydetail=1|imageshadow=none|float=right|displayname=0|displaydownload=0|displaydescription=0}

  Z terenu Gminy Wola Krzysztoporska takie szkolenie ukończył Rafał Manikowski, który odebrał w/w certyfikat z rąk wiceprzewodniczącego RG KZ LZS Wacława Hurko.

  Laureatom konkursu i wyróżnionym gratulujemy!

  Przejdź do galerii zdjęć z uroczystości >>

  Czytaj więcej...


  Poniedziałek, 03 grudnia 2012

  O nim warto napisać - Zbigniew Galuś Drukuj
  poniedziałek, 03 grudnia 2012 10:43 Informacje główne

  Urodził się 1 marca 1950 roku w Żarowie koło Świdnicy. Jego rodzina wróciła na ojcowiznę matki i osiedliła się w Siomkach gdy Zbyszek miał 6 lat. Tam mieszkał do dwudziestego szóstego roku życia, a gdy założył rodzinę, osiadł w Woli Krzysztoporskiej.

  Czytaj więcej...


  Piątek, 30 listopada 2012

  Gotowość Bojowa Jednostek OSP Drukuj
  piątek, 30 listopada 2012 11:52 Informacje bieżące

  W dniach od 27.11.2012 r. do 28.11.2012 r. na podstawie Uchwały Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Woli Krzysztoporskiej z dnia 19.10.2012 r. Komisja Gminna w składzie: Grzegorz Konecki - Prezes ZOG ZOSP RP, Robert Cieślik - Vice Prezes ZOG ZOSP RP, Wojciech Kamiński - Wiceprezes ZOG ZOSP RP, Mirosław Jakubczyk - Komendant Gminny ZOG ZOSP RP, Marek Ogrodnik - Sekretarz Gminy Wola Krzysztoporska, Jan Czubała - Inspektor, przeprowadziła inspekcję gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wola Krzysztoporska.

  Przedmiotem kontroli było dokonanie oceny formy, sposobu alarmowania i sprawności jednostek OSP, ocena gotowości operacyjnej, utrzymanie i stan techniczny posiadanego samochodu bojowego oraz sprzętu ppoż., wyposażenie w odzież specjalną i środki ochrony indywidualnej, utrzymanie i wygląd strażnicy. Inspekcji dokonano w 15 jednostkach OSP na terenu Gminy Wola Krzysztoporska.W zakresie sprawności strażaków i oceny gotowości bojowej wyróżniły się w sposób znaczący następujące jednostki:

  • OSP Gomulin, alarmowanie selektywne, w czasie 1 minuty i 57 sekund jednostka osiągnęła gotowość bojową meldując do działania 12 druhów strażaków/ratowników,{phocagallery view=category|categoryid=44|imageid=2166|displayname=0|displaydetail=1|imageshadow=none|displaybuttons=0|float=right|displaydownload=0|displaydescription=0|displayimgrating=0}
  • OSP Majków Duży, alarmowanie mechaniczne, gotowość bojowa -  2 minuty i 10 sekund, 6 druhów,
  • OSP Krężna, alarmowanie selektywne, gotowość bojowa - 2 minuty i 17 sekund, 6 druhów,
  • OSP Jeżów, alarmowanie mechaniczne, gotowość bojowa - 2 minuty i 19 sekund, 8 druhów,
  • OSP Wola Krzysztoporska - alarmowanie selektywne, gotowość bojowa - 2 minuty i 26 sekund, 12 druhów i 2 samochody.

  Na wyróżnienie zasługują też jednostki OSP które uzyskały bardzo dobre oceny ogólne i osiągnęły gotowość bojową w czasie poniżej 3 minut. Są to następujące jednostki:

  • OSP Bujny – alarmowanie mechaniczne, gotowość bojowa - 2 minuty i 36 sekund, 6 druhów,
  • OSP Rokszyce – alarmowanie mechaniczne, gotowość - 2 minuty i 37 sekund, 3 druhów,
  • OSP Piekary – alarmowanie mechaniczne, gotowość bojowa - 2 minuty i 40 sekund, 7 druhów,
  • OSP Krzyżanów - alarmowanie selektywne, gotowość bojowa - 2 minuty 45 sekund, 8 druhów,
  • OSP Woźniki – alarmowanie mechaniczne, gotowość bojowa - 2 minuty 48 sekund, 7 druhów,
  • OSP Oprzężów – alarmowanie mechaniczne, gotowość bojowa - 2 minut i 55 sekund, 6 druhów,
  • OSP Blizin – alarmowanie mechaniczne, gotowość bojowa - 2 minut i 56 sekund, 4 druhów,
  • OSP Mąkolice – alarmowanie mechaniczne, gotowość bojowa - 2 minut i 58 sekund, 7 druhów,
  • OSP Bogdanów – alarmowanie mechaniczne, gotowość bojowa - 2 minut i 59 sekund, 5 druhów.

  {phocagallery view=category|categoryid=44|imageid=2154|displayname=0|displaydetail=1|imageshadow=none|displaybuttons=0|float=right|displaydownload=0|displaydescription=0|displayimgrating=0}Jako jedyna na terenie Gminy Wola Krzysztoporska do działania nie była przygotowana jednostka OSP Parzniewice. Na miejsce zbiórki przybył jedynie Naczelnik OSP Parzniewice w czasie ponad 5 minut od włączenia syreny alarmowej. Poinformował on Komisję o odmowie prowadzenia dalszych działań zmierzających do potwierdzenia posiadania zdolności do działania. Podobna sytuacja miała miejsce również w roku ubiegłym. Za swoją postawę i zachowanie jednostka OSP Parzniewice otrzymała ocenę niedostateczną. Nadmienić należy, że druhowie z tej jednostki nie biorą też udziału w Gminnych Ćwiczeniach Sportowo-Pożarniczych.

  Przeprowadzona w pozostałych 14 jednostkach OSP kontrola gotowości bojowej potwierdziła bardzo dobre przygotowanie jednostek do realizacji powierzonych im statutowych zadań operacyjnych. Podczas kontroli dokonano przeglądu powierzonych przez Gminę strażnic OSP, samochodów i sprzętu przeciwpożarowego potwierdzono, że powierzone wyposażenie użytkowane jest właściwie i zgodnie z przeznaczeniem.

  Przejdź do galerii prezentującej poszczególne jednostki w dniach inspekcji gotowości bojowej >>

  Czytaj więcej...


  Czwartek, 29 listopada 2012

  Bal charytatywny w przedszkolu Drukuj
  czwartek, 29 listopada 2012 09:53 Wydarzenia, Uroczystości

  Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej była inicjatorem i organizatorem „Jesiennego Balu Charytatywnego”, który odbył się 13 października 2012 roku. W organizację przedsięwzięcia aktywnie włączyli się Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna oraz dzieci.

  Bal odbył się w „Leśniczówce” w Wygodzie. Uroczystość rozpoczęła się występami dzieci w montażu słowno-wokalno-tanecznym pt. „Pożegnanie lata - powitanie jesieni”. Dalszą część spotkania uatrakcyjnił zespół „Red Dance”.

  Dzieci wspólnie z rodzicami bawili się świetnie. Aukcja jesiennych prac plastycznych przedszkolaków cieszyła się dużym zainteresowaniem rodziców i zaproszonych gości. Po godzinie 2000 na parkiecie pozostali już sami rodzice.

  Dochód z balu przeznaczony zostanie na zakup „Mobilnego miasteczka ruchu drogowego” dla dzieci przedszkolnych.

  Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna i dzieci Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej składają serdeczne podziękowania Radzie Rodziców i rodzicom za aktywne zaangażowanie i bezinteresowną pomoc w przygotowaniu balu, oraz wszystkim gościom za wspaniałą zabawę.{phocagallery view=category|float=left|displaydetail=1|imageshadow=none|float=left|displayname=0|categoryid=46|limitstart=0|limitcount=10}

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zapoznaj się z pełną fotorelacją z imprezy >>

   

   

  Czytaj więcej...


  środa, 28 listopada 2012

  Ochotnicza Straż Pożarna w Bujnach Drukuj
  środa, 28 listopada 2012 12:13 OSP Bujny

  Ochotnicza Straż Pożarna w Bujnach została założona z inicjatywy miejscowej społeczności w roku 1926. Na jej czele stanęli prezes Franciszek Bińczyk i naczelnik Stanisław Kołaciński. Strażnica była wówczas drewniana, wyposażona w ręczną pompę oraz wóz na żelaznych, a potem na gumowych kołach. Druhowie jednak rekompensowali skromne wyposażenie swoją zaangażowaną postawą nie tylko podczas akcji pożarniczych ale też ćwiczeń, zbiórek i zawodów strażackich. To właśnie oni, wspierani przez miejscowe społeczeństwo, rozpoczęli w roku 1937 budowę nowej murowanej strażnicy, którą dwa lata później przerwał wybuch II wojny światowej.

  Mimo okupacji hitlerowskiej strażacy kontynuowali całodobowe dyżury i wyjazdy do akcji pożarniczych. Koniec wojny wprowadził ożywienie w działalności społecznej i samorządowej wsi, także w działalności przeciwpożarowej. Ambicją strażaków było podtrzymywanie pożarniczej tradycji i rozwijanie, zahamowanej przez wojnę, działalności. Dlatego już w 1945 r. jednostka wzbogaciła się o motopompę, a przez kolejne lata o nowe, coraz lepsze elementy ratowniczego wyposażenia.

  W latach 1964-1968 trwała budowa remizy strażackiej, przedsięwzięcie to wsparły władze gminne i gromadzkie, Wojewódzki Związek OSP a także sami strażacy i mieszkańcy wsi. Budynek ten przetrwał i służy do dziś, mieści się w nim obecnie duża sala, w której odbywają się zebrania i imprezy, mniejsza sala ze skromnym zapleczem, pomieszczenie przeznaczone na działalność handlową oraz przechowalnia sprzętu.

  Przy jednostce w Bujnach zaczęła działać Młodzieżowa Sekcja OSP, wraz z nią jednostka odniosła wiele sukcesów w zawodach pożarniczych. Ochotnicza Straż Pożarna z Bujen przez lata służyła mieszkańcom, nie tylko ratując od ognia ludzi i mienie ale też wspierając różne inicjatywy społeczne służące wspólnemu dobru, np. budowę kościoła i domu parafialnego, chodnika, zbiornika p. poż. i itp.

  Od momentu powstania jednostki aż do chwili obecnej naczelnikami byli: Stanisław Kołaciński, Józef Dymus, Leon Adamczyk, Mieczysław Gruchała, Stanisław Szczepanik, Tadeusz Bińczyk, Józef Filip, Edward Szczepanik, Józef Królikowski, Wacław Jakubczyk, Józef Filip, Czesław Członka. Prezesi: Franciszek Bińczyk, Józef Grela, Władysław Matyjaszczyk, Józef Dymus, Władysław Matyjaszczyk, Zdzisław Matyjaszczyk, Stanisław Szustak, Tadeusz Bińczyk, Józef Królikowski, Stanisław Gaworczyk syn Piotra, Stanisław Gaworczyk syn Antoniego, Franciszek Dymus, Stanisław Rycerz.

  W roku 1996 OSP Bujny obchodziła jubileusz 70 lat istnienia, aby upamiętnić tę ważną datę jednostka zakupiła pamiątkowy sztandar.

  Do roku 2007 zakończono, dzięki dużej pomocy władz gminnych rozbudowę strażnicy. W pracę przy budowie włączyło się wielu mieszkańców i wszyscy druhowie z jednostki. Efektowna remiza, wyposażona w Punkt Konsultacji Społecznej i zaplecza gospodarcze z dużą salą zabawową, stała się dumą strażaków z Bujen.

  W tym samym czasie jednostka otrzymała też nowy samochód strażacki marki Ford z pompą oraz zbiornikiem na 400 l wody. Poświęcenie pojazdu zbiegło się z obchodami 80-lecia istnienia jednostki w dniu 23 września 2007 r.

  W latach 2008 – 2010 jednostka OSP w Bujnach wzbogaciła się o nowe elementy wyposażenia Domu Ludowego: krzesła, stoły, zlewy, chłodnię, lodówkę, okapy. Pozyskała również nowy sprzęt pożarniczy i urządzenia do usuwania  miejscowych zagrożeń: węże ssawne, węże tłoczne, piły spalinowe do drewna, drabinę pożarniczą, hełmy strażackie.

  W roku 2011 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybrano nowy zarząd. Prezesem został Mirosław Jakubczyk, naczelnikiem – Dariusz Szczepanik, zaś skarbnikiem Stanisław Rycerz. W skład komisji rewizyjnej weszli: Mirosław Pietrus, Dariusz Pawłowski, Bogdan Jakubczyk i Cezary Gaworczyk. Tego samego roku w jednostce OSP w Bujnach przeprowadzone zostały wybory do Zarządu Gminnego ZOSP RP w Woli Krzysztoporskiej, w drodze których wybrano nowe władze.

  Strażacy z OSP Bujny znani są z zaangażowania w prace społeczne na rzecz swojej miejscowości jak również z osiąganych dobrych wyników w zawodach pożarniczych.

  Informacja - opis do zamieszczonych fotografii widoczny po umieszczeniu kursora na wybranym zdjęciu

  Czytaj więcej...


  Poniedziałek, 26 listopada 2012

  90 - lecie OSP w Oprzężowie Drukuj
  poniedziałek, 26 listopada 2012 00:00 Informacje bieżące

  W niedzielę, 7 października, odbyły się obchody 90-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Oprzężowie. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Artur Ostrowski – Poseł na Sejm RP, Grzegorz Adamczyk – Wicestarosta Powiatu, Paulina Dziadczyk – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Marek Rakoczy – Członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP, Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Piotrkowie Trybunalskim, st. bryg. Włodzimierz Kapiec – Komendant Miejski PSP w Piotrkowie Trybunalskim, Roman Drozdek – Wójt Gminy Wola Krzysztoporska, Maria Głowacka – Przewodnicząca Rady Gminy, Mieczysław Warszada – Zastępca Wójta, Marek Ogrodnik – Sekretarz, Grzegorz Konecki – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP, Mirosław Jakubczyk – Komendant Gminny ZOSP.

  Uroczystość rozpoczęła się przemarszem pocztów sztandarowych i zaproszonych strażaków z zaprzyjaźnionych jednostek OSP z terenu Gminy Wola Krzysztoporska. Następnie przed budynkiem Domu Ludowego w Oprzężowie odbyła się polowa msza święta, którą celebrował ks. Jan Cholewa – Proboszcz Parafii Gomulin. Podczas mszy świętej odbyło się poświęcenie sztandaru i tablicy pamiątkowej ufundowanej przez mieszkańców Oprzężowa oraz figury św. Floriana ufundowanej przez Wójta Gminy Wola Krzysztoporska.

  W dalszej części uroczystości, po wciągnięciu flagi państwowej na maszt i odśpiewaniu hymnu, nastąpiło przekazanie sztandaru. Następnie młodzi Oprzężowianie odsłonili tablicę pamiątkową. Odznaczono zasłużonych strażaków. Medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Złoty – Zdzisław Piekut, Kazimierz Woźniak, Jan Robak; Srebrny – Krzysztof Gala, Roman Kowalski, Andrzej Mastalerz; Brązowy – Zygmunt Jagiełło, Kordian Kołaciński, Marek Mazerant, Piotr Pełka, Paweł Rabenda, Zygmunt Rybak, Adam Ulcyfer.

  Tytułem wzorowego strażaka zostali wyróżnieni: Krystian Gabryelczyk, Marcin Kowalski, Dariusz Serafin, Łukasz Szewczyk, Mateusz Włodarczyk, Jarosław Wolski. Za wysługę lat medalem XXX-lecia OSP został odznaczony Jan Robak, XXV-lecia – Sławomir Ogrodnik, XX-lecia – Grzegorz Barczyk, Mariusz Robak, X-lecia – Artur Kowalczyk, Adam Kowalczyk, Henryk Gręda, Kamil Kuliberda. Tego dnia uczczono również jubileusz 60-lecia pracy w Orkiestrze Dętej z Gomulina druha Mariana Szczepki.

  Czytaj więcej...


  Niedziela, 25 listopada 2012

  Ochotnicza Straż Pożarna z Blizina Drukuj
  niedziela, 25 listopada 2012 14:35 OSP Blizin

  Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Blizinie sięga czasów okupacji hitlerowskiej. Okres II Wojny Światowej i dzieje powstawania strażackiej jednostki pamięta mieszkaniec Blizina i dzisiejszy druh honorowy OSP Adam Nowakowski urodzony w 1929 r., który wstąpił w szeregi OSP w wieku dziewiętnastu lat.

  Pan Adam przywołuje we wspomnieniach postać dziedzica o nazwisku Wince z Wronikowa. To właśnie on w roku 1943 założył w Blizinie jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej.  Dziedzic przekazał w darowiźnie drewniany konny wóz strażacki z pompą ręczną i wyposażeniem oraz 12 mosiężnych hełmów i sprzęt strażacki w postaci bosaków, łopat, wideł itp.

  W roku 1944 została zbudowana przez strażaków z Blizina drewniana remiza. Pierwszym komendantem OSP Blizin był młynarz z Ludwikowa, Mieczysław Szymański.

  W 1948 roku Stanisław Nowak, krawiec z miejscowości Laski, uszył strażakom mundury, za które druhowie zapłacili z własnej kieszeni. Kolejnym komendantem został Walenty Filipek.

  W 1948 r. w pałacyku dziedzica w Blizinie powstał Wojewódzki Ośrodek Szkolenia OSP, w którym odbywały się kursy dla komendantów straży. Pałacyk miał być też miejscem magazynowania sprzętu strażackiego, z którego korzystałyby jednostki OSP z całego województwa. Planów tych jednak nie zrealizowano.

  W latach 50-tych Wojewódzki Ośrodek Szkoleniowy podarował Ochotniczej Straży Pożarnej w Blizinie  pierwszą motopompę PO-01, zaś stara pompa ręczna została przekazana wsi Poraj.

  W latach 70-tych jednostka OSP z Blizina wzbogaciła się o nowszy model motopompy PO-03, która jest użytkowana do dziś.

  W 1983 roku  została wybudowana w Blizinie nowa remiza strażacka, był to okres, gdy komendantem jednostki był Sylwester Siwik.

  Wzniesienie nowego budynku było nie lada poświęceniem i ciężką pracą, w którą zaangażowało się wielu mieszkańców Blizina i Ludwikowa. Od rana aż po wieczór przez wiele tygodni całe rodziny pracowały przy budowie nie szczędząc czas